Slik var tirsdagens årsmøte

Birger Grevstad er valgt som ny styreleder i Brann, Siv Skard ble nestleder. Årsmøtet stemte også for forslagene om å jobbe mot boikott av VM i Qatar, og nei til "sportsvasking". Slik var årsmøtet.

Annonse:

Totalt var det 366 stemmeberettigede medlemmer påmeldt da møtet startet.

Selve årsmøtet ble i all hovedsak gjennomført digitalt, og møtet kan man se i sin helhet her.

Slik var møtet i kronologisk rekkefølge: 

Avtroppende styreleder Eivind Lunde var den som formelt åpnet møtet. Og i tradisjons tro åpnet han med å hedre de frafalte medlemmene som har gått bort det siste året. Disse var Svein Sætersdal, Bredo Rødsæter og Jan Gullaksen.

Branns økonomisjef, Bjarte Eikeland, presenterte deretter årsregnskapet for 2020, som har blitt preget av et år med pandemi. Selve årsregnskapet kan du se her. Årsmøtet godkjente deretter årsregnskapet.

Åtte forslag ble behandlet, før man stemte inn det nye styret: 


Forslag 1:
Det første forslaget var at klubben ikke skal legge treningsleir eller spille treningskamper i land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene. 

I tillegg til at klubben ikke skal inngå sponsoravtaler med stater eller selskaper med samme navn som stater der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene. Det samme gjelder selskaper som er heleid av slike stater. 

Forslaget ble støttet og fremmet av styret og medlemsutvalget. Årsmøtet støttet også begge forslagene.

Forslag 2:
Det andre forslaget kom fra medlem Harald Johannessen, om at lederne i Brann skal ha en maks lønn på én million kroner. Forslaget ble stemt over og kun 28 støttet Johannessens forslag, mens 252 var imot. Dermed falt forslaget.

Forslag 3:
Sportsklubben Branns årsmøte ber Brann ta initiativ til en allianse mellom topplagene som spiller hjemmekamper på gress. Formålet med alliansen er å sammen arbeide for bedre rammebetingelser for disse lagene. Styret og årsmøte støttet forslaget.

Forslag 4:
Brann skal legge frem en plan for å øke medlemstallet. Styret støttet forslaget, og det skal på agenda på neste medlemsmøte.

Forslag 5:
Forslag 5 var fremmet av Harald Johannesen og gikk ut på at sportsjefsstillingen skulle være på åremål over tre år. 

Forslaget gikk til avstemning. 57 stemte for Johannessens forslag om å kun ansette sportssjefer på tre års åremålsstillinger. 232 stemte mot, og støttet dermed det sittende Brann-styret.

Forslag 6: 

Forslag 6 kom fra Gjert Moldestad og Geir Berge, og handlet om at styret skal sette ned et utvalg for å videreutvikle og forankre sportsplanen for SK Brann. Styret må utarbeide et mandat til utvalget og søke å trekke inn både intern og ekstern sakkunnskap i arbeidet og sammensetning av utvalget.

Utvalgets arbeid bør sikres en bred forankring i klubben og styret.

Sportsplanen bør bli gjenstand for årlig evaluering og justering. Vurdering av måloppnåelsene må legges frem for årsmøtet som en del av styrets beretning.

Styret var ikke uenig og aksepterte forslaget som ble lagt frem.

Forslag 7: 

Det siste forslaget er lagt frem i samarbeid med medlemsutvalget og styret i Brann, og lyder slik: “Sportsklubben Brann oppfordrer Norges Fotballforbund til å legge frem en plan for boikott av fotball-VM 2022, samt andre virkemidler for å påvirke forholdene knyttet til brudd på menneskerettigheter i Qatar i forbindelse med mesterskapet.”

Forslaget måtte stemmes over og 22 stemte mot, mens 251 stemte for. Forslaget ble dermed vedtatt 

Forslag 8: 

Forslag 8 gjaldt justering av medlemskontingent og var fremmet av medlem, Thomas Madsen. Styret hadde et motforslag om å øke endre satsene for livstidsmedlemsskap. Styret sitt forslag ble vedtatt med knapt flertall. 

Årsmøtet stemte for styrets sitt forslag.

Så var det tid for valg: 

Valgkomiteens enstemmige innstilling til nytt styre var som følgende:

Leder: Birger Grevstad innstilles for 2 år (enstemmig vedtatt)

Nestleder: Siv E. Rosendahl Skard  innstilles for 1 år (enstemmig vedtatt)

Styremedlemmer:

Geirmund Brendesæter innstilles for 2 år
Morten Kristiansen innstilles for 2 år
Krister Hoaas (ikke på valg)
Madeleine Giske innstilles for 2 år

Benkeforslag: Per Arne Flatberg. 

Varamedlem:

Espen Brochmann innstilles for 2 år (enstemmig vedtatt)

Per Arne Flatberg ble foreslått som benkeforslag. Dermed måtte det stemmes mellom Kristiansen, Brendesæter og Flatberg. 

Alternativene fikk denne oppslutningen: 

Giske, Brendesæter, Kristiansen: 90 stemmer.

Giske, Kristiansen, Flatberg: 13 stemmer.

Giske, Brendesæter, Flatberg: 186 stemmer.

Dermed ble Madeleine Giske, Geirmund Brendesæter og Per Arne Flatberg valgt inn. 

Kontrollkomitéen ser slik ut det neste året:

Leder: 
Evy Greve
Medlem: Veline Høyland
Medlem: Helge Kvamme
Medlem: Jan Bjarte Svabø

Det kom et benkeforslag på Hallvard Reksten Husebø, men valgkomiteens innstilling vant frem.  

Årsmøtet ble avsluttet klokken 23.30 presis.

Annonse fra Eliteserien: