Bedre enn fryktet

Underskuddet for Brann i 2020 endte på 6,6 millioner. Dette er en solid nedgang fra 2019, men betydelig bedre enn fryktet i et krevende år.

Annonse:

– Som vi forventet ble det et regnskapsmessig underskudd for Brann i 2020. Heldigvis ble det ikke så ille som vi fryktet gjennom året, før vi visste om sesongen kunne gjennomføres eller ikke. Covid-19 har gitt store utfordringer for de fleste i 2020, ikke bare for fotballen. I Brann har vi gjennom året opplevd store begrensninger på aktiviteter og dermed inntektsmulighetene våre. På kostnadssiden er har vi gjort de tiltak som har vært mulig og forsvarlig, men på noen områder har kostnadene økt, blant annet som følge av smittevernstiltakene, forteller daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen.

Brann har mange og trofaste supportere og partnere som ikke har krevd pengene sine tilbake gjennom det krevende året. Likevel er driftsinntektene i 2020 redusert med over 30 prosent sammenlignet med gjennomsnittet de fire foregående årene. Gaven fra supporterne på 5,3 millioner og 17 millioner fra Kulturdepartementets krisepakke har dermed vært helt avgjørende for å komme gjennom 2020.

– Organisasjonen har gjennom året opplevd permitteringer, lønnsreduksjoner og andre kostnadsbesparende tiltak. Vi er takknemlig for at alle ansatte har bidratt og vi har sammen klart å redusere driftskostnadene på de fleste områder, fortsetter Vibeke Johannesen.

Selv med et underskudd kommer Brann fortsatt til å rapportere i gul sone til Norges Fotballforbund, slik klubben har gjort ved helårsrapporteringer siden 2016. Underskuddet føres mot egenkapitalen, men grunnet de gode regnskapsmessige resultatene de siste årene, blant annet fra Fjordkraft-prosjektet, har Brann fremdeles en solid og god egenkapital. Ved utgangen av 2020 var klubbens egenkapital på 67,1 millioner kroner, mot 71,9 i 2019.

Slik blir 2021-budsjettet

I budsjettet for 2021 som skal opp på årsmøtet 9. mars er det fremdeles usikkerhet knyttet Covid-19. Klubben ønsker ikke å ta for høy risiko i inntektsestimatene, samtidig som det er viktig å opprettholde et satsingsnivå som er i tråd med klubbens overordnede målsettinger.

Det er derfor også for 2021 budsjettert med et driftsmessig underskudd på 4,8 millioner kroner, men med en oppside dersom vi lykkes sportslig og kommersielt.

– Dette kan vi gjøre siden vi har en solid egenkapital, kontroll på likviditeten og stabile og trofaste samarbeidspartnere, påpeker Johannesen.

– Myndigheten har signalisert at de vil legge til rette for samme støtteordninger som i 2020 for arrangementer som påvirkes av smittevernregler. Dette gir en ytterligere trygghet for at vi skal komme oss gjennom 2021-sesongen selv om det ikke blir fulle tribuner før et stykke ut i sesongen, fortsetter hun.

På Stadion har vi tro på at budsjetteringen inn mot årets sesong er fornuftig, men er klar på at å budsjettere med negative resultat ikke er bærekraftig over tid.

Regnskap og budsjett skal endelig godkjennes av medlemmene på årsmøtet 9. mars. 

Her kan du lese styrets årsrapport og se regnskapene for 2020 og budsjettet for 2021.

Annonse fra Obos-ligaen: