Kaller inn til ekstraordinært årsmøte

Styret i Brann kaller inn til et ekstraordinært årsmøte for å behandle saken om underlaget på Stadion og Brann sine treningsforhold.  

Annonse:
  • Påmeldingsinfo ligger lengre nede i artikkelen.

Den eneste saken på agendaen er: Skal Brann legge kunstgress på Stadion til seriestart i 2021, for å sikre klubben gode treningsforhold?

  • Dato: Tirsdag 2. februar.
  • Sted: Primært digitalt. Fysisk oppmøtested kommer for de som ikke kan være med digitalt. Mer info kommer nærmere møtetidspunktet.
  • Tid: 18.00.
  • Påmelding: Se nederst i saken.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned.

Innkalling og dagsorden for møtet følger §18 i klubbens lover. I dette tilfellet skjer innkallingen etter vedtak i styret, som beskrevet i §18 1a.

Det ekstraordinære årsmøtet vil ha følgende agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle spørsmålet om Brann skal bytte underlag på Stadion til kunstgress før seriestart i 2021, for å sikre klubben gode treningsforhold.

Kort bakgrunn: Administrasjonen i Brann ønsker å legge kunstgress på Stadion før seriestart i 2021. I slutten av 2020 ble det bekreftet fra Bergen kommune at gresstreningsbanene på Nymark ikke vil komme opp på det kvalitetsnivået Brann trenger i hverdagen.

Etter å ha jobbet i over fem år med å utbedre banene, har oppgraderingen av begge (september 2019 og august 2020) ikke gitt tilfredsstillende resultater og treningsforholdene på gress er for dårlige.

Brann- administrasjonen har derfor fremmet en innstilling for styret om å legge kunstgress inne på Stadion fra og med 2021-sesongen, slik at klubben blir sikret gode treningsforhold på det samme underlaget som de spiller kamper på.

For at et eventuelt skifte av underlag skal kunne skje før seriestart, kaller styret i Brann inn til et ekstraordinært årsmøte for å behandle saken.

Spørsmålet som skal behandles er:

Med bakgrunn i vedlagt underlag, inkludert økonomi, ønsker styret tilslutning fra årsmøtet om å legge kunstgress på Brann Stadion før seriestart i 2021. Underlaget ble gjennomgått på åpent nettmøte 18. januar og på møte med medlemsutvalget, supporterutvalget, representanter fra Tirsdagsgjengen og styret i Bataljonen 7. januar. Skal Brann legge kunstgress på Stadion før seriestart i 2021? 

Her er en rekke vedlegg med bakgrunnen for hvorfor Brann-administrasjonen ønsker å bytte underlag:

Mer informasjon, blant annet om den praktiske gjennomgangen vil komme når møtet nærmer seg. Det vil også bli lagt ut svar på noen av de spørsmålene det ikke ble anledning til å svare på i det åpne nettmøtet som ble holdt mandag 18. januar. Disse vil komme i løpet av uken.

Påmelding:

Møtet vil primært bli arrangert digitalt, og derfor må alle som vil delta melde seg på. Fristen for påmelding er mandag 1. februar klokken 09.00. De som har meldt seg på innen den tid vil bli sjekket opp mot medlemslistene og får tilsendt informasjon om hvordan man kobler seg på og hvordan man avgir sin stemme i god tid før møtet. På grunn av smittevern kan Brann bare invitere et fåtall av medlemmene til å være fysisk tilstede. Disse plassene er forbeholdt de som av forskjellige grunner ikke kan koble seg opp digitalt.

Mer info om praktisk gjennomføring osv vil komme på et senere tidspunkt. Påmelding gjøres i dette skjemaet.

Annonse fra Eliteserien: