Status: Kunstgress på Stadion

En avgjørelse for om det skal legges kunstgress på Stadion før seriestart er ennå ikke tatt. Her er mer informasjon om arbeidet som har pågått, hva som har skjedd den siste uken og svar på flere innspill som har kommet fra supporterne og medlemmene.

Annonse:

Nyheten om at administrasjonen i Brann ønsker å legge kunstgress på Stadion før seriestart kom onsdag kveld i forrige uke. Mange har kommet med innspill den siste uken, og spesielt to store spørsmål går igjen. Hvorfor har ikke Brann involvert medlemmene tidligere? Hvorfor ser man seg ikke om etter andre treningsbaner i Bergens-regionen?

Den artikkelen vil forsøke å gi et svar på begge de to spørsmålene, samt noen flere. En viktig presisering er uansett – alle i Brann ønsker å spille på gress. Men når det ikke lar seg gjøre å få gode treningsforhold på naturgress, har man sett seg nødt til å vurdere andre alternativer. Brann eier Stadion selv, og kan gjøre endringer der. Kunstgress vil sikre gode treningsforhold gjennom hele året. For utviklingen er det beste å trene og spille kamper på det samme underlaget.  

Fredag forrige uke hadde styret i Brann et møte på Stadion. Der gikk de gjennom innspillene som hadde kommet fra medlemmer og andre supportere på det tidspunktet.

Her er noen spørsmål som har dukket opp den siste uken, med utfyllende svar:

Hvorfor har ikke Brann involvert medlemmene tidligere?

  • Før Brann kunne legge frem noe for medlemmene måtte det hentes inn nok fakta, samt at kommunen måtte komme med en endelig status på treningsbanene utenfor Stadion. Sesongen ble ikke avsluttet før 22. desember, og romjulen har blitt brukt til å få alle fakta på bordet. Med pandemisituasjonen hadde det også blitt krevende å fått til et møte før jul, men klubben har stor forståelse for at mange engasjerer seg i debatten. De elendige treningsforholdene i høst/vinter har blitt omtalt mye av BA og BT, men Brann kunne på et tidligere tidspunkt ha gitt beskjed til medlemmene at de så på alternativer for å få en fungerende treningshverdag.
  • Lengre versjon: Da saken om kunstgress på Stadion var oppe på årsmøtet i 2014, ble bestemt at det sittende styret i Brann skal være beslutningstaker på hvilket underlag Stadion skal ha. Det var medlemsmøte om kunstgress 15. juni 2015. Etter en løpende og grundig behandling i administrasjon og styret ble det i mars 2016 bestemt at man heller skulle prioritere å jobbe med å utbedre treningsbanene på Nymark. Etter flere års arbeid ble banene forsøkt utbedret av Bergen kommune (som eier banene). Den første (nærmest Stadion) ble gravd opp og lagt nytt dekke på høsten 2019. Den andre (nærmest Haukelandshallen) ble forsøkt oppgradert på sommeren 2020. Før arbeidet med å ordne banene startet var banene dårlig, etter har begge vært elendig. Brann fikk knapt trent på gress hele sensommeren og høsten 2020 – og har trent på 6 ulike baner i 2020.
  • Brann har hatt jevnlige møter med Bergen kommune om status for treningsbanene. På et møte i 23. oktober ble det signalisert at treningsbanen nærmest Stadion ikke lar seg reparere. I november ble dette bekreftet. Banen nærmest Haukelandshallen er det ennå ikke sikkert hvordan blir til slutt, men kommunen har gitt beskjed om at de ikke kan love at banen blir god nok og uansett er ikke banen tilgjengelig for Brann før langt ut på våren.
  • Da ble arbeidet med å se på underlaget inne på Stadion intensivert. Brann snakket med andre klubber som har byttet underlag for å få erfaringer, entreprenører ble kontaktet for å få et prisoverslag. Styret, klubbens formelle organer, de største partnere osv ble også orientert om arbeidet.
  • 17. desember ble styret i Bataljonen, medlemsutvalget, supporterutvalget og andre personer tett på klubben innkalt til et møte torsdag 7. januar. På dette møtet skulle det informeres om arbeidet som har blitt gjort, og at administrasjon og sport innstilte på ønsket om å legge kunstgress på Stadion før 2021sesongen, men kvelden før møtet ble saken omtalt i media. Møtet ble likevel gjennomført, men i to omganger da koronarestriksjoner begrenset oppmøte til maks ti personer. Gjennom julen ble det fortsatt jobbet med planene, for å ha nok informasjon før møtet med supporterne. Klubben skulle gjerne ha invitert flere medlemmer til møtene, men på grunn av koronapandemien og restriksjoner lot det seg ikke gjøre.

 

Blir medlemmene hørt før en avgjørelse blir tatt?

  • Den siste uken har det kommet flere innspill, både på telefon, epost og i sosiale medier. Alle innspill er notert og bragt videre til styret. En avgjørelse er ennå ikke tatt, den ene eller andre veien. På styremøtet fredag 8. januar ble alle innspill som hadde kommet så langt gått gjennom. Styret blir jevnlig holdt oppdatert med innspillene som kommer direkte til administrasjonen og gjennom andre kanaler.

Hvorfor slikt hastverk med å skifte dekke?

  • Hovedgrunnen er treningsfasilitetene, som har vært dårlige i mange år. Med de forholdene som er i dag vil Brann risikere å gå en hel sesong uten å få trent skikkelig, da banene på Nymark ikke fungerer. Det har blitt trent på kunstgresset på Nymark, men det er langt fra ideelt for utviklingen av spillere og spillestil at trening og kamp skjer på forskjellige underlag. Hyppig bytte av underlag øker også sjansen for å pådra seg belastningsskader. Om det om noen år skulle vise seg at det blir mulig å få gode treningsforhold utenfor Stadion, er det ingen umulighet å bytte tilbake igjen til naturgress.

Hvorfor må Brann trene på Nymark? Det finnes andre gressbaner i Bergen.

  • Kommunen har gitt Brann tilbud om å trene på gressbanen i Arna. Leikvang har også blitt nevnt. Det er flere grunner til at dette har blitt vurdert til å ikke være en ideell løsning. Hvis Brann selv skulle ha bygget ut et slikt anlegg måtte man først ha kjøpt anlegget, eller brukt penger på å leie det. En treningshverdag består også av mye mer enn de timene man har fotballøkter. Det er måltider, møter, analyser, skadeforebyggende oppvarming i styrkerommet, behandlinger osv. Dette er fasiliteter som allerede ligger på Stadion, men som ved en annen gressbane i Bergensområdet må bygges. Om man skulle sett helt bort fra det økonomiske aspektet hadde det vært fullt mulig å bygge et fullgodt treningsanlegg en annen plass i Bergen, men det vil koste langt mer enn Brann har råd til (flere titalls millioner). For at Brann skal ha gode treningsforhold på gress kan heller ingen andre bruke banene på grunn av belastningen, noe som tar fra andre klubber sine fasiliteter. I 2016 ble det også gjort en ekstern mulighetsstudie som konkluderte med at Brann Stadion skal ligge der den ligger, med tilhørende treningsfasiliteter.  

Hvorfor legger dere ikke hybridgress (naturgress med innsydd kunstgress) på Stadion?

  • Brann jobbet opp mot kommunen om dette. Klubben har vært i Nederland og besøkt klubber, og anlegget til det nederlandske landslaget i 2018. Problemet er at kommunen ikke vil legge det på sine baner. Hybrid gir mer tilgang, men ikke nok nok til at vi kan trene på Stadion. Og om Brann legger det inne på Stadion (gressmatten må skiftes med nye varmekabler og vanning i løpet av 12 år) så får ikke klubben trent nok på samme underlag som de spiller hjemmekamper på. Det er også ganske uprøvd i Norge og krever spesiell kompetanse for å vedlikeholde. Man vet ikke hvordan det hadde fungert i vårt klima med mye nedbør og derfor ville man teste det på treningsfeltet, men kommunen ønsket ikke det. I forhold til finansiering er det lettere å få lån til en bane som kan brukes mye, enn til en som bare kan brukes til kamp.

Hva sier spillerne?

  • Som alle i andre i Brann ønsker de aller fleste av dem å spille på gress. Men år etter år har manglende treningsforhold gått igjen i spillerne sine evalueringer etter endt sesong. Det Brann kan gjøre noe med er området inne på Stadion, som klubben eier selv. Som nevnt tidligere den ene gressbanen på Nymark bekreftet at ikke lar seg reparere. Om den andre (nærmest Haukelandshallen) vil la seg reparere vet man ikke før nærmere sommeren.
Annonse fra Eliteserien: