endring_illustrasjon.jpg

Forslag til endringer i lov og organisasjonsplan

Årsmøtet skal ta stilling til et forslag som gjelder klubbens hedersordninger.

Annonse:

Styret varslet på årsmøtet i fjor at de planla å sette ned et utvalg som skulle revidere klubbens hedersordninger. 

Ønsket var å gjøre skillet mellom æresmedlemskap og hedersmerker tydeligere, og dessuten tilpasse hedersordningene til dagens situasjon med en langt større administrasjon enn da gjeldende ordninger ble utformet.

Et utvalg bestående av Magne Revheim, Odd Ove Oppedal, Ina Johannessen, Kristoffer Berg Husa og Åshild Samnøy gjennomgikk gjeldende regelverk, blant annet sammenlignet med regelverk i en rekke andre fotballklubber, og leverte sin innstilling til styret i januar 2017.

Med utgangspunkt i denne innstillingen foreslår styret en revisjon av klubbens lover og  klubbens organisasjonsplan.

Se organisasjonsplan med de foreslåtte endringene her.

Se forslag til endringer i SK Branns lover og organisasjonsplan her.

På side 7 og 8 er forslagene til endringer markert ved rød skrift og overstrykninger.

Vi oppfordrer medlemmer som skal på årsmøtet om å lese teksten i lenken over på forhånd og ta stilling til om de støtter styrets forslag til endringer. Saken skal opp til avstemming på årsmøtet 7. mars.

Annonse fra Eliteserien:
Publisert: 28.02.2017, oppdatert: 06.03.2017
Skrevet av: Gorm Natlandsmyr