Media-informasjon

Velkommen som arbeidende journalist eller fotograf hos oss. Her akkrediterer du deg.

Annonse:

A-lagets treningstider

Alle som ønsker adgang til pressetribunen for å gjøre en jobb på Brann Stadion i forbindelse med våre hjemmekamper i Eliteserien, NM eller evt. europacup, skal søke om akkreditering på forhånd. Denne må være oss i hende FIRE DAGER før arrangementet.

I særskilte tilfeller kan det gjøres avtale om sesongakkreditering. Kontakt Branns medie og kommunikasjonsansvarlig Thomas Brakstad for forespørsler om dette.

Alle typer søknader om akkreditering sendes til: [email protected]

Kun mediafolk på jobb får akkreditering. Studenter og skoleelever kan ikke regne med å få akkreditering. Journalister og fotografer som ikke har en betalt oppdragsgiver har normalt sett heller ikke adgang. Vi ber derfor om presisering av hvem du jobber for når søknad sendes.

Dersom det blir fullt vil vi følge anbefalinger fra NFF/NSF om å prioritere de avisene, radio- og TV-stasjonene som følger Brann jevnlig.

NB! Akkrediteringen er personlig og gjelder kun for deg. Familiemedlemmer, venner eller andre som er i ditt følge må medbringe ordinær, betalt billett for å få adgang på arenaen.

Rettigheter for TV og radio

TV-selskapet som representerer kjøperne av senderettighetene for levende bilder slik Medieavtalen beskriver innehar eksklusive rettigheter for visning av levende bilder for kamper i Eliteserien og NM på Brann Stadion. I de fleste tilfeller vil også rettighetene til europeiske kamper være solgt. Det er kun rettighetshavere som får medbringe TV-/videokamera inn på Brann Stadion. Egne akkrediteringsrutiner gjelder.

Ikke-rettighetshavende TV-medier som innvilges akkreditering kan i noen tilfeller bli bedt om å levere inn kamera ved ankomst til Stadion og få dette utlevert etter kampslutt. Opptak og intervjuer etter kamp tillates for ikke-rettighetshavere i Mixed zone eller på pressekonferanse.

Live-sending i mixed zone

Det er tillatt for ikke-rettighetshavere å sende live fra mixed zone ETTER kamp, både lyd og bilde. Men dette gir ikke ditt mediehus noe fortrinn fremfor andre medier, for eksempel skrivende presse. Vi gjør også oppmerksom på at alle intervjuer i mixed zone skal være korte, og at alle medier må være forberedt på å «dele på» intervjuobjekter.

Radio-rettigheter

Radiostasjoner som ønsker å sende live fra arena må ha senderettigheter på forhånd. De vil da sitte på egne kommentatorplasser. Øvrige radiostasjoner som blir innvilget akkreditering kan få observasjonsplasser på pressetribunen eller vanlig sete under kamp. De vil for øvrig få tilgang på samme fasiliteter som andre medier.

Fribilletter for pressefolk

I henhold til avtale mellom Norske Sportsjournalisters Forbund (NSF) og Norges Idrettsforbund, vil gyldig pressekort fra NSF gi én fribillett til samtlige arrangementer. Fribilletten bestilles hos Sportsklubben Brann fire virkedager før kamp og hentes i billettboden ved inngang 9 på Stadion senest 30 minutter før avspark. Benytt [email protected] for dette formålet.

Vi gjør oppmerksom på at fribilletten er personlig og ikke kan overdras. Pressefolk som ber om fribillett etter fristens utløp vil ikke få plass. 

Avhenting av akkrediteringer

Presse-akkreditering hentes i spiller- og presseinngangen i Sparebanken Vest-tribunen på nordsiden av Stadion. Fotografer får grønn vest som bevis på at de er akkreditert.

Per i dag kan vi dessverre ikke tilby parkering for alle våre gjester fra media. Vi gjør også oppmerksom på at veiene ned til selve Stadion kan være stengt for kjøretøyer i forbindelse med kampene våre. Det er ikke lenger parkeringsmuligheter på sørsiden av stado

Presseplasser

Pressetribunen for skrivende presse er i 3. etasje i hovedtribunen. Følg skilting inne i inngang 9x. Representanter fra radio og TV som har senderettigheter følger kampene fra kommentorplassene i 5. etasje.

Pressefotografer

Fotosonene på Brann Stadion er på kortsidene bak begge målene. Området er merket, og vi ber fotografene respektere sonen. 

For å komme til og fra banen benyttes egen utgang i svingen mellom hovedtribunen og BOB-tribunen (til høyre når man forlater pressesenteret). Spillertunellen skal ikke benyttes, verken av fotografer eller skrivende presse. Følg oppfordringen i Mediamanualen om ikke å gå inn på spillebanen verken før, under eller etter kamp.

Pressesenter

Pressens arbeidsrom/oppholdsrom ligger i 1. etasje i hovedtribunen, til venstre når man går inn inngang 9x. Her utdeles lagoppstillingene en time før kamp. Her er det også enkel bevertning før kamp, samt mineralvann og kaffe.

Etter kampslutt har akkrediterte journalister/fotografer adgang til mixed zone, som ligger like ved.

Arbeidsforhold

Arbeidsrommet er åpent etter kampslutt slik at man kan arbeide der om ønskelig. Det er også mulig å bli sittende på pressetribunen og fullføre arbeidet her. Pressefolk som har behov for å sitte spesielt lenge bes informere om dette på forhånd.

Brann har eget trådløst gjestenett. Brukernavn og passord til dette fås ved henvendelse til klubbens mediesjef eller andre ansatte/frivillige i klubbens organisasjon. Det vil normalt også ligge plakater på bordene med passord. Det trådløse nettet fungerer i presserommet og på pressetribunen. Det er ikke etablert trådløst nett i kommentatorboksene (det kan likevel være det fungerer der pga nærheten til pressetribunen, men vi gir ingen garanti).

På kampdag er Thomas Brakstad kontaktperson for arbeidende presse.
E-post: [email protected]
Mobil: 93 01 88 11

Annonse fra Eliteserien: