Status for kvinnelag i Brann

Brann og Sandviken Toppfotball har formelle samtaler om at Brann skal spille i Toppserien i 2022. Her er status for kvinnesatsingen i Brann.

Annonse:
  • NB: Info om medlemsmøtet om kvinnesatsingen i Brann ligger lengre nede i artikkelen. Møtet blir på Stadion i Brannbørsen tirsdag 28. september klokken 18.00.

Historikk: 

Diskusjonen og arbeidet om Brann skal etablere en toppfotball-satsing på kvinnesiden har pågått de siste årene. I september 2019 skrev daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, et lengre innlegg på brann.no om fremdriften for prosjektet med kvinnelag.

I innlegget står det blant annet at «Sportsklubben Brann ser et behov for en informasjonsinnhenting rundt dagens situasjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt, samt informasjon om rammebetingelser fra NFF og UEFA.  Informasjon som kan gi grunnlag for en analyse av hvilke muligheter som kan vurderes i forhold til  en eventuell etablering av et toppidrettstilbud for kvinner i regi av Brann, eller alternative samarbeidsmodeller.»

PWC fikk oppgaven med å utarbeide en mulighetsstudie som så på alle sidene av en etablering av et kvinnelag. Denne rapporten ble ferdigstilt i slutten av februar 2020, men like etter kom koronapandemien for fullt og satte arbeidet med kvinnesatsingen på vent. 

Arbeidet med kvinnelag ble fra styret og administrasjonen i Brann sin side tatt opp igjen tidlig i 2021. Arbeidsgruppen har jobbet med å hente informasjon, hatt møter med ulike klubber og gode samtaler med spillere og daglig ledere i og utenfor Bergen. 

Digitalt medlemsmøte

I februar/mars 2021 hadde arbeidsgruppen i Brann møter med både Sandviken og Arna-Bjørnar. På årsmøtet i mars ble medlemmene i Brann informert om at det ble jobbet med kvinnelag, og 14. mars var det et møte med medlemsutvalget i Brann. 

I mai ble det bestemt at Brann skulle gå videre med planene, og veien videre ble sammen med Sandviken Toppfotball. Intensjonen er at Brann skal spille i Toppserien i 2022. 

Temaet ble også diskutert på det digitale medlemsmøtet onsdag 9. juni, 2021. Der fikk medlemmene stille spørsmål, og i etterkant var det anledning til å sende spørsmål på e-post. Alle spørsmål har blitt besvart, så langt. 

På medlemsmøtet snakket nestleder i Brann-styret, Siv Skard, om status for kvinnelagssatsingen fra Brann sin side. Styreleder i Sandviken Toppfotball, Pål Hansen, var også med. I et leserinnlegg i Bergens Tidende, publisert tirsdag 14. september, skriver Hansen om hvorfor Sandviken Toppfotball vil bli en del av Brann. 

Kamp på Stadion

Etter medlemsmøtet i starten av sommeren har Brann og Sandviken jobbet videre med planen, og intensjonen er fremdeles den samme – at Brann skal spille i Toppserien i 2022. Lørdag 4. september spilte Sandviken lokaloppgjør i Toppserien mot Arna-Bjørnar på Stadion. 1767 tilskuere kom på kampen, noe som er ny publikumsrekord på en Toppseriekamp i Bergen. Sandviken sin gamle rekord var på 1235. 

Veien videre

For at Sandviken Toppfotball skal kunne bli Brann, må både Sandviken IL, Sandviken Toppfotball og Brann ha årsmøtevedtak om dette.

Planen at Sandviken skal spille 2022-sesongen som SK Brann Kvinner, og at klubbene skal slås helt sammen fra 2023-sesongen.

Før det skal Brann ha et åpent medlemsmøtet, der kvinnelagssatsingen er eneste tema på agendaen. Møtet er planlagt tirsdag 28. september klokken 18.00 i Brannbørsen (restauranten på Stadion i SPV-tribunen). Innkalling og påmelding kommer på brann.no senere. 

Det ekstraordinære årsmøtet, som skal gjøre det endelige vedtaket for Brann sin del, vil bli avholdt i midten av oktober. 

I forkant av både medlemsmøtet og det ekstraordinære årsmøtet vil nødvendige underlag bli gjort tilgjengelig på brann.no. PWC-rapporten er alt tilgjengelig, og kan leses her.

  • NB: Rapporten er ikke 100 prosent dagsfersk, og kvinnefotballen er fremdeles i utvikling – blant annet sportslig, økonomisk og publikumsinteressen. Brann følger fortløpende med på trender og utvikling.  
Annonse fra Eliteserien: