Slik var det digitale medlemsmøtet

Brann avholdt et digitalt møte for klubbens medlemmer onsdag kveld. Her er en oppsummering av temaene som ble tatt opp, og hvem som stilte fra Brann.

Annonse:
  • Toppbilde: Sportssjef Jimmi Nagels Jacobsen var med på medlemsmøtet. 

Rundt 60 medlemmer deltok på det digitale medlemsmøte onsdag 9. juni. Det drøyt to timer lange møtet ble preget av gode diskusjoner og engasjerte medlemmer.

Dette medlemsmøtet hadde fire hovedtemaer:

  • 1. A-lag herrer
  • 2. Kvinnelag i Brann
  • 3. Ekstraordinært fotballting og VM i Qatar
  • 4. Oppfølging av årsmøtevedtakene.

1. A-lag herrer 

Hovedtrener Kåre Ingebrigtsen, sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen og styremedlem Geirmund Brendesæter innledet om situasjonen for A-lag herrer. Ingen i klubben er fornøyd med resultatene så langt. Likevel står klubben samlet om sin sportslige strategi. Vi ønsker fortsatt å bruke og utvikle mange unge spillere. Vi ønsker å spille offensiv fotball med trykk og engasjement.

Trenerne opplever at det er god utvikling i gruppen og mange spillere som tar steg hele veien. Både sportslig ledelse og styret er positive til utviklingen i A-laget for herrer og er sterke i troen på at klubben er på rett vei sportslig.

Medlemmene som var til stede ble spurt om hva de mener det er viktigst at klubben arbeider med framover, og ga disse innspillene (større ord ble brukt av flere): 

2. Ekstraordinært årsmøte om kvinnefotball i uke 33

Kvinnelag i Brann er høyaktuelt. På ekstraordinært årsmøte i uke 33 vil Branns medlemmer ta stilling til om vi skal inngå et samarbeid med Sandviken Toppfotball, som i så fall gjør at Brann stiller lag i Toppserien neste år.

Styremedlem Siv Skard fortalte kort om hvorfor styret mener vi bør gjøre dette, og gikk gjennom hva som har skjedd til nå og hva som vil skje framover. Her er presentasjonen.

Pål Hansen, styreleder i Sandviken Toppfotball, fortalte engasjert om klubbens motivasjon. I både Sandviken Toppfotball og Brann er troen sterk på at dette blir bra. Målsetningen er den samme som ellers i Brann: Gullet ska hem.

Mange stilte spørsmål og engasjerte seg i kvinnelag, og medlemmene var i all hovedsak svært positive. Det er fortsatt mange uavklarte spørsmål, men både Siv Skard og daglig leder Vibeke Johannesen lovet fyldig informasjon om både grunnlag og valgene som tas frem mot det ekstraordinære årsmøtet.

Også her ble medlemmene som var til stede ble spurt om hva de tenkte om kvinnelag i Brann, og det ga disse innspillene (større ord ble brukt av flere).

  • Har du spørsmål om kvinnelag i Brann? Send dem til oss på e-post, på [email protected]

3. Fortsatt for boikott

I norsk fotball er tildelingen av VM 2022 til Qatar nå det store diskusjonstemaet. Årsmøtet i Brann vedtok i mars at Brann skal arbeide for at VM i Qatar blir boikottet. Styret har bekreftet at klubben står på dette vedtaket.

På medlemsmøtet redegjorde Gina Barstad, som er medlem i klubben og satt i NFFs Qatar-utvalg, om arbeidet som ble gjort i utvalget, de tiltakene som foreslås, og uenigheten i utvalget om å boikotte eller ikke boikotte. Medlemmene som tok ordet støttet opp om klubbens syn og ba ledelsen fortsette å være aktive i disse sakene. Her er presentasjonen til Barstad.

4. Oppfølging av årsmøtevedtak

Årsmøtet gjorde en rekke vedtak som følges opp aktivt av klubbledelsen. Vibeke Johannesen fortalte om oppfølgingen av gressallianse og tiltak mot sportsvasking.

Tord Hovland, leder i medlemsutvalget, fortalte om arbeidet som gjøres for å bli bedre på medlemsrekruttering. Medlemsutvalget har satt ned en egen gruppe som arbeider med dette. Her trengs det fortsatt flere som har tanker om hva klubben kan gjøre for å få flere medlemmer. Per Arne Flatberg, som er styremedlem i Brann, fortalte kort om hvordan det arbeides med å involvere medlemmer i klubbens arbeid.

Styret har satt ned en gruppe som arbeider med sportsplanen og forankring av den. Geirmund Brendesæter er styremedlem i klubben, og har ansvaret for dette arbeidet fra styret sin side. Han fortalte at arbeidsgruppen i Brann, med styret og flere ansatte, er i gang med arbeidet og la vekt på å underveis involvere grupper som har et forhold til klubben. Å få med seg både supportere, tidligere spillere, samarbeidspartnere og medlemmer er avgjørende for at sportsplanen kan vise hvem klubben er og skal være. Geirmund påpekte at klubben allerede har veldig gode planer og styringsverktøy om hvordan man jobber i hverdagen. 

Til slutt i møtet ble det åpnet for generelle spørsmål og kommentarer, der Anders Kjellevold tok opp igjen saken han tok opp på årsmøtet, som handler om å bytte ut skjermingen foran leilighetene i Fjordkraft-tribunen. Therese Andvik Rygg, leder for marked, kommunikasjon og bærekraft i Brann, fortalte at saken var behandlet i medlemsutvalget, og blir tatt frem igjen når de skal byttes. Kostnadene med å bytte, gjør at det ikke blir gjort i denne omgang.

Annonse fra Eliteserien: