Overskudd også i 2019

Ferdigstillelsen av Fjordkraft-prosjektet er årsaken til at Brann-konsernet også i 2019 gikk med et betydelig regnskapsmessig overskudd. Totalt endte resultat før skatt på 15,8 millioner.

Annonse:

– Som vi forventet og som budsjettert, bidrar Fjordkraft-prosjektet til et solid regnskapsmessig overskudd også i 2019. Resultatet fra den ordinære virksomheten viser derimot negative tall, hovedsakelig som følge av lavere inntekter enn budsjettert, forteller daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen.

I 2019 utgjør inntektene fra salg av studentboligene 102 millioner kroner og er den største inntektsposten i regnskapet. Inntektene fra markedsavtaler endte på 56,9 millioner og billettinntektene var 20,4 millioner. Dette er Branns største inntektsposter.

Med en flunkende ny Fjordkraft-tribune klar til seriestart 2019 forventet alle seg en betydelig økning i tilskuertallene. Dessverre buttet det litt imot utover i sesongen og vi endte til slutt på et snitt på 11.043 tilskuere pr kamp. Dette er riktignok en økning fra 10.432 i 2018, men langt unna det vi alle ønsker og jobber mot.

Det ble gjennom året iverksatt kostnadsbesparende tiltak som gjorde at totale driftsutgifter endte omtrent på nivå med foregående år, men ikke nok til å gå i balanse.

Dersom vi tar ut Fjordkraft-prosjektet og andre ekstraordinære poster gikk Brann med 4,2 millioner kroner i driftsmessig underskudd i fjor, mot et tilsvarende overskudd på 4,1 millioner kroner året før.

Slik blir 2020-budsjettet

I budsjettet for 2020 som skal opp på årsmøtet 5. mars vil vi ikke ha inntekter fra europacup eller tribune-prosjekt. Klubben ønsker ikke å ta for høy risiko i inntektsestimatene, samtidig som det er viktig å opprettholde et satsingsnivå som er i tråd med klubbens overordnede målsettinger.

Det er derfor budsjettert med et driftsmessig underskudd på 5,8 millioner kroner, men med en oppside dersom vi lykkes sportslig og kommersielt.

– Dette kan vi gjøre siden vi har en solid egenkapital, kontroll på likviditeten og stabile og trofaste samarbeidspartnere, påpeker Vibeke Johannesen.

– Vi er kommet godt i gang med året og jobber knallhardt med å nå de delmålene vi har satt oss. I bedriftsmarkedet er vi attraktive for nye og nåværende partnere slik at vi håper økningen vi har hatt de siste årene kan fortsette, fortsetter hun.

På Stadion har vi tro på at budsjetteringen inn mot årets sesong er fornuftig, men er klar på at å budsjettere med negative resultat ikke er bærekraftig over tid.

Regnskap og budsjett skal endelig godkjennes av medlemmene på årsmøtet 5. mars. Her kan du lese styrets årsrapport og se regnskapene for 2019 og budsjettet for 2020.

 

 

Annonse fra Eliteserien: