Foreslår Hanstveit som medlem i Brann-styret

Valgkomitéen innstiller tidligere Brann-spiller Erlend Hanstveit som nytt medlem i styret.

Annonse:

I forbindelse med det årsmøtet torsdag 5. mars har valgkomitéen levert sin innstilling til nytt styre i Sportsklubben Brann, samt kontrollkomité.

Valgkomitéen skriver følgende om sin begrunnelse: 


Valgkomitéen har hatt gode arbeids- og samarbeidsforhold også i år, og opplever fremdeles at kommunikasjonen med medlemmene er konstruktiv og god.  

Vi har god oversikt over styremedlemmenes kompetanse- og bidragsområder, og det er en viktig forutsetning for at arbeidet i Valgkomitéen skal fungere best mulig. 

2019 ble et mer krevende år for klubben enn forventet. Dette har også stilt spesielle krav til styret og dets arbeid. Vår kontakt med styremedlemmer og med klubbens daglige leder har likevel bekreftet at det er stort engasjement, konstruktive samarbeidsforhold og gjensidig tillit internt i styret samt mellom styret og administrasjonen.  

Kontinuitet er viktig, men løpende fornyelse og spissing av viktige kompetanseområder vurderer Valgkomitéen som både ønskelig og riktig. Valgkomitéens vurdering er at det nå er behov for å styrke styrets «spiller- og garderobekompetanse» ytterligere. Best mulig evne til å forstå de mentale prosessene i en spillergruppe, ikke minst i motgang, vil være et verdifullt bidrag i viktige beslutningsprosesser.

Generelt er det viktig at styret kan utfordre administrasjonen på grunnlag av udiskutabel kompetanse, og det gjelder også på dette området. Nå har vi mulighet til å tilføre Styret slik spisskompetanse.

Derfor har valgkomitéen enstemmig landet på følgende innstilling til Årsmøtet 2020: 
Som Nestleder:  Birger Grevstad  (2 år) (Gjenvalg) 
Som fast medlem: Krister Hoaas   (2 år) (Gjenvalg) 
Som fast medlem: Siv Skard  (2 år) (Gjenvalg) 
Som varamedlem: Erlend Hanstveit (2 år) (NY) 
Styreleder Eivind Lunde, og styremedlemmene Morten Kristiansen og Siren Preto er ikke på valg.
 
Kort presentasjon av Erlend Hanstveit: 

Erlend er 39 år, utdannet ved UiB og har i tillegg en Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Han er i dag ansatt i KLP Forsikring. Erlend har hundrevis av kamper for BRANN, både cupgull og seriegull, vært kaptein, spillergruppens talsperson og hatt flere andre tillitsmannsoppgaver. Han har landskamper fra G15, G17, G18, G19, U21 og seniornivå. Han har spilt profesjonelt både i KAA Gent i Belgia og i svenske Helsingborg, i til sammen ca 5 år.

Erlend har også vært ansatt i Brann, som lagleder for SK Brann Gatelaget. Erlend har styreerfaring, ikke minst fra NISO siden 2005. Valgkomitéens vurdering er at Erlend styrker styrets samlede kompetanse. Erlend er en klok mann med hjertet i Brann, som på alle måter har begeistret Valgkomitéen.  

– Det er veldig kjekt å bli spurt og jeg har lyst til å være med å bidra. Det jeg kan bidra med er min fotballfaglige bakgrunn som tidligere spiller, samt at jeg har jobbet lenge med samfunnsprosjektene til Brann. Det er noe jeg virkelig brenner for, sier Hanstveit. 

Valgkomitéens innstilling – Kontrollkomité: 

Samtlige medlemmer fortsetter som før, ingen endringer. Her er Evy Greve leder, mens Veline Høyland, Helge Kvamme og Jan Bjarte Svabø er medlemmer.

Innstilling til valgkomitè: 

Innstillingen til valgkomitèen fra styret har to endringer. Leder Atle Bønes og varamedlem Geir Berge går ut. Inn kommer Didrik Munch som leder og Erik Nordgreen som medlem. Medlem Gina Barstad innstilles for to nye år, mens Ragnhild Janbu Fresvik og Tor Raaheim-Olsen ikke er på valg. 

Styret skriver dette om Munch som er innstilt som ny leder: 

Didrik Munch er livstidsmedlem i Brann, følger tett med og er stort sett på Stadion når Brann spiller hjemme.

Munch har Politihøgskolen, er utdannet jurist og arbeidet som politibetjent og politijurist, før han gikk over i det private næringsliv. Nå er han selvstendig næringsdrivende og er styreleder i Storebrand ASA, SH Holding AS (Solstrand Fjordhotel) og NWT Media AS. I tillegg er han styremedlem i Lerøy Seafood Group ASA og Grieg Star AS. 

Tidligere har jobbet i politiet, i bank og vært administrerende direktør i Bergens Tidende (1997-2008), før han ble konsernsjef for Schibsted Norge AS (2008-2018).

 

Annonse fra Eliteserien: