saksliste_illustrasjon-56.jpg

Slik er årsmøtets dagsorden

Sakslisten til tirsdagens årsmøte er klar.

Annonse:

Tirsdag 7. mars klokken 18.30 er det årsmøte i Brannbørsen i Sparebanken Vest-tribunen.

Dagsorden i henhold til klubbens lover (§ 15): 

1) Godkjenne de stemmeberettigete.

2) Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.

3) Valg av møteleder(e), referent(er) og to medlemmer til å undertegne årsmøtets protokoll. Godkjenne fjorårets protokoll.

4) Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5) Behandle klubbens årsregnskap i revidert stand, revisjonsberetning og kontrollkomitéens beretning.

6) Behandle innkomne forslag og saker.

7) Fastsette medlemskontingent og styrehonorar.

8) Vedta klubbens budsjett.

9) Behandle klubbens organisasjonsplan.

10) Engasjere statsautorisert revisor til å revidere klubbens regnskap.

11) Valg i henhold til §15, punkt 11.

Annonse fra Eliteserien: