Slik blir det ekstraordinære årsmøtet

Det ekstraordinære årsmøtet som skal avgjøre underlaget på Brann Stadion blir hovedsakelig digitalt.

Annonse:

Grunnet restriksjoner knyttet til Covid 19-pandemien vil det ikke være mulig å gjennomføre et fysisk ekstraordinært årsmøte. Møtet blir derfor gjennomført hovedsakelig digitalt, med unntak for medlemmer som ikke har mulighet til å stemme digitalt. 


Gjennomføring

Det ekstraordinære årsmøtet vil gjennomføres på samme måte som det åpne medlemsmøtet som ble avholdt 18. januar. De påmeldte til møtet vil motta en lenke til et Zoom-møterom, og møtet sendes også direkte på Brann sin YouTube-kanal.  

De stemmeberettigede medlemmene som har meldt seg på det ekstraordinære årsmøtet vil få informasjon om hvordan innlegg, spørsmål og innspill skal stilles. Denne vil komme nærmere møtet. 

Stemmegivning

For å sikre en sikker stemmegivning og at kun stemmeberettigede medlemmer vil avgi sin stemme, benyttes plattformen Digitalt Demokrati (DigDem). DigDem benytter ID-porten som innlogging, og har det høyeste sikkerhetsnivået på voteringssystemer. Man logger inn med Bank ID, Bank ID på mobil eller Min ID.

Systemet er også intuitivt og enkelt å benytte. Alle stemmeberettigede vil bli tilsendt en lenke på forhånd, og må lage seg en bruker i forkant av møtet. DigDem er et sikkert system som allerede er tatt i bruk av politiske partier og det offentlige. Du kan lese mer om systemet her (Ekstern lenke)

Har du ikke meldt deg på det ekstraordinære årsmøtet? Innkallelse finner du HER.

Det ekstraordinære årsmøtet vil ha følgende agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle spørsmålet om Brann skal bytte underlag på Stadion til kunstgress før seriestart i 2021, for å sikre klubben gode treningsforhold.

Annonse fra Eliteserien: