Årsmøtet 2016:

Praktisk informasjon før ekstraordinært årsmøte

Torsdag 30. november arrangerer Brann ekstraordinært årsmøte, for å vedta utbedringen av Stadion-matten og de to treningsfeltene på Nymark.

Annonse:
  • Påmelding til åsmøtet gjøres her. Merk at det er både fysisk og digital deltakelse, men det oppfordres til digital deltagelse for dem som kan. Det er begrenset med plasser for fysisk deltakelse på Stadion. Siste frist for påmelding til digital deltakelse er torsdag 30. november klokken 09.00. 

Eneste sak på agendaen er: Styret ber om medlemmenes tilslutning til planene om å utbedre banen på Brann Stadion, samt de to gressbanene på Nymark.  

Brann har fått 86 millioner kroner fra Sparebanken Vest og Trond Mohn til å gjennomføre arbeidet med å utbedre banene. 

Grunnet omfanget av oppgraderingene som skal gjøres, ønsker Brann at medlemmene skal vedta at planene gjennomføres. 

Her er mer informasjon og alle nødvendige sakspapirer før årsmøtet: 

Gjennomføring:

Årsmøtet vil gjennomføres både fysisk  og digitalt. Den digitale gjennomføringen blir på Zoom, og de som er påmeldt vil motta en lenke til et Zoom-møterom. Det blir ingen åpen stream av møtet, på for eksempel YouTube. Det fysiske møtet foregår på Stadion, og de som har meldt seg på fysisk deltakelse møter på Stadion ved inngang 9 på SPV-tribunen. 

De stemmeberettigede medlemmene som har meldt seg på årsmøtet vil få informasjon om hvordan innlegg, spørsmål og innspill skal stilles på e-post.

Det er også anledning til å holde innlegg digitalt via Zoom og man kan be om ordet gjennom chatten på Zoom.

Stemmegivning:

For å sikre en sikker stemmegivning og at kun stemmeberettigede medlemmer vil avgi sin stemme, benyttes plattformen Digitalt Demokrati (DigDem). Hver bruker blir lagt inn på sitt private telefonnummer, og man vil ikke få tilgang til voteringssystemet med mindre vi har lagt inn ditt telefonnummer. Alle som har meldt seg på til digital deltakelse, vil motta en e-post fra Brann i løpet av torsdag.

Systemet er også intuitivt og enkelt å benytte. Alle stemmeberettigede vil bli tilsendt en lenke på forhånd. DigDem er et sikkert system som Brann har benyttet på årsmøtene de siste årene. 

NB: Alle som deltar digitalt vil i løpet av torsdag motta lenke til både møterommet på Zoom og registrering til stemmegivining i DigDem. Sjekk søppelposten også. Informasjon om taleliste digitalt vil komme i e-posten. Send mail til [email protected] om man ikke har mottatt det man trenger for å logge på innen klokken 16.00. 

Annonse fra Eliteserien: