Onsdag legges regnskapstallene frem

Onsdag klokken 13.00 legges regnskapet for Brann-konsernet i 2018 ut på Brann.no.

Annonse:

Onsdag er det nøyaktig én uke til årsmøtet, og i henhold til klubbens lover skal alt underlag til årsmøtet gjøres tilgjengelig for medlemmene innen denne fristen.

Fra klokken 13.00 kan du derfor lese styrets årsrapport med tilhørende regnskaper på Brann.no. Vi legger også ut eventuelle forslag som er innkommet til årsmøtet. Etter interne diskusjoner og forankring i flere undergrupper er det besluttet å ikke lage egne gruppeårsmeldinger, slik tradisjonen har vært. Det skyldes at interessen for disse (lesertallene) har vært lav og jobben uforholdsmessig stor.

Medlemmer som ønsker årsrapporten på print kan hente denne i resepsjonen på Stadion etter klokken 13.00 onsdag.

Årsmøtet avholdes onsdag 6. mars. Det starter klokken 18.00 og finner sted i Brannbørsen. Benytt inngang 9 i Sparebanken Vest-tribunen og gå til Brannbørsen i 3. etasje.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst én måned og betalt medlemskontingenten.

Annonse fra Eliteserien: