Leder for valgkomitéen Atle Bønes.

Foreslår én endring i Brann-styret

Valgkomitéen innstiller tidligere Brann-spiller Morten Kristiansen som nytt styremedlem.

Annonse:

I forbindelse med det forestående årsmøtet onsdag 6. mars har valgkomitéen levert sin innstilling til nytt styre i Sportsklubben Brann, samt kontrollkomité.

Sittende styremedlem Morten Kolseth har informert om at han ikke ønsker å ta en ny periode, og Morten Kristiansen er foreslått som nytt medlem.  

Valgkomitéen har utarbeidet følgende informasjon om arbeidet som er gjort:

Valgkomitéen har hatt gode arbeids- og samarbeidsforhold, og opplever at kommunikasjonen med medlemmene er konstruktiv og givende. Medlemsutvalget spiller en viktig rolle som arena for meningsutveksling, og bidrar med nyttig styringsinformasjon til beste for vårt arbeid.

Vårt utgangspunkt for vurdering av kandidater er også i år en rolle- og kandidatprofil for styreverv som er forankret i klubbens prioriterte utviklingsområder. Når vi også har god oversikt over styremedlemmenes kompetanse- og bidragsområder, blir arbeidet med å erstatte kompetanse enklere. Samtidig er det viktig at vi har et perspektiv som er lenger enn ett år om gangen.

Kontakten med styremedlemmer og med klubbens daglige leder har bekreftet konstruktive samarbeidsforhold og gjensidig tillit internt i styret samt mellom styret og administrasjonen. Bygging av ny tribune er fremdeles et særdeles viktig og krevende prosjekt som stiller betydelige krav til styrets og administrasjonens faglige oppfølging.

Fra 2015 har stabilitet i styret hatt høy prioritet, og er en målsetting som har blitt oppnådd. Kontinuitet er fremdeles viktig, men noe løpende fornyelse er også vurdert som ønskelig og riktig. I 2018 fikk styret to nye medlemmer. I år er valgkomitéens innstilling ett nytt styremedlem, ettersom Morten Kolseth ikke ønsker å ta gjenvalg.

Morten har vært en betydelig bidragsyter i klubbens styre gjennom de siste fire årene. Når han vurderer det slik at hans kapasitet til å bidra for klubben de neste årene vil bli uforholdsmessig utfordret av andre forpliktelser, må det selvsagt både respekteres og tas til etterretning.

Øvrige styremedlemmer på valg, styreleder Eivind Lunde og styremedlem Siren Preto, ønsker å fortsette. Dette er også valgkomitéens innstilling til årsmøtet.

Valgkomitéens enstemmige innstilling til årsmøtet 2019:

  • Som styreleder: Eivind Lunde, 2 år (gjenvalg).
  • Som fast medlem: Siren Preto, 2 år (gjenvalg).
  • Som fast medlem: Morten Kristiansen, 2 år (ny).

Ikke på valg: Birger Grevstad jr (nestleder), Siv Skard (medlem), Krister Hoaas (medlem) og Erik Nordgreen (vara).

Dette er Morten Kristiansen

Morten Kristiansen er 47 år og utdannet siviløkonom fra NHH. Han arbeider som selvstendig konsulent og er tidligere partner i et større konsulentselskap.  Han har betydelig arbeidserfaring fra innkjøp, salg/marked, produktutvikling samt prosjekt- og prosessledelse, for å nevne noe.

I ungdomsårene spilte Morten først i Vadmyra, deretter to år som junior i Brann, og i Branns A-lagstropp i 1991/92 (10 A-kamper, 60 B-kamper). Han spilte senere i Fana (1. divisjon) og Løv-Ham (2. divisjon).

Kristiansen har hatt styreverv i Løv-Ham Fotball og Bjarg. Han er mangeårig trener i barnefotballen og har fulgt Brann-Akademiet i fem år gjennom sin sønn som har vært i Brann 2-troppen.

Synes timingen er god nå

Morten Kristiansen påpeker at han ikke er valgt ennå, men dersom medlemmene følger innstillingen ser han frem til å bidra i klubbens styre:

- Jeg kjenner Brann fra mange sider, både som spiller tidlig på 1990-tallet og som far til en spiller de senere årene, og dessuten som representant for en større samarbeidspartner. Arbeidsmessig passer det godt å gjøre en jobb for klubben nå, og jeg ser frem til dette dersom årsmøtet velger meg, forteller han til Brann.no.

Når en Morten K foreslås inn, går altså en annen Morten K ut, nemlig Kolseth. Begge har en fortid som spillere i klubben og kjenner hverandre fra arbeidslivet også.

Kolseth takker for seg og sier av avskjeden er helt udramatisk:

- Det har vært en interessant og lærerik tid i Brann-styret. Klubben er i de beste hender og jeg ser frem til å bare være supporter fremover. Jeg har travle dager i sivil jobb, og det er hovedårsaken til at jeg ikke stiller til gjenvalg, sier han.

Foreslår ingen andre endringer

Når det gjelder innstilling til kontrollkomité for 2019, så foreslår valgkomitéen at samtlige medlemmer fortsetter som før. Her er Evy Greve leder, mens Veline Høyland, Helge Kvamme og Jan Bjarte Svabø er medlemmer.

Det samme gjelder for innstilling til valgkomité. Det er klubbens styre som innstiller denne, og til årsmøtet foreslår de gjenvalg for leder Atle Bønes, medlemmene Gina Barstad, Ragnhild Janbu Fresvik, Tor Raaheim-Olsen og vara Geir Berge.

Det endelige valget foretas på årsmøtet 6. mars.

(Bildet øverst viser leder i valgkomitéen, Atle Bønes)

Annonse fra Obos-ligaen: