Årsmøtet 2016:

Kaller inn til ekstraordinært årsmøte om kvinnelag i Brann

Sportsklubben Brann inviterer alle sine medlemmer til ekstraordinært årsmøte.

Annonse:

Eneste sak på agendaen er om Brann fra 2022 skal ha kvinnelag. Saksunderlag:

Diskusjon og avstemming om følgende vedtak:

Sportsklubben Brann gir sin tilslutning til at IL Sandviken Toppfotball kan skifte navn til SK Brann Kvinner, og spiller med Branns logo og farger.

  • Dato: Torsdag 21. oktober
  • Tid: 18.00.
  • Sted: Brannbørsen.
  • «Påmelding»: Trykk gjerne «skal» på Facebook-eventen, slik at vi får en grov oversikt over hvor mange som kommer. Har du ikke Facebook, men har tenkt deg på årsmøtet er det bare møte opp. 
  • Streaming: BA sender årsmøtet på nett, så alle som ikke har anledning til å delta fysisk kan følge årsmøtet. Sendingen av selve møtet blir åpent for alle, mens reaksjoner og intervjuer i etterkant blir for dem med BA-abo.  

Benytt inngang 9 i Sparebanken Vest-tribunen og gå til Brannbørsen i 3. etasje.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst én måned og medlemsavgiften for 2021 må være betalt.

Innkalling og dagsorden for møtet følger §18 i klubbens lover. I dette tilfellet skjer innkallingen etter vedtak i styret, som beskrevet i §18 1a.

Det ekstraordinære årsmøtet vil ha følgende agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

3. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

4. Behandle styrets forslag vedrørende kvinnelag i Brann.

Det vil bli en gjennomgang av planene som er utredet av styret, og de vedlagte underlagene.

Stemme over styrets innstilling om å godkjenne prosjektet i sin helhet.

Annonse fra Obos-ligaen: