Flytter opp Store Stå for å bedre stemningen på Stadion

Fra neste sesong flyttes Store Stå opp på øvre del av Frydenbø-tribunen.

Annonse:

– Stemning er viktig for totalopplevelsen og vi ønsker å bidra til å legge enda bedre til rette for våre syngende supportere, sier leder for marked, kommunikasjon og samfunnsansvar i Brann, Camilla Schutz. 

Flytter rett opp

Publikumsundersøkelsen viser at stemningen er den viktigste faktoren for totalopplevelsen til alle som går på Stadion. Målet med flyttingen er at stemningen skal bli bedre for alle som er på kamp, siden nærheten til taket vil gi bedre akustikk. 

Det som skjer for 2020-sesongen er at dagens Store Stå blir gjort om til sitteplasser. Halve felt B og C på øvre Frydenbø blir gjort om til ståplasser. Der havner de nærmere den andre syngende gruppen på Frydenbø-tribunen, «Felt Z». En annen endring er at Bataljonen Ung flyttes fra BOB-tribunen til Frydenbø (nedre felt D). 

– Vi ønsker å skape best mulig stemning på Brann Stadion. Å flytte Store Stå opp har vært et ønske blant de syngende supporterne og vi håper dette skal bidra til enda bedre stemning, sier Bataljonen-leder Roger Lillebøe-Hansen.

Og legger til: 

– Det må understrekes at dette bare er ett av tiltakene for å bedre stemningen. Den viktigste gjør alle vi som går på kamp, gjennom å synge og rope; mer, bedre og høyere. 

Dagens oppdeling Copy (1)
Slik blir Frydenbø-tribunen i 2020

Tilbud om nye plasser

Gjennom året har det vært flere møter og høringsrunder på e-post, både blant de syngende supporterne og de som blir berørt av flyttingen. Dette har blitt gjort for å finne den beste løsningen for flest mulig – både for å bedre stemningen og de som mister sin faste plass. 

– For oss er det også viktig at de som mister plassene sine blir ivaretatt på en god måte. Derfor har vi hatt en god dialog med Brann hele sesongen, sier Bataljonen-lederen. 

De som blir berørt av endringen på tribunen har allerede fått e-post med infomasjon om veien videre.  

Annonse fra Obos-ligaen: