Brann + BIR = kildesortering på Stadion

Til onsdagens kamp mot Lillestrøm vil publikum møte nye bosspann ved inngangene. Sammen med BIR Bedrift skal avfall fra kampdag kildesorteres.

Annonse:

– Vi jobber for å bli mer bærekraftig, og at vi nå får på plass kildesortering av avfallet fra kampdager er et stort steg i riktig retning til vårt mål om en «grønn Stadion». Med sine #VestlandsVerdier, er BIR Bedrift en god match med våre, og bedriften har spennende prosjekter for å øke lokal behandling. Vi har lenge vært gode på sosial bærekraft gjennom våre samfunnsprosjekter, og skal nå bli enda bedre på miljø, sier leder for marked, kommunikasjon og bærekraft i Brann, Therese Andvik Rygg. 

For å nå sine bærekraftsmål har Brann allerede tatt i bruk strømbesparende flomlys, digitale billetter og kuttet i bruken av engangsplast. 

Kampdag og hverdag

For publikum blir den synligste endringen på hjemmekampene fremover at det er plassert ut nye avfallsbeholdere ved alle inngangene. Disse er fargekodet etter hvilket avfall det er. I tillegg til plasseringen ved inngangene, vil det samme avfallssystemet bli benyttet inne i Fjordkraft-tribunen. 

Nye avfallsløsninger inne på Stadion skal gjøre det enklere for både publikum og ansatte å kildesortere.

BIR Bedrift bidrar med rådgivning om god avfallshåndtering og materialgjenvinning, og tar seg av trygg og miljøvennlig håndtering av avfallet. De gode avfallsløsningene bidrar til å ivareta avfallets verdikjede fra riktig sortert på Stadion til sluttbehandlet produkt.

I tillegg til bosspannene bygges det også en ny miljøhall på Stadion, der avfall fra kampdager og hverdagen skal kildesorteres. 

– Vi synes det er kjempespennende med Brann sin sosiale dimensjon når det gjelder å støtte opp om bærekraftsmålene, sier Frode Kalsaas, salgs- og markedssjef i BIR Bedrift.

Branns samfunns- og bærekraftsprosjekter tar utgangspunkt i tre av FNs 17 bærekraftsmål. Disse er god fysisk og mental helse, stoppe klimaendringene og samarbeide for å nå målene. Les mer om det her.

For å realisere avfallsprosjektet har Brann fått støtte fra blant annet Familien Brynildsens Legat.

Annonse fra Eliteserien: