Slik tar Brann samfunnsansvar

Brann er mer enn en fotballklubb og fotball er så mye mer enn 2x45 minutter.

Annonse:

Vi vil gjøre en positiv forskjell og gjennom våre handlinger vise at «Vi é Brann - Bergens Stolthet».

Målgruppen er våre supportere og sårbare barn og unge. Med utgangspunkt i dette er det besluttet å prioritere noen hovedområder som klubben bryr seg spesielt om. Dette er en modell vi kan vokse med, og utvikle oss innen.

For å definere tiltak og prosjekter Brann skal jobbe med i fremtiden er det tatt utgangspunkt i tre av FNs bærekraftmål:

FN - bærekraftsmål

17. Samarbeid for å nå målene:

Gjennom samarbeid med våre supportere, partnere, samfunnet og fotballfellesskapet skal vi være en pådriver og tilrettelegger for å få til gode tiltak som knytter seg til å stoppe klimaendringene og det å fremme god helse på vår arena og i vårt nettverk.

3. God helse (fysisk og mental):

I kraft av at vi er en sportsklubb ønsker vi å jobbe for å fremme god helse (både mentalt og fysisk) til beste for ansatte, våre supportere, våre partnere, samfunnet og fotballfellesskapet vi er en del av.

Eksempler på prosjekter som fremmer god mental og fysisk helse: Gatelaget, Stjernelaget, Brannsjansen, MOT og Hjertehjørnet.

13. Stoppe klimaendringene:

Gjennom relevante interne og eksterne tiltak, og gjennom naturlig samhandling med partnere og supportere skal vi sette fokus på en av vår tids største utfordringer – å stoppe klimaendringene.

Brann skal jobbe strategisk for å bli klimanøytral. Eksempler på tiltak: strømbesparende flomlys, 95 prosent digitale billetter og kutt i engangsplast i hverdagen/arrangement.

Vi skal også nå og i fremtiden ivareta ​Brann – Bergens stolthet, ​gjennom bærekraftig drift og til beste ​for samfunnet og fotballfellesskapet ​som vi er en del av.​

— Brann

Hovedvekten handler om følgende:

 • Våre samfunnsprosjekter i dag.
 • At vi bryr oss om supporterne våre.
 • At vi bryr oss om bergenserne.
 • At vi bryr oss om og tar del i det som skjer i byen vår.
 • Utvikling av lokale talenter.
 • At vi bruker vår stemme til å påvirke politisk innenfor vår «bransje».

Våre samfunnsprosjekter

Vi skal jobbe målrettet og initiere langsiktige prosjekter som hindrer utenforskap. Sammen tar vi små skritt i riktig retning, gjerne sammen med våre samarbeidspartnere.

 • Brannsjansen.
 • Gatelaget Brann.
 • MOT - Vi er stolt ambassadørlag.
 • Hjertehjørnet.
 • Stjernelaget Brann.
 • Klima og miljø.

Hverdagsløft

Brann har som mål at alle ansatte skal bry seg, løfte blikket og vise respekt og omsorg for både hverandre og folk vi møter. Være til stede.

Daglig gjør vi mange små og store aktiviteter slik at flere skal få en lysere hverdag. Ingen langsiktig plan - bare noe fint som skjer her og nå fordi vi vil.

 • Gode ting som bare skjer.
 • Barneklinikken på Haukeland Universitetssykehus.
 • Gratisbilletter, som vi kaller hjertebilletter, til gode formål.
 • Aktivitetskortet.
 • Ulike spilleroppdrag.
 • Partoutkort til biblioteket som folk kan låne gratis. 
Annonse fra Eliteserien: