Bli med på trenerutviklingskurs

Brann inviterer motiverte og lærevillige trenere til et nytt og spennende trenerutviklingsprogram.

Annonse:

Brann-Akademiet er en avdeling med et stort fagmiljø som jobber med utvikling av spillere. Nå inviterer Akademiet til årets trenerutviklingskurs for å bidra inn mot trenere som ønsker utvikling, faglig påfyll og inspirasjon gjennom 2019.

Dette er et tiltak hvor det skal jobbes med ulike fag tema og kompetanseoverføring rundt dette, og det blir muligheter for å observere trenerne i Akademiet på feltet.

Branns trenerutviklingskurs kvalifiserer også som etterutdanning for å opprettholde UEFA B-lisens. Brann-Akademiet ønsker samtidig å gi deltakerne innblikk i spillerutvikling i en toppklubb.

Hvem kan søke:

  • Du har minimum C-lisens som trener, eventuelt spillererfaring som seniorspiller.
  • Du har vært, eller er, trener for aldersgruppen 11-19 år.
  • Du er trener i 2019, eller var det senest i 2018.
  • Du har ambisjoner om å utvikle deg som trener for fremtiden.

Det tas inn maksimalt 25 trenere på tiltaket.

Krav: Minimum 75 prosents deltakelse for å få «bestått» og motta bevis for gjennomført kurs. Hele kurset koster 2600,-.

Påmelding og søknad sendes:

Marion Buunk, administrativ leder for Brann-Akademiet.

Epost: [email protected]

Tlf: 970 98 407.

I søknaden er det ønskelig at du beskriver deg selv utfra punktene opplistet i «hvem kan søke».

Påmeldingsfrist: 25. april.

Detaljer om innholdet i programmet

Annonse fra Eliteserien: