Årsmøtet 2016:

Innkalling til digitalt årsmøte 2021

Alle våre medlemmer inviteres til digitalt årsmøte i Sportsklubben Brann.

Annonse:

Årsmøtet avholdes tirsdag 9. mars 2021 kl. 18.00.

Styret har vurdert om årsmøte i Sportsklubben Brann skal utsettes, da NIF regelverk som følge av korona-krisen tillater at årsmøte kan utsettes til juni måned.

Da smittesituasjonen fortsatt er svært uavklart og man ikke har noen sikker tidshorisont for når man igjen kan innkalle til fysiske møter, traff styret følgende beslutning: Årsmøte i Sportsklubben Brann gjennomføres digitalt den 9 mars i 2021. Møtet gjennomføres i henhold til NIF regelverk for digitale årsmøter.

Mer praktiske detaljer vil komme når møtet nærmer seg. 

Alle medlemmer som vil delta må melde seg på via dette skjemaet. 

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned. For å ha stemmerett må man altså melde seg inn før tirsdag 9. februar klokken 18.00. Bli medlem her. Medlemsavgiften må være betalt før årsmøte for å ha stemmerett. 

Dagsorden blir i henhold til klubbens lover som du kan lese her.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet, altså innen 23. februar. Benytt epostadresse [email protected] til daglig leder Vibeke Johannesen dersom du ønsker å melde inn forslag til årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter, inkludert forslag til årsmøtet, blir gjort tilgjengelige for medlemmene på Brann.no senest én uke før årsmøtet.

Faktura for innbetaling av kontingent blir i disse dager sendt til alle medlemmer, på epost der dette er registrert. Ta gjerne kontakt med oss på [email protected] dersom du ikke har mottatt faktura innen 15. februar.

Annonse fra Obos-ligaen: