årsmøte2016.jpg

Foreslår gjenvalg i Brann-styret

Valgkomitéens innstilling er klar. Det foreslås en ny periode med dagens styre.

Annonse:

Årsmøtet i Brann finner sted tirsdag 7. mars.

Valgkomitéens leder Atle Bønes forteller at kommunikasjonen med medlemmene har vært konstruktiv og god med mål om å ivareta medlemmenes interesser på beste måte. 

I valgkomitéens innstilling står følgende:

- Kontakten med styremedlemmer og klubbens daglige leder har kontinuerlig bekreftet at det er gode samarbeidsforhold og gjensidig tillit internt i styret og mellom styret og administrasjonen.

- De økonomiske forutsetningene for klubben er fremdeles utfordrende. Dette påvirker selvsagt det handlingsrom alle ansvarlige vurderinger og disposisjoner må skje innenfor.

- Men klubben er på rett vei, og det vurderes som et godt tegn at det ikke bare er stabilitet i administrasjonen, men også klar positiv vilje blant styrets medlemmer til å fortsette sitt arbeid som et samlet kollegium ett år til.

- I sum er det derfor gledelig at samtlige styremedlemmer på valg stiller seg til disposisjon for gjenvalg. Valgkomitéens enstemmige innstilling er derfor at samtlige styremedlemmer på valg i 2017 gjenvelges på det som er normalperioden på to år.

Det gjelder disse:

  • Eivind Lunde (leder)
  • Siren Preto
  • Morten Kolseth

Ikke på valg: Henrik Lie-Nilsen (nestleder), Åshild Samnøy, Birger Grevstad jr og Krister Hoaas (vara).

Valgkomitéen har foruten Atle Bønes bestått av Gina Barstad, Ragnhild Janbu Fresvik, Tor Raaheim-Olsen og Geir Berge (vara).

To endringer i kontrollkomitéen

Valgkomitéen har også ansvaret for innstillingen til ny kontrollkomité. To av kontrollkomitéens fire medlemmer, begge menn, trer ut av sine verv etter lang fartstid og en betydelig innsats for klubben.

Nye medlemmer innstilles:

Jan Bjarte Svabø (38)

Master i økonomi og administrasjon fra NHH. Bakgrunn fra revisjon, controller- og økonomisjefsstillinger, som finansdirektør og fra 1/1 2017 regiondirektør NordVest i Kredinor.

Svabø har hatt partoutkort siden 1987 og meldte seg inn i klubben i 2016. I tillegg til fornyelse, tilfører hans økonomibakgrunn, alder og patriotiske hjerte kontrollkomitéen nyttig og nødvendig kompetanse.

Helge Kvamme (64)

Master i Demokratibygging fra UiB. Bakgrunn fra politi, forsikring og bank, og erfaring gjennom mange år som Partner og nasjonal leder i PwC for Granskingsområdet.

I dag er han Partner i Advokatfirmaet Selmer, med ansvar for Gransking og Compliance. Han har også et relevant og interessant verv som Leder for Kontrollutvalget i UNICEF, både fra et faglig og et organisatorisk perspektiv.

Kvamme var aktiv i Brann fra lilleputt til guttespiller. Han har vært medlem i mange år og har eget sete på Brannallmenningen.

Evy Greve innstilles til å overta som leder for kontrollkomitéen.

Hun ble valgt inn som medlem i fjor. I kraft av sin kompetanse og relevante erfaring er hun et naturlig valg som kontrollkomitéens leder, mener valgkomitéen.

Veline Høyland er kontrollkomitéens fjerde medlem. Ut går Knut Eliassen og Per Arne Flatberg.

Valgkomitéen sier videre:

I sum vurderes kontrollkomitéen som meget kompetent og med et sterkt preg av komplementær kompetanse. Det er valgkomitéens oppfatning at dette er en nødvendig betingelse for både å bygge og opprettholde tillit til klubbens disposisjoner og drift over tid.

Styret innstilling til valgkomité

Til syvende og sist er det årsmøtet 7. mars som velger både styre og kontrollkomité.

Det skal også velges valgkomité. Det er det sittende styret som lager denne innstillingen, og her foreslås det gjenvalg på dem som er på valg i år.

Det gjelder Ragnhild Janbu Fresvik og Tor Raaheim-Olsen. Det foreslås altså at disse velges for en ny periode og utgjør klubbens valgkomité sammen med Atle Bønes, Gina Barstad og Geir Berge (vara).

Annonse fra Eliteserien: