1000001309

Gatelaget

Gatelaget er et tilbud til mennesker over 18 år som har, eller har hatt, utfordringer med rus.

Annonse:

Vi er svært stolte av Gatelaget vårt. I et samarbeid med spillere, Bergen kommune og Fotballstiftelsen utvikler vi stadig tilbudet og Gatelaget er i dag ett av våre største inkluderingsprosjekter.

Vi ønsker å gi folk som strever eller har strevd med ruset tilbud om fysisk aktivitet basert på teamkultur i tråd med Sportsklubben Brann sine verdier. Vi ser et behov for meningsfylt aktivitet hvor spillerne kan oppleve mestring.

Gjennom Gatelaget oppleves mestring gjennom tilrettelagte aktiviteter og god garderobekultur. Mestring over tid gir økt livsgnist og livskvalitet, som igjen kan gi selvtillit og mot til å forsøke å skape endring i eget liv.

Hvem kan trene på Gatelaget?

Alle kvinner og menn over 18 år som har eller har hatt utfordringer med rus er velkomne til å delta på våre treninger, under forutsetning av at du stiller nykter og forholder deg til våre regler.

Brudd på våre regler kan i verste fall føre til utestengelse, men det meste løses med god kommunikasjon og samspill. Vi er rusfrie på trening og har respekt for både hverandre, utstyr og Stadion.

Du får låne nødvendig treningstøy av oss, men ta gjerne med fotballsko om du har og husk drikkeflaske.

Gatelaget har også et treningstilbud forbeholdt kvinner, for de som foretrekker det. Kvinnene er selvsagt velkommen på øvrige treninger også.

Ønsker du å være med? Ta kontakt med en av oss, så lager vi en avtale:

Når trener Gatelaget?

Alle tirsdager og torsdager klokken 09.30 – 14.00. Trening gjennom hele året, ingen ferie eller røde dager.

Hvordan ser en typisk treningsdag ut?

 • Kl. 09.30: Laget møtes for en kopp kaffe, enkel frokost. – Bruk inngang 3.
 • Kl. 09.45: Fellesmøte. Treningstøy og sko lånes ut. Laget går i garderoben.
 • Kl. 10.30: Treningen starter - tilpasses slik at alle kan være med.
 • Kl. 12.00: Dusj og skift - Vi har håndklær, men husk sjampo, såpe og undertøy.
 • Kl. 12.30: Lunsj og sosialt.
 • Kl. 14.00: På gjensyn.

Rotary er en av våre samarbeidspartnere, de serverer oss varm mat etter trening i MOT-hjørnet annenhver tirsdag.

Egne treninger for kvinner

Èn dag i uken fra kl. 11:00 – ca. 15.00.

 • Kl. 11.00: Laget møtes for en kopp kaffe, enkel frokost. – Bruk inngang 3.
 • Kl. 11.15: Fellesmøte. Treningstøy og sko lånes ut.
 • Kl. 12.00: Treningen starter - tilpasses slik at alle kan være med.
 • Kl. 14.30: Dusj og skift - Vi har håndklær, men husk sjampo, såpe og undertøy.
 • Kl. 15.00: Kaffe, frukt og sosialt.

Alle spillere på kvinnelaget er selvsagt også velkomne på alle mix-laget sine treninger.

Hva er hensikten med Gatelaget?

Brann ønsker at flere skal ha en meningsfylt og rusfri hverdag, med økt livskvalitet gjennom fellesskap og fysisk trening i en trygg arena.

Målet er flere timer og dager uten rus og motivasjon til å ta neste steg.

Brann skal være en trygg møteplass for alle som har tatt skritt i riktig retning. Det er et lavterskeltilbud og gir ingen opp. Spillere som får tilbakefall, er alltid velkommen tilbake.

Stadion er et sted man kan treffe andre i samme situasjon og som har de samme utfordringene. Gjennom fotballtrening og et godt sosialt fellesskap vil alle kunne ta del i et prosjekt som er lystbetont og helsefremmende.

Støtteapparatet

Gatelaget Brann er komplekst, og vi er flere personer med ulike roller rundt laget slik at både laget som helhet og individuelle spillere skal få størst mulig effekt både sportslig og sosialt.

Kjersti Meyer Moe: Ansvarlig for bærekrafts-prosjekter i SK Brann, deriblant Gatelaget. Legger til rette for det meste av praktiske detaljer rundt laget og er en viktig samtalepartner for spillerne. Bidrar til strategisk utvikling av laget og er et viktig bindeledd mot både ansatte, spillere og samarbeidspartnere til klubben samt andre organisasjoner som vi jobber tett med. Stort sett til stede ved oppmøte, på alle kamper, turneringer og sosiale hendelser.

Frank Hansen: Hovedtrener mix-laget. Frank har det sportslige ansvaret rundt laget sammen med Knut, Øyvind og Cecilie. Det innebærer å legge opp til treninger tilpasset alle, lede laget i kamper og legge til rette for individuell og lagmessig fremgang. Frank jobber i tillegg som fengselsbetjent i Bergen fengsel og har gjort det siden 2009. Han har dermed god erfaring med å håndtere ulike situasjoner. Han har spilt fotball i over 40 år, og har vært trener både for aldersbestemte og seniorlag siden 2010.

Atle Mandrup: Sosionom og veileder for spillere på Gatelaget Brann. Atle jobber med oppfølging av spillere fra Gatelaget og har kontor på Stadion. Han er utdannet sosionom og har over 20 års erfaring med sårbare mennesker både fra rusfelt og barnevern. Han bidrar med rusfaglig kompetanse, innsikt og forståelse av det offentlige og er en brobygger mellom Gatelaget, NAV og andre offentlige aktører rundt spillerne og laget. Atle er til stede på treninger, arrangementer og har i tillegg mye en til en oppfølging utover dette, basert på individuelle behov. Han veileder enkeltspillere i forhold til sosialfaglige spørsmål samt arbeidstrening.

Stillingen er et resultat av langt og godt samarbeid mellom Bergen Kommune og SK Brann.

Knut Iversen: Knut er i trenerteamet og legger til rette for gode økter med mål om å få får frem det beste i spillerne og laget som helhet. Keepertrener ved enkelte anledninger. Knut var i sin tid en av de første keepertrenerne på Stadion og har blant annet trent Håkon Opdal i sin ungdom. Med sine ca. 40 år som utøvende politimann og nåværende sikkerhetssjef på Stadion har Knut lang erfaring med mennesker og situasjoner som krever handling og konfrontasjon. Han har stort nettverk og bruker også sin erfaring og kunnskap til det beste for laget som helhet. En stor trygghet.

Øyvind Steffensen: Øyvind er en del av trenerteamet og legger til rette for gode økter med mål om å få frem det beste i spillerne og laget som helhet. Han har lang erfaring fra sin tidligere jobb i fengselet og håndtering med mennesker og situasjoner som krever handling. Øyvind sier det som det er, er en god samtalepartner og en stor trygghet for laget.

Cecilie Redisch Kvamme: Cecilie er en del av trenerteamet og har hovedansvar for kvinnelaget. Cecilie er utdannet sykepleier og har erfaring fra rus og psykiatri feltet. Hun er også fotballspiller og spiller til daglig på brann sitt A-lag.

Spiller Gatelaget kamper?

Gatelaget deltar i bedriftsserien og sørvestligaen og spiller kamper høst og vår. Ellers spiller vi treningskamper og cuper i løpet av året mot våre samarbeidspartnere, vennelag og andre. Vi har blant annet spilt flere kamper mot lokal presse som BT og BA, TV2, politiet i Bergen og Hordaland, A-laget, Fjordkraft, Kremmerplass og Sparebanken Vest. Årlig samles alle gatelagene i Norge som er tilknyttet Fotballstiftelsen til nasjonal turnering med innledende runder, sluttspill og bankett. Uttaket gjøres basert på oppmøte og er et høydepunkt for mange.

Vi ønsker å spille kamp mot Gatelaget. Er det mulig?

Ja, det er mulig. Ta kontakt med hovedtrener Frank Hansen på [email protected] for å avtale konkret.

Er det mulig å få arbeidstrening på Stadion via Gatelaget?

Brann ser at flere spillere har en god utvikling og er stabile og rusfrie over tid. Dersom en spiller er motivert til et yrkesaktivt liv kan arbeidstrening på Stadion være en god start. Dette er primært en mulighet for faste spillere på laget og et naturlig neste steg for de som ønsker mer ansvar.

Må jeg stille opp på bilder og intervjuer til media?

Nei, det er helt valgfritt om du ønsker dette. Vi respekterer selvsagt at enkelte ikke ønsker det og opplever ingen utfordringer med dette i hverdagen. Hovedregel er at kun fornavn benyttes til fellesbilder. Ellers skal journalister som skriver om laget vårt forsikre seg om samtykke om det tas bilder av enkeltpersoner eller sitater.

Vi er en toppklubb som mange er interessert i og det er fra tid til annen flere medier som er interessert i både intervjuer og bilder.

Spiller Gatelaget kun fotball?

Nei, selv om kjerneaktiviteten helt klart er fotball krydrer vi det hele med sosialt påfyll, kompetanseheving både fast og sporadisk gjennom sesongen. Alt er selvsagt frivillig.

Bakgrunn

Sportsklubben Brann startet opp Gatelaget i april 2015 og er svært stolte av laget som får mye oppmerksomhet både internt og eksternt, fordi vi ser det fungerer.

Brann ønsket å gi rusavhengige et tilbud med fysisk aktivitet basert på teamkultur i tråd med Sportsklubben Brann sine verdier. Vi ser et behov for meningsfylt aktivitet hvor spillerne kunne oppleve mestring. Gjennom gatelagene oppleves mestring gjennom tilrettelagte aktiviteter og god garderobekultur. Mestring over tid gir økt livsgnist og livskvalitet.

Ideen om å utvikle gatelag i norske toppklubber ble først lansert i Fredrikstad i 2011 etter modell fra engelsk fotball. I dag er alle lag organisert gjennom Fotballstiftelsen (FS), et sentralt organ som har som formål å skaffe finansiering og ivareta sunn drift. Fotballstiftelsen er en ideell og nøytral stiftelse med utspring i klubbene tilknyttet Norsk Toppfotball, i samarbeid med Norges Fotballforbund. Sportsklubben Brann er en av stifterne som i sin tid etablerte Fotballstiftelsen. Les mer om organisering og samtlige gatelag i Norge på deres hjemmeside her.

Annonse fra Eliteserien: