Gatelaget

Gatelaget er et dagtilbud til rusavhengige og en jobbmulighet for enkelte.

Annonse:

Covid-19

Det er ordinære treninger, men grunnet pågående pandemi og smittevernregler er tilbudet for tiden redusert til å kun være trening ute fra 10:30 til 12:00 alle tirsdager og torsdager. Innføring i smitteverntiltak ved trening gis til spillere ved oppmøte. 

Ta gjerne kontakt med Veileder Atle Mandrup (928 46 687) eller hovedtrener Thomas Lee ( 922 70 001) om du ønsker å bli med eller har spørsmål. 

Vi er svært stolte av Gatelaget vårt og flere spillere har 100 % oppmøte gjennom året. Sammen med spillere, Bergen kommune og Fotballstiftelsen utvikler vi tilbudet vårt og Gatelaget er nå ett av våre største inkluderingsprosjekter i klubben. Tilbudet er nå mye mer enn bare trening og fotball.

Under svarer vi på ofte stilte spørsmål:

Slik kan du bli en del av Gatelaget

Ønsker du eller noen du kjenner å bli med, møt direkte opp på Brann Stadion eller ta kontakt med:

Gatelaget er først og fremst et dagtilbud for rusavhengige i Bergen som liker å spille fotball og ha det kjekt som lag. Gatelaget kan også være en arena for arbeidstrening og ett steg nærmere ordinært arbeid.

Hva er hensikten med Gatelaget?

Vi ønsker at flere skal ha en meningsfylt og rusfri hverdag, med økt livskvalitet gjennom fellesskap og fysisk trening i en trygg arena. Målet er flere timer og dager uten rus og motivasjon til å ta neste steg.

Vi skal være en trygg møteplass for alle som har tatt skritt i riktig retning. Vi er et lavterskeltilbud og gir ingen opp. Spillere som får tilbakefall er alltid velkommen tilbake.

Stadion er et sted man kan treffe andre i samme situasjon og som har de samme utfordringene. Gjennom fotballtrening og et godt sosialt fellesskap vil alle kunne ta del i et prosjekt som er lystbetont og helsefremmende.

Bakgrunn: Sportsklubben Brann startet opp gatelaget april 2015 og er svært stolte av laget og det får mye oppmerksomhet både internt og eksternt, fordi vi ser det fungerer.

Vi ønsket å gi rusavhengige et tilbud med fysisk aktivitet basert på teamkultur i tråd med Sportsklubben Brann sine verdier. Vi ser et behov for meningsfylt aktivitet hvor spillerne kunne oppleve mestring. Gjennom gatelagene oppleves mestring gjennom tilrettelagte aktiviteter og god garderobekultur. Mestring over tid gir økt livsgnist og livskvalitet.

Ideen om å utvikle gatelag i norske toppklubber ble først lansert i Fredrikstad i 2011 etter modell fra engelsk fotball. I dag er alle lag organisert gjennom Fotballstiftelsen (FS), et sentralt organ som har som formål å skaffe finansiering og ivareta sunn drift. Fotballstiftelsen er en ideell og nøytral stiftelse med utspring i klubbene tilknyttet Norsk Toppfotball, i samarbeid med Norges Fotballforbund. Sportsklubben Brann er en av stifterne som i sin tid etablerte Fotballstiftelsen. Ler mer om organisering og samtlige gatelag i Norge på deres hjemmeside.

Hvem kan trene på Gatelaget?

 • Personer som har eller har hatt utfordringer med rus.
 • Personer som er nøkterne på trening.
 • Personer som er over 18 år.
 • Personer som respekterer våre regler. 
 • Vi ønsker både damer og menn velkomne.

Hvor møtes laget? 

Vi går inn på Stadion ved inngang 3, der Fjordkrafttribunen møter Frydenbøtribunen. Gå rett frem og inn til MOT – losjen. Kommer du med bybane følg Idrettsveien til du ser Stadion og gå inn på Hjørnet der.

Kan vi parkere på Stadion?

Dere kan parkere, men det er soneparkering. Vi anbefaler å ta kollektiv transport til Stadion da det er lett tilkomst både via Bybanen og buss. Faste spillere registreres i parkeirngs-systemet og trenger ikke betale parkering. Ved planlagte møter kan vi ordne gratis parkering, men dette må avtales på forhånd.

Når trener laget?

Alle tirsdager og torsdager klokken 09.30 - 1300.
Trening gjennom hele året, ingen ferie eller røde dager.

Hvordan ser en typisk tirsdag og torsdag ut?

09.30: Laget møtes for en kopp kaffe, enkel frokost. – Bruk inngang 3
09.45: Fellesmøte. Laget går i garderoben, der alt av treningstøy ligger klart i foretrukket størrelse, også sko kan lånes. Faste spillere får egne sko.
10.30: Treningen starter - tilpasses slik at alle kan være med.
12.00: Dusj og skift - Vi har håndklær, men husk sjampo, såpe og undertøy.
12.30: Felles enkel lunsj og sosialt.
13.00: På gjensyn.

Jeg er i målgruppen eller kjenner noen som ønsker å bli spiller, hva gjør jeg?

 

 • Det beste er å ringe eller sende en mail i forkant slik at vi er kjent med at det kommer en ny spiller. Da kan vi ta imot på en god måte. Det går også fint å komme direkte.
 • Møt opp ved inngang3. Husk at for å delta på trening må man være rusfri. Fint om det informeres om eventuelle medisiner.
 • Ta gjerne med en ledsager eller noen du stoler på, begge er velkomne til å trene og bli litt kjent. Kan være godt å være to i starten. Det er helt vanlig.
 • Ta en kopp kaffe og bli litt kjent med de andre spillerne.
 • Snakke med støtteapparatet. Har du spilt før, preferanser, konkrete utfordringer, tanker eller ting vi skal ta hensyn til? Da kan vi legge til rette på en god måte.
 • En av de erfarne spillerne våre vil vise vei inn i garderobe og finner sko og utstyr som passer til nye deltakere.
 • Ta med toalettsaker og undertøy. Vi har resten. Ta gjerne med egne fotballsko om du har ellers kan du låne her. Faste spillere kan ta ut fotballsko på Thorshov Sport inntil kr 500,- etter avtale med SKB.

Er det mulig å få arbeidstrening på Stadion via Gatelaget?

Ja, det er mulig. Vi ser at flere spillere har en god utvikling og er stabile og rusfrie over tid. Dersom en spiller er motivert til et yrkesaktivt liv kan arbeidstrening på Stadion være en god start. Dette er primært en mulighet for faste spillere på laget og et naturlig neste steg for de som ønsker mer ansvar.

Tilnærmingen til arbeidslivet skjer klubbnært, hvor motiverte utøvere får mulighet til å delta i den daglige driften av klubben. De signerer både arbeids- og ruskontrakt og blir en del av vårt arbeidstreningsprogram. Her får spillere mulighet til å vise hva de kan utover det å spille fotball.

I samråd med øvrige ansatte i Brann legger vi til rette for passende arbeidspraksis på Stadion, der målet er fast arbeid på sikt i en ekstern bedrift.

For mer informasjon kontakt:

 • NAV- veileder/miljøterapeut : Atle Mandrup på tlf 408 19 801 eller e-post [email protected]
 • Hovedtrener og veileder Gatelaget: Thomas Lee på tlf 922 70 001 eller e-post: [email protected]

Støtteapparatet

Gatelaget Brann er komplekst, og vi er flere personer med ulike roller rundt laget slik at både laget som helhet og individuelle spillere skal få størst mulig effekt både sportslig og sosialt.

Thomsa Lee: Hovedtrener og veileder for SK Brann sitt Gatelag. Hans hovedoppgave er å legge til rette for gode og varierte treningsøkter, tilpasset kampplan og videreutvikle individer i laget. Hans idrettskarriere er innen fotball og basket, og har også spilt flere kamper for Brann sitt A-lag. Han har lang erfaring som trener i barne- og ungdomsfotballen i Nymark IL og jobber også 50 % som lærer ved Fridalen skolen. Han bruker sin kunnskap, erfaring og kompetanse til å videreutvikle Gatelaget, spillere og etablere god lagkultur.

 

Atle Mandrup: Sosionom og veileder for spillere på Gatelaget Brann. Atle jobber 100 % med oppfølging av spillere fra Gatelaget SK Brann og har kontor på Stadion. Atle er utdannet sosionom og har over 20 års erfaring med sårbare mennesker både fra rusfelt og barnevern. Han bidrar med rusfaglig kompetanse, innsikt og forståelse av det offentlige og er en brobygger mellom Gatelaget, NAV og andre offentlige aktører rundt spillerne og laget. Atle er til stede på treninger, arrangementer og har i tillegg mye en til en oppfølging utover dette, basert på individuelle behov. Han veileder enkeltspillere i forhold til sosialfaglige spørsmål samt arbeidstrening. Stillingen er et resultat av langt og godt samarbeid mellom Bergen Kommune og SK Brann. Stillingen er organisert under NAV Bergen Sør.

 

Knut Iversen: Knut er også i trenerteamet og legger til rette for gode økter med mål om å få får frem det beste i spillerne og laget som helhet. Keepertrener ved enkelte anledninger. Knut var i sin tid en av de første keepertrenerne på Stadion og har blant annet trent Håkon Opdal i sin ungdom. Med sine ca. 40 år som utøvende politimann og nåværende sikkerhetssjef på Stadion har Knut lang erfaring med mennesker og situasjoner som krever handling og konfrontasjon. Han har stort nettverk og bruker også sin erfaring og kunnskap til det beste for laget som helhet. En stor trygghet. 

Øyvind Steffensen: Øyvind er en av tre faste trenere på Gatelaget og legger, i samråd med trener-temaet, til rette for gode økter og får frem det beste i spillerne. Han er en ekte Nymarksgutt og vokste opp i nærområdet rundt Brann Stadion, men har også spilt i andre klubber som Os og Skeid. Øyvind har lang trenererfaring fra flere lokale klubber, sist kommer ham fra ungdomsavdelingen i Fana hvor han siden 2017 hadde ansvaret for Fanaakademiet G 19. Øyvind har sin arbeidserfaring fra Kriminalomsorgen, 31 år som fengselsbetjent ved Ila og Bergen Fengsel. Hans bakgrunn er svært relevant for vår målgruppe og det er meget synlig at han trives veldig godt med å motivere og skape engasjement hos andre mennesker.

Linn Beathe Hæreid: Ansvarlig for alle samfunnsprosjekter i SK Brann, deriblant Gatelaget. Hun er siviløkonom og har erfaring med prosjekter fra sin tid som konsulent i Deloitte og koordinator for frivillige i Røde Kors. Legger til rette for det meste av praktiske detaljer rundt laget og er en viktig samtalepartner for spillerne. Bidrar til strategisk utvikling av laget og er et viktig bindeledd mot både ansatte, spillere og samarbeidspartnere til klubben samt andre organisasjoner som vi jobber tett med. Stort sett til stede ved oppmøte, på alle kamper, turneringer og sosiale hendelser.

Spiller Gatelaget kamper?

Gatelaget skal så fort det er mulig, delta i bedriftsserien og spiller kamper høst og vår. Ellers spiller vi treningskamper og cuper i løpet av året mot våre samarbeidspartnere, vennelag og andre. Vi har blant annet spilt flere kampen mot lokal presse som BT og BA, TV2, politiet i Bergen og Hordaland, A-laget, Fjordkraft, Kremmerplass og Sparebanken Vest. To ganger i året samles alle gatelagene i Norge som er tilknyttet Fotballstiftelsen til mesterskap med innledende runder, sluttspill og bankett. Uttaket gjøres uken før avreise og spillere med flest oppmøter prioriteres. Et høydepunkt for mange.

Vi ønsker å spille kamp mot Gatelaget. Er det mulig?

Ja, dette er mulig. Enten dagtid i våre treningstider eller kveld. Ta kontakt med Hovedtrener Thomas Lee ([email protected]) så avtaler vi konkret.

Har Gatelaget regler?

Ja, vi har regler som vi forventer at alle følger. Brudd på disse kan i verste fall føre til utestengelse. Det meste løses dog med god kommunikasjon og samspill. Vi er rusfrie på trening og har respekt for både hverandre, utstyr og Stadion. Våre regler i sin helhet. 

Må jeg stille opp på bilder og intervjuer til media?

Nei, det er helt valgfritt om du ønsker dette. Vi respekterer selvsagt at enkelte ikke ønsker det og opplever ingen utfordringer med dette i hverdagen. Hovedregel er at kun fornavn benyttes til fellesbilder. Ellers skal journalister som skriver om laget vårt forsikre seg om samtykke om det tas bilder av enkeltpersoner eller sitater.

Vi er en toppklubb som mange er interessert i og det er fra tid til annen flere medier som er interessert i både intervjuer og bilder.

Spiller Gatelaget kun fotball?

Nei, selv om primæraktiviteten helt klart er fotball krydrer vi det hele med sosialt påfyll, kompetanseheving både fast og sporadisk gjennom sesongen. Alt er selvsagt frivillig.

 • Gratisbilletter til Brann sine hjemmekamper
 • Arbeidstrening og individuelle avtaler, ref spillers behov
 • · Større fellesopplevelser som å sykle Rallarvegen, rafte på Voss eller treningsleir i utlandet.
 • Julebord
 • Sommerfest
 • Yoga 
 • Kick-off lunsj før sesongstart med alle samarbeidspartnere til Brann
 • Mini-turneringer
 • Kulturelle innslag som konserter eller forestillinger, både med og uten følge
 • Kurs ((dommer-, mat- økonomi- eller trenerkurs)
 • Ulike arrangementer i byen
 • Deltakelse på ulike løp i regionene (Bergen City maraton, Løvstakken opp, Fløyen opp, Stoltzekleiven opp osv )
 • Besøke samarbeidspartnere, sykehjem og skole
Annonse fra Eliteserien: