Gatelaget

Gatelaget er et dagtilbud til rusavhengige og en jobbmulighet for enkelte.

Annonse:

Gatelaget er ett av våre største inkluderingsprosjekter for tidligere eller nåværende rusavhengige som er glade i å spille fotball.

Bli kjent med gatelaget. Dette er spørsmål vi ofte må svare på:

Slik kan du bli en del av Gatelaget

Ønsker du eller noen du kjenner å bli med, møt direkte opp på Brann Stadion eller ta kontakt med Linn Beathe Hæreid på telefon 975 18 648 eller epost [email protected].

Gatelaget er først og fremst et dagtilbud for rusavhengige i Bergen som liker å spille fotball og ha det kjekt som lag. Gatelaget kan også være en arena for arbeidstrening og ett steg nærmere ordinært arbeid.


Hva er hensikten med Gatelaget?

Vi ønsker at flere skal ha en meningsfylt og rusfri hverdag, med økt livskvalitet gjennom fellesskap og fysisk trening i en trygg arena. Målet er flere timer og dager uten rus og motivasjon til å ta neste steg.

Vi skal være en trygg møteplass for alle som har tatt skritt i riktig retning og som trenger motivasjon til å holde seg rusfri og ta nye steg i livet. Vi gir ingen opp. Spillere som får tilbakefall er alltid velkommen tilbake.

Stadion er et sted man kan treffe andre i samme situasjon og som har de samme utfordringene. Gjennom fotballtrening og et godt sosialt fellesskap vil alle kunne ta del i et prosjekt som er lystbetont og helsefremmende.

Bakgrunn: Sportsklubben Brann startet opp gatelaget april 2015 og er svært stolte av laget og det får mye oppmerksomhet både internt og eksternt.

Vi ønsket å gi rusavhengige et tilbud med fysisk aktivitet basert på teamkultur i tråd med Sportsklubben Brann sine verdier. Vi ser et behov for meningsfylt aktivitet hvor spillerne kunne oppleve mestring. Gjennom gatelagene oppleves mestring gjennom tilrettelagte aktiviteter og god garderobekultur. Mestring over tid gir økt livsgnist og livskvalitet.

Ideen om å utvikle gatelag i norske toppklubber ble først lansert i Fredrikstad i 2011 etter modell fra engelsk fotball. I dag er det 14 lag: Asker, Stabæk, Start, Vålerenga, Brann, Haugesund, Strømsgodset, Sandefjord, Viking, HamKam, Lillestrøm, Odd, Fredrikstad og Moss. Klubbene samarbeider med kommunene.

I dag er alle lag organisert gjennom Fotballstiftelsen (FS), et sentralt organ som har som formål å skaffe finansiering og ivareta sunn drift. Fotballstiftelsen er en ideell og nøytral stiftelse med utspring i klubbene tilknyttet Norsk Toppfotball, i samarbeid med Norges Fotballforbund.

Hvem kan trene på Gatelaget?

 • Personer som har eller har hatt utfordringer med rus.
 • Personer som er nøkterne på trening.
 • Personer som er over 18 år.
 • Personer som respekterer våre regler. 
 • Vi ønsker både damer og menn velkomne.

Hvor møtes laget? 

Vi går inn på Stadion ved inngang 10, på hjørnet ved Kniksens plass Barnehage ut mot de store banene. Videre går du gjennom kioskområdet og ut på Sparebanken Vest tribunen. Følg trappen på siden og gå helt til toppen. 

Kan vi parkere på Stadion?

Dere kan parkere, men det er soneparkering. Vi anbefaler å ta kollektiv transport til Stadion da det er lett tilkomst både via Bybanen og buss.

Når trener laget?

Alle tirsdager og torsdager klokken 09.30 - 1300.
Trening gjennom hele året, ingen ferie eller røde dager.

Hvordan ser en typisk tirsdag og torsdag ut?

09.30: Laget møtes for en kopp kaffe, enkel frokost.
09.45: Fellesmøte. Laget går i garderoben, der alt av treningstøy ligger klart i foretrukket størrelse, også sko kan lånes. Faste spillere får egne sko.
10.30: Treningen starter - tilpasses slik at alle kan være med.
12.00: Dusj og skift - Vi har håndklær, men husk sjampo, såpe og undertøy.
12.30: Felles enkel lunsj og sosialt.
13.00: På gjensyn.

Jeg er i målgruppen eller kjenner noen som ønsker å bli spiller, hva gjør jeg?

 

 • Det beste er å ringe eller sende en mail i forkant slik at vi er kjent med at det kommer en ny spiller. Da kan vi ta imot på en god måte. Det går også fint å komme direkte.
 • Møt opp ved inngang 10. Husk at for å delta på trening må man være rusfri. Fint om det informeres om eventuelle medisiner.
 • Ta gjerne med en ledsager eller noen du stoler på, begge er velkomne til å trene og bli litt kjent. Kan være godt å være to i starten. Det er helt vanlig.
 • Ta en kopp kaffe og bli litt kjent med de andre spillerne.
 • Snakke med støtteapparatet. Har du spilt før, preferanser, konkrete utfordringer, tanker eller ting vi skal ta hensyn til? Da kan vi legge til rette på en god måte.
 • En av de erfarne spillerne våre vil vise vei inn i garderobe og finner sko og utstyr som passer til nye deltakere.
 • Ta med toalettsaker og undertøy. Vi har resten. Ta gjerne med egne fotballsko om du har ellers kan du låne her.

Er det mulig å få arbeidstrening på Stadion via Gatelaget?

Vi ser at flere spillere har en god utvikling og er stabile og rusfrie over tid. Dersom en spiller er motivert til et yrkesaktivt liv kan arbeidstrening på Stadion være en god start. Dette er primært en mulighet for faste spillere på laget og et naturlig neste steg for de som ønsker mer ansvar.

Tilnærmingen til arbeidslivet skjer klubbnært, hvor motiverte utøvere får mulighet til å delta i den daglige driften av klubben. De signerer både arbeids- og ruskontrakt og blir en del av vårt arbeidstreningsprogram. Her får spillere mulighet til å vise hva de kan utover det å spille fotball.

I samråd med øvrige ansatte i Brann legger vi til rette for passende arbeidspraksis på Stadion, der målet er fast arbeid på sikt i en ekstern bedrift.

For mer informasjon kontakt Erlend Hanstveit på epost [email protected]brann.no eller telefon 934 39 224.

Hvem er ansvarlige for Gatelaget i Brann?

Det er fire personer som alle er ansatt i Brann og som har ulike roller inn mot Gatelaget. Disse personene komplementerer hverandre på en god måte.

Erlend Hanstveit: Med sine 20 år som profesjonell fotballspiller og kaptein i både Brann, Gent og Helsingborg, er vi svært glade for at han er hovedtrener for Gatelaget. Han bruker sin kunnskap, erfaring og kompetanse til å videreutvikle spillere og etablere god lagkultur. Erlend følger også opp hver enkelt spiller som er i arbeidstrening.

Martin Ingvaldsen: Stillingen er et resultat av langt og godt samarbeid mellom Bergen Kommune og SK Brann. Stillingen er organisert under NAV Bergen Sør. Martin er utdannet sosionom og jobbet 13 år innen rusomsorg og barnevern. Han har flere videreutdanninger blant annen innen sinnemestring (A.R.T). Martin bidrar med rusfaglig kompetanse samt et tett samarbeid mellom Gatelaget, NAV og andre offentlige aktører rundt spillerne og laget. Martin jobber på Stadion 4 dager i uken og veileder enkeltspillere i forhold til sosialfaglige spørsmål samt arbeidstrening.

Knut Iversen: Med sine 36 år som utøvende politimann og nåværende sikkerhetssjef på Stadion har Knut lang erfaring med mennesker og situasjoner som krever handling og konfrontasjon. Han har stort nettverk og bruker også sin erfaring og kunnskap til det beste for laget som helhet. En stor trygghet. Knut er vår andre faste trener på feltet og er tilgjengelig ved behov.

Linn Beathe Hæreid: Ansvarlig for samfunnsprosjekter i Brann og Gatelaget. Legger til rette for det meste av praktiske detaljer rundt laget og er en viktig samtalepartner for spillerne. Bidrar til strategisk utvikling av laget og er et viktig bindeledd mot både ansatte, spillere og samarbeidspartnere til klubben samt andre organisasjoner som vi jobber tett med. Stort sett til stede ved oppmøte, på alle kamper, turneringer og sosiale hendelser.

Spiller Gatelaget kamper?

Gatelaget er ikke med i en serie, men spiller treningskamper og cuper i løpet av året mot våre samarbeidspartnere, vennelag og andre. To ganger i året samles alle gatelagene i Norge som er tilknyttet Fotballstiftelsen til mesterskap med innledende runder, sluttspill og bankett. Uttaket gjøres uken før avreise og spillere med flest oppmøter prioriteres. Et høydepunkt for mange.

Vi ønsker å spille kamp mot Gatelaget. Er det mulig?

Ja, dette er mulig. Enten dagtid i våre treningstider eller kveld. Da kontakter du Linn Hæreid på epost [email protected].

Har Gatelaget regler?

Ja, vi har regler som vi forventer at alle følger. Brudd på disse kan i verste fall føre til utestengelse. Det meste løses dog med god kommunikasjon og samspill. Vi er rusfrie på trening og har respekt for både hverandre, utstyr og Stadion. Våre regler i sin helhet. 

Må jeg stille opp på bilder og intervjuer til media?

Nei, det er helt valgfritt om du ønsker dette. Vi respekterer selvsagt at enkelte ikke ønsker det og opplever ingen utfordringer med dette i hverdagen. Hovedregel er at kun fornavn benyttes til fellesbilder. Ellers skal journalister som skriver om laget vårt forsikre seg om samtykke om det tas bilder av enkeltpersoner eller sitater.

Vi er en toppklubb som mange er interessert i og det er fra tid til annen flere medier som er interessert i både intervjuer og bilder.

Spiller Gatelaget kun fotball?

Nei, selv om primæraktiviteten helt klart er fotball krydrer vi det hele med sosialt påfyll, kompetanseheving både fast og sporadisk gjennom sesongen. Alt er selvsagt frivillig.

 • Gratisbilletter til Brann sine hjemmekamper
 • Arbeidstrening
 • Dekket reiser til to NM-turneringer
 • Julebord
 • Sommerfest
 • Yoga - Fana Bikram
 • Kick-off lunsj før sesongstart med alle samarbeidspartnere til Brann
 • Mini-turneringer
 • Kulturelle innslag som konserter eller forestillinger
 • Kurs (dommerkurs og trenerkurs)
 • Ulike arrangementer i byen
 • Dele av sin erfaring på ulike arrangementer,
 • Besøke samarbeidspartnere
Annonse fra Eliteserien: