Gatelaget

Gatelaget er et dagtilbud til rusavhengige og en jobbmulighet for enkelte.

Annonse:

Vi er svært stolte av Gatelaget vårt og flere spillere har 100 % oppmøte gjennom året. Sammen med spillere, Bergen kommune og Fotballstiftelsen utvikler vi tilbudet vårt og Gatelaget er nå ett av våre største inkluderingsprosjekter i klubben. Tilbudet er nå mye mer enn bare trening og fotball.

Gatelaget har også et treningstilbud forbeholdt kvinner, for de som foretrekker det. Kvinnene er selvsagt velkommen på øvrige treninger også.

Du får låne nødvendig treningstøy av oss, men ta gjerne med fotballsko om du har og husk drikkeflaske.

Hvem kan trene på Gatelaget?

Alle kvinner og menn over 18 år som har eller har hatt utfordringer med rus er velkomne til å delta på våre treninger, under forutsetning av at du stiller nykter og forholder deg til våre regler som du kan lese her.

Brudd på våre regler kan i verste fall føre til utestengelse, men det meste løses med god kommunikasjon og samspill. Vi er rusfrie på trening og har respekt for både hverandre, utstyr og Stadion.

Når trener laget?

Alle tirsdager og torsdager klokken 09.30 - 1300. Trening gjennom hele året, ingen ferie eller røde dager.

Hvordan ser en typisk treningsdag ut?

Kl. 09.30: Laget møtes for en kopp kaffe, enkel frokost. – Bruk inngang 3

Kl. 09.45: Fellesmøte. Treningstøy og sko lånes ut. Faste spillere får eget utstyr og er ansvarlige for dette.

Kl. 10.30: Treningen starter - tilpasses slik at alle kan være med.

Kl. 12.00: Dusj og skift - Vi har håndklær, men husk sjampo, såpe og undertøy.

Kl. 12.30: Kaffe, frukt og sosialt.

Kl. 13.00: På gjensyn.

Egne treninger for kvinner:

Alle mandager klokken 12.00 - 15.00. Trening gjennom hele året, ingen ferie eller røde dager.

Kl. 12:00: Laget møtes for en kopp kaffe, enkel frokost. – Bruk inngang 3

Kl. 12:15: Fellesmøte. Laget går i garderoben. Treningstøy og sko lånes ut. Faste spillere får eget utstyr og er ansvarlige for dette.

Kl. 13.00: Treningen starter - tilpasses slik at alle kan være med.

Kl. 14.30: Dusj og skift - Vi har håndklær, men husk sjampo, såpe og undertøy.

Kl. 15.00: Kaffe, frukt og sosialt.

Alle spillere på kvinnelaget er selvsagt også velkomne på alle herrelaget sine treninger.

Ønsker du eller noen du kjenner å bli med, møt direkte opp ved inngang 3 på Brann Stadion eller ta kontakt med:

Prosjektleder: Kjersti Meyer-Moe på tlf 928 86 068 eller e-post: [email protected]

Miljøterapeut: Atle Mandrup på tlf 408 19 801 eller e-post [email protected]

Hovedtrener (herrelaget): Thomas Lee på tlf 922 70 001 eller på e-post [email protected]

Hovedrener (kvinnelaget): Cecilie Redisch Kvamme, tlf 954 88 760.

Ta gjerne kontakt med en av oss i forkant for å avtale en prat før oppstart om du føler behov for det, og du kan ha med en du er trygg på hvis du ønsker det.

Hva er hensikten med Gatelaget?

Brann ønsker at flere skal ha en meningsfylt og rusfri hverdag, med økt livskvalitet gjennom fellesskap og fysisk trening i en trygg arena.

Målet er flere timer og dager uten rus og motivasjon til å ta neste steg.

Brann skal være en trygg møteplass for alle som har tatt skritt i riktig retning. Det er et lavterskeltilbud og gir ingen opp. Spillere som får tilbakefall er alltid velkommen tilbake.

Stadion er et sted man kan treffe andre i samme situasjon og som har de samme utfordringene. Gjennom fotballtrening og et godt sosialt fellesskap vil alle kunne ta del i et prosjekt som er lystbetont og helsefremmende.

Støtteapparatet

Gatelaget Brann er komplekst, og vi er flere personer med ulike roller rundt laget slik at både laget som helhet og individuelle spillere skal få størst mulig effekt både sportslig og sosialt.

Thomas Lee: Hovedtrener og veileder for SK Brann sitt Gatelag. Hans hovedoppgave er å legge til rette for gode og varierte treningsøkter, tilpasset kampplan og videreutvikle individer i laget. Hans idrettskarriere er innen fotball og basket, og har også spilt flere kamper for Brann sitt A-lag. Han har lang erfaring som trener i barne- og ungdomsfotballen i Nymark IL. Han bruker sin kunnskap, erfaring og kompetanse til å videreutvikle Gatelaget, spillere og etablere god lagkultur.

Atle Mandrup: Sosionom og veileder for spillere på Gatelaget Brann. Atle jobber 100 % med oppfølging av spillere fra Gatelaget SK Brann og har kontor på Stadion. Atle er utdannet sosionom og har over 20 års erfaring med sårbare mennesker både fra rusfelt og barnevern. Han bidrar med rusfaglig kompetanse, innsikt og forståelse av det offentlige og er en brobygger mellom Gatelaget, NAV og andre offentlige aktører rundt spillerne og laget. Atle er til stede på treninger, arrangementer og har i tillegg mye en til en oppfølging utover dette, basert på individuelle behov. Han veileder enkeltspillere i forhold til sosialfaglige spørsmål samt arbeidstrening.

Stillingen er et resultat av langt og godt samarbeid mellom Bergen Kommune og SK Brann.

Knut Iversen: Knut er også i trenerteamet og legger til rette for gode økter med mål om å få får frem det beste i spillerne og laget som helhet. Keepertrener ved enkelte anledninger. Knut var i sin tid en av de første keepertrenerne på Stadion og har blant annet trent Håkon Opdal i sin ungdom. Med sine ca. 40 år som utøvende politimann og nåværende sikkerhetssjef på Stadion har Knut lang erfaring med mennesker og situasjoner som krever handling og konfrontasjon. Han har stort nettverk og bruker også sin erfaring og kunnskap til det beste for laget som helhet. En stor trygghet.

Kjersti Meyer Moe: Ansvarlig for alle samfunnsprosjekter i SK Brann, deriblant Gatelaget. Legger til rette for det meste av praktiske detaljer rundt laget og er en viktig samtalepartner for spillerne. Bidrar til strategisk utvikling av laget og er et viktig bindeledd mot både ansatte, spillere og samarbeidspartnere til klubben samt andre organisasjoner som vi jobber tett med. Stort sett til stede ved oppmøte, på alle kamper, turneringer og sosiale hendelser.

Cecilie Redisch Kvamme:  En del av trenerteamet og har hovedansvar for kvinnelaget. Cecilie er utdannet sykepleier og har erfaring fra rus og psykiatri feltet. Hun er også fotballspiller og spiller til daglig på brann sitt damelag».

Spiller Gatelaget kamper?

Gatelaget skal så fort det er mulig, delta i bedriftsserien og spiller kamper høst og vår. Ellers spiller vi treningskamper og cuper i løpet av året mot våre samarbeidspartnere, vennelag og andre. Vi har blant annet spilt flere kampen mot lokal presse som BT og BA, TV2, politiet i Bergen og Hordaland, A-laget, Fjordkraft, Kremmerplass og Sparebanken Vest. To ganger i året samles alle gatelagene i Norge som er tilknyttet Fotballstiftelsen til mesterskap med innledende runder, sluttspill og bankett. Uttaket gjøres uken før avreise og spillere med flest oppmøter prioriteres. Et høydepunkt for mange.

Vi ønsker å spille kamp mot Gatelaget. Er det mulig?

Ja, det er mulig. Enten under treningstidene eller på kveldstid. Ta kontakt med hovedtrener Thomas Lee ([email protected]) for å avtale konkret.

Er det mulig å få arbeidstrening på Stadion via Gatelaget?

Ja, det er mulig. Brann ser at flere spillere har en god utvikling og er stabile og rusfrie over tid. Dersom en spiller er motivert til et yrkesaktivt liv kan arbeidstrening på Stadion være en god start. Dette er primært en mulighet for faste spillere på laget og et naturlig neste steg for de som ønsker mer ansvar.

Tilnærmingen til arbeidslivet skjer klubbnært, hvor motiverte utøvere får mulighet til å delta i den daglige driften av klubben. De signerer både arbeids- og ruskontrakt og blir en del av vårt arbeidstreningsprogram. Her får spillere mulighet til å vise hva de kan utover det å spille fotball.

I samråd med øvrige ansatte i Brann legger vi til rette for passende arbeidspraksis på Stadion, der målet er fast arbeid på sikt i en ekstern bedrift.

For mer informasjon kontakt:

 • NAV-veileder/miljøterapeut: Atle Mandrup på tlf 408 19 801 eller e-post [email protected]
 • Hovedtrener og veileder Gatelaget: Thomas Lee på tlf 922 70 001 eller på e-post [email protected].
 • Trener Gatelaget Kvinner: Cecilie på telefon 954 88 760

Må jeg stille opp på bilder og intervjuer til media?

Nei, det er helt valgfritt om du ønsker dette. Vi respekterer selvsagt at enkelte ikke ønsker det og opplever ingen utfordringer med dette i hverdagen. Hovedregel er at kun fornavn benyttes til fellesbilder. Ellers skal journalister som skriver om laget vårt forsikre seg om samtykke om det tas bilder av enkeltpersoner eller sitater.

Vi er en toppklubb som mange er interessert i og det er fra tid til annen flere medier som er interessert i både intervjuer og bilder.

Spiller Gatelaget kun fotball?

Nei, selv om primæraktiviteten helt klart er fotball krydrer vi det hele med sosialt påfyll, kompetanseheving både fast og sporadisk gjennom sesongen. Alt er selvsagt frivillig.

 • Gratisbilletter til Brann sine hjemmekamper

 • Arbeidstrening og individuelle avtaler, ref spillers behov
 • Større fellesopplevelser som å sykle Rallarvegen, rafte på Voss eller treningsleir i utlandet.
 • Julebord
 • Sommerfest
 • Yoga
 • Kick-off lunsj før sesongstart med alle samarbeidspartnere til Brann
 • Mini-turneringer
 • Kulturelle innslag som konserter eller forestillinger, både med og uten følge
 • Kurs ((dommer-, mat- økonomi- eller trenerkurs)
 • Ulike arrangementer i byen
 • Deltakelse på ulike løp i regionene (Bergen City maraton, Løvstakken opp, Fløyen opp, Stoltzekleiven opp osv )
 • Besøke samarbeidspartnere, sykehjem og skole

Bakgrunn: Sportsklubben Brann startet opp gatelaget i april 2015 og er svært stolte av laget og det får mye oppmerksomhet både internt og eksternt, fordi vi ser det fungerer.

Brann ønsket å gi rusavhengige et tilbud med fysisk aktivitet basert på teamkultur i tråd med Sportsklubben Brann sine verdier. Vi ser et behov for meningsfylt aktivitet hvor spillerne kunne oppleve mestring. Gjennom gatelagene oppleves mestring gjennom tilrettelagte aktiviteter og god garderobekultur. Mestring over tid gir økt livsgnist og livskvalitet.

Ideen om å utvikle gatelag i norske toppklubber ble først lansert i Fredrikstad i 2011 etter modell fra engelsk fotball. I dag er alle lag organisert gjennom Fotballstiftelsen (FS), et sentralt organ som har som formål å skaffe finansiering og ivareta sunn drift. Fotballstiftelsen er en ideell og nøytral stiftelse med utspring i klubbene tilknyttet Norsk Toppfotball, i samarbeid med Norges Fotballforbund. Sportsklubben Brann er en av stifterne som i sin tid etablerte Fotballstiftelsen. Ler mer om organisering og samtlige gatelag i Norge på deres hjemmeside.

Annonse fra Eliteserien: