Verdier hovedillustrasjon

Misjon, visjon og verdier

Gjør deg kjent med vår misjon og visjon, samt klubbens kjerneverdier.

Annonse:

MISJON

 • Vi é Brann - Bergens stolthet

For oss betyr det følgende:

 • Brann er noe vi alle har felles.
 • Ved å være en del av Brann forplikter du deg til lojalitet.
 • Alle som er en del av klubben er ansvarlige for stoltheten.
 • Vi skal alltid sette klubben foran oss selv og ofre alt.
 • Ha kvalitet i alt vi gjør.
 • Vi skal elske utfordringer og forventninger.
 • Vi skal være best mulig HVER DAG!
 • SAMHOLD i med og motgang.
 • Vi skal ha respekt for medspillere og motstandere.
 • Vi skal vise stolthet i alt vi gjør.
 • Å få spille på Brann og representere Bergen er en ære.
 • Opptre profesjonelt i med- og motgang.
 • Huske vår historie og skape vår fremtid.
 • Dyrke prestasjonskultur i hele klubben.
 • Lokal identitet!

VISJON

 • Gullet ska' hem

For oss betyr det følgende:

 • Hele Bergen vet at Gullet ska’ hem!
 • Alt vi gjør er veien til at seriegullet kommer hem.
 • Brann skal kjempe i toppen av den øverste divisjonen i norsk fotball.
 • A-laget består av flere lokale spillere fra utviklingsavdelingen.
 • Noen av de egenutviklede spillere går videre til andre klubber, helst utenfor Norge, til avtaler som er gode for klubbens videre utvikling.
 • Brann Stadion er et fort og tribunene fulle på hver kamp.
 • Brann er en samarbeidspartner for næringslivet i Bergen som gjør en forskjell.

VERDIER

 • Ærlig

 • Bry oss

 • Målrettet

 • Offensiv

Kjerneverdiene angir hvilke verdier, ofte emosjonelle egenskaper, som skal følges i organisasjonens fremferd. Dette skal gjenspeile organisasjonens kultur og prioriteringer. Felles kjerneverdier skal være retningslinjer for å nå de langsiktige målene våre.

Kjerneverdiene ble første gang etablert i 2003, men relansert vinteren 2012. De er blitt til gjennom møter i arbeidsgrupper og samlinger hvor alle ansatte, inkludert spillere og trenere, har vært samlet. Med i arbeidet er også alle innspill som er kommet utenfra gjennom mange samtaler med ulike interessegrupper rundt Brann i løpet av 2011.

Verdiene ble evaluert på nytt i 2014, men uten at de ble endret. 

ÆRLIGHET handler blant annet om å være til å stole på.
ÆRLIGHET handler blant annet om å være til å stole på.

Ærlig:

 • Vi skal alltid gjøre et ærlig stykke arbeid – uansett oppgave.
 • Vi skal se i øynene det vi må gjøre for å nå målet - ikke ta snarveier.
 • Vi skal snakke direkte og forståelig.
 • Vi skal gi respekt og trygghet til hverandre og omgivelsene.
 • Vi skal alltid sette klubben foran oss selv, være inkluderende og lytte.
 • Om vi ikke lykkes med oppgavene er det rom for å innrømme feil og være ydmyk.
BRY OSS er for eksempel når vi viser omsorg for andre.
BRY OSS er for eksempel når vi viser omsorg for andre.

Bry oss:

 • Vi skal ta ansvar for omgivelsene og samfunnet rundt oss og være gode rollemodeller.
 • Vi skal bry oss om hverandre og inkludere andre.
 • Vi skal ta vår offentlige rolle på alvor.
MÅLRETTET er blant annet når vi har langsiktighet i arbeidet vårt og ikke velger kortsiktige løsninger.
MÅLRETTET er blant annet når vi har langsiktighet i arbeidet vårt og ikke velger kortsiktige løsninger.

Målrettet:

 • Vi skal arbeide systematisk og strukturert mot felles mål.
 • Vi skal opptre profesjonelt, og ha kvalitet og langsiktighet i alt vi gjør.
 • Vi skal gi rom for konstruktive tilbakemeldinger.

OFFENSIV vises blant annet ved at vi ønsker å være et steg foran konkurrentene våre.
OFFENSIV vises blant annet ved at vi ønsker å være et steg foran konkurrentene våre.

Offensiv:

 • Vi skal dyrke holdningen om at alt er mulig.
 • Vi skal tørre å prøve ut nye ting basert på kreativitet og kompetanse.
 • Vi skal søke «X-faktoren»: Det som skiller det middelmådige fra det fremragende.
 • Vi skal alltid søke å bli bedre.

Alle illustrasjonene er laget av Frode Øverli. Sportsklubben Brann takker for fantastiske bidrag!

 

Annonse fra Obos-ligaen: