Misjon, visjon og verdier

Gjør deg kjent med vår visjon, misjon og klubbens kjerneverdier.

Annonse:
 • Visjon, misjon og verdier er revidert og oppdatert. Den nye utgaven ble vedtatt på et styremøte i slutten av august i 2022, og presentert for medlemmene på et medlemsmøte onsdag 31. august. 

VISJON

 • Gullet ska' hem

Vi drømmer om…

…at Brann jevnlig skal vinne de gjeveste titlene foran fullsatte tribuner og kokende Brann-engasjement.

MISJON

 • Vi é Brann - Bergens stolthet

Vår oppgave er å gjøre alle med hjerte i Brann stolt av klubben. Stolthet skapes når …

 • vi bryr oss om menneskene og samfunnet rundt oss
 • vi har fullsatte tribuner og det koker av Brann-engasjement over hele byen og landet
 • vi vinner fotballkamper i toppen av norsk fotball og spiller offensiv og underholdende fotball
 • vi gjør drømmer til virkelighet for lokale spillere på klubbens a-lag
 • klubben viser åpenhet og troverdighet og har en ansvarlig klubbdrift.

VERDIER

 • Bry oss

 • Målrettet

 • Åpen

 • Annerledes

Kjerneverdiene angir hvilke verdier, ofte emosjonelle egenskaper, som skal følges i organisasjonens fremferd. Dette skal gjenspeile organisasjonens kultur og prioriteringer. Felles kjerneverdier skal være retningslinjer for å nå de langsiktige målene våre.

Kjerneverdiene ble første gang etablert i 2003, men relansert vinteren 2012. De er blitt til gjennom møter i arbeidsgrupper og samlinger hvor alle ansatte, inkludert spillere og trenere, har vært samlet. Med i arbeidet er også alle innspill som er kommet utenfra gjennom mange samtaler med ulike interessegrupper rundt Brann i løpet av 2011.

Verdiene ble evaluert på nytt i 2014, men uten at de ble endret. I 2022 startet Brann et nytt arbeid med å evaluere visjon, misjon og verdier. Ansatte, spillere, støtteapparat, medlemmer og supportere ble tatt med på råd, før de nye verdiene ble valg. Visjonen og misjonen ble ikke endret.

Vi bryr oss

 • Vi bryr oss om klubben vår, byen vår og menneskene rundt oss. Denne verdien er noe av det viktigste vi gjør for å skape stolthet for klubben. I å bry seg ligger en grunnleggende respekt for andre mennesker og en aksept for ulikhetene vi mennesker har.

Vi er målrettet

 • Å jobbe målrettet er svært viktig for å få hele klubben til å bevege seg i samme retning. Tydelighet om hvor klubben vil, og å være offensiv om hvordan man skal komme dit, er avgjørende for å legge til rette for langsiktig suksess. Å jobbe målrettet innbefatter grundige forberedelser og tøffe prioriteringer for å oppnå stor gjennomføringskraft.

Vi er åpen

 • I åpenhet ligger også ærlighet, og samspillet med alle som er glad i Brann. I en medlemsstyrt klubb med mange sterke følelser, er det viktig med god informasjon og involvering i viktige beslutningsprosesser. Det samme er tilstedeværelse og tilgjengelighet for supportere, samarbeidspartnere og media i hverdagen. Å ha en åpen og ansvarlig klubbdrift ligger nedfelt i klubbens misjon.

Vi er annerledes

 • Å være annerledes som by og som klubb er noe av det som gir oss en så sterk identitet. Vår særegenhet skaper stolthet. Stolthet for byen og stolthet for klubben. Vi har buekorps, Ove Thue marsjen, Nystemten og Norges beste tribuneatmosfære. Fordi vi er, og skal være, noe annet enn alle de andre, på godt og vondt. Vi må dyrke styrken i det å være annerledes og ta modige valg som bevarer vårt særpreg.

 

Annonse fra Eliteserien: