Gamle Brann

Gamle Brann» er en underavdeling av Sportsklubben Brann.

Annonse:

Gamle Brann ble stiftet 25. oktober 1946.

For å bli medlem av denne avdelingen må man ha en fortid i klubben som spiller, tillitsmann, eller ha vist et spesielt engasjement for Brann gjennom flere år. Man må være fylt 35 år, vært medlem i Brann i minst 10 år, og gjort en innsats for klubben. Opptak av nye medlemmer skjer på årsmøtet i slutten av året, og etter søknad med anbefaling av et annet medlem.

«Gamle Brann» representerer mye av kjernen i Sportsklubben Brann, kontinuiteten, og er fremste eksponent for tradisjon og tilhørighet til klubben. «Gamle Branns» formål er å knytte de eldre medlemmene nærmere til Brann, til det beste for klubbens trivsel.

Medlemmene i «Gamle Brann» har i mange år vist et utadrettet engasjement og sosialt ansvar, og har på den måten hengt seg på Brann sitt sterke utadrettet sosiale engasjement. Styret består av 5 personer som blir valgt på høstens årsmøte.

Styret for 2023/2024 er:
Formann: Jarle Nordahl
Tlf: 93460839

Styremedlemmer: Arild Clausen, Helge Karlsen, Ingvar Dahlhaug og Erik Nordgreen.

Annonse fra Eliteserien: