Vil åpne opp for 2500 tilskuere mot Strømsgodset

Brann har søkt myndighetene om å få slippe inn 2500 tilskuere til kampen mot Strømsgodset, lørdag 29. august klokken 20.30.

Annonse:

Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner har sendt en søknad til Kulturdepartementet og Helsedepartementet om å få arrangere fire testkamper med 2500 tilskuere. Søknaden er basert på erfaringer som er gjort i den danske Superligaen, der de har gjennomført testkamper.

Blant disse kampene er Brann sin kamp mot Strømsgodset som spilles lørdag 29. august klokken 20.30. På grunn av koronapandemien ble årets Eliteserie-start utsatt til 16. juni, og det er satt en begrensning på 200 tilskuere på arenaene under kampene for å overholde smittevernsreglene.

Erfaringene etter de første serierundene viser at dette har gått knirkefritt, og derfor blir det nå søkt om å få slippe inn flere tilskuere.

– Savner supporterne

På Stadion er det plass til 16.750 personer under vanlige omstendigheter.

– Vi har en stor arena med mange innganger. Å slippe inn 2500 supportere med all plassen og de inngangene vi har, vil ikke være noe problem med tanke på smittevern, sier daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen.

Så langt denne sesongen har det vært 200 tilskuere til stede på Stadion. Disse har blitt trukket ut blant de 5000 som har partoutkort.

– Vi savner supporterne våre på kamp, og har veldig lyst til å slippe inn så mange som mulig, samtidig som vi ivaretar smittevernsreglene. For oss handler dette om å gi flest mulig av de trofaste supporterne våre, som har sagt at de beholder partoutkortet uansett, muligheten til å gå på kamp, sier Johannesen.

Om søknaden om testkamp blir innvilget vil de 2500 plassene gå til partoutkortinnehavere som har sagt at de beholder det, uansett hvor mange kamper de får sett fra tribunen i år.

De andre kampene det er søkt om er Rosenborg Kvinner-Vålerenga i Toppserien (fredag 14. august), Kongsvinger-Lillestrøm i OBOS (tirsdag 17. august) og Start-Vålerenga i Eliteserien (mandag 17. august).  

IMG_3411

Slik lyder søknaden som er sendt til departementet:

Tiltak og justeringer i eksisterende protokoll for å øke til 2.500 tilskuere

Kampprotokollen stiller krav til smitteverntiltak ved gjennomføring av kamper i toppfotballen. Protokollen tar utgangspunkt i de tre hovedprinsippene for å hindre/bremse smittespredning:

 • A. Syke personer deltar ikke ved gjennomføringen av fotballkamper
 • B. God hygiene praktiseres på kamparenaene
 • C. Kontakt reduseres så langt som mulig

Smitteverntiltakene i gjeldende kampprotokoll er omfattende, og er samlet egnet til å redusere smitterisikoen under kamparrangementer til et minimum. Tiltakene omfatter blant annet:

 • Begrenset adgang til kamparena (uttømmende tilgangslister)
 • Ulike grupper har ulik ankomsttid, og adskilte oppholds-/arbeidsområder
 • Egne seteplaner utarbeides for å sikre avstand og oversikt
 • Særskilte billettrutiner for innsamling av nødvendige opplysninger til bruk ved eventuell smittesporing
 • Tilpassede beredskaps- og evakueringsplaner
 • Forberedelser til hvert enkelt arrangement kontrolleres av lege - bekreftelse på gjennomført kontroll sendes til NFF
 • Delegat fra NFF er til stede på alle kamparrangementer

Norges Fotballforbund (NFF), Toppfotball Kvinner (TFK) og Norsk Toppfotball (NTF) har vurdert arrangementene som er gjennomført. Erfaringene er svært gode. Klubbene viser at de er i stand til å:

 • Etablere og gjennomføre tilpasset plan for arrangementstab, spillertroppene, dommere og media
 • Effektivt kommunisere smitteverntiltak og ønsket adferd ved bruk av plakater, informasjonsskriv og veiledning før, under og etter fotballkampen
 • Reagere og korrigere raskt ved avvik fra kravene til smittevern
 • Seksjonere stadion og tilpasse ankomsttider slik at grupper er fullt adskilt ved ankomst, under kamp og etter kamp.
 • Gi tydelig informasjon om avstandskrav til tilskuere både i reisen til stadion, på stadion og etter kamp.
 • Sikre avstand i og mellom gruppene som står for gjennomføringen av fotballkampene (stab, frivillige, sikkerhet etc.)

Det er utarbeidet en justert kampprotokoll for å kunne øke fra 200 til 2.500 tilskuere.  Denne er utarbeidet med basis i erfaringene fra Eliteserien, evaluering av testkamper gjennomført i

Danmark (Superligaen) og erfaring hentet fra European Leagues. Med bakgrunn i dette vil tiltakene for testkampene inneholde følgende tiltak utover dagens kampprotokoll:

 • Kvalitetssikring av tilskuerreisen
 • Alle som skal inn på arrangementet skal identifiseres med navn, telefon og hvor de sitter på tribunen
 • Fysiske sperrer mellom seksjoner slik at ingen kan bevege seg mellom feltene. Max 200 personer per felt.
 • Lege tiltrer kamparrangementet
 • Godkjennelse fra kommuneoverlege
Annonse fra Eliteserien: