Trond Mohn utnevnt til æresmedlem

For sin usedvanlige raushet overfor Sportsklubben Brann ble Trond Mohn utnevnt til æresmedlem på årsmøtet.

Etter enstemmig forslag fra styret kan årsmøtet innvotere som æresmedlemmer personer blant medlemmene som har ytet klubben særskilt stor tjeneste. Tildeling skal kun skje i ekstraordinære tilfeller. Det kreves ¾ flertall blant de stemmeberettigede på årsmøtet for at æresmedlemskap kan stadfestes.

På kveldens årsmøte var det ikke en veldig lang begrunnelse som ble lest opp for denne utmerkelsen.

«Den går til en mann med et stort hjerte og et klokt hode. En som er usedvanlig raus, engasjert og som tror på hardt arbeid. Hva ville Brann og Bergen vært uten Trond Mohn. Det er med evig takknemlighet vi ber om årsmøtets tilslutning til å innvotere Trond Mohn til æresmedlem av Sportsklubben Brann i klubbens 110 år».

Årsmøtet hadde selvsagt ingen betenkeligheter med å applaudere forslaget, og utnevnelsen av Trond Mohn ble møtt av rungende applaus.

Mohn er dermed Branns 27. æresmedlem.

Se oversikten her

Styreleder Eivind Lunde sier følgende om Branns nye æresmedlem:

- Jeg er glad Trond Mohn er blitt æresmedlem. Hans enestående generøsitet over svært lang tid er helt fantastisk, sier Lunde.

Delte ut tre hedersmerker

I tillegg til utnevnelsen av Trond Mohn som nytt æresmedlem ble det også delt ut tre hedersmerker på årsmøtet.

Branns hedersmerke kan tildeles medlemmer som har bidratt vesentlig til klubben, sportslig, administrativt eller på annen måte, normalt over lengre tid. Kandidater til hedersmerket har gjennom sin innsats fremstilt seg som et godt forbilde. Hedersmerket skal også kunne være en anerkjennelse til dem som ikke selv søker oppmerksomhet eller i kraft av posisjon automatisk og naturlig får det.

Brødrene Sigvald (Siggen) og Jonny Taule fikk begge hedersmerke i kveld.

Begrunnelsen var denne:

«Siggen (Sigvald) og Jonny Taule har vært krumtapper i Sportsklubben Branns dommerarbeid i flere tiår. Som dommere, instruktører, dommerverter, ansvarlig for elektronisk kamprapporter og dommeransvarlig har de stilt opp, alltid hyggelige, smilende og tjenestevillige, og knapt hatt fravær.

De setter klubben i et godt lys når tilbakemeldingen fra dommerne som kommer til Brann Stadion er: «Her blir vi tatt godt imot». Siggen og Jonny Taule fremstår som ydmyke og takknemlige i sin tjeneste og setter klubben over seg selv. De stiller fortsatt gjerne opp og dømmer når det trengs i aldersbestemt fotball og spør aldri: Hva får jeg for det? Ved sin langvarige og samvittighetsfulle innsats er de gode forbilder og verdige mottakere av klubbens hedersmerke.

Deretter fikk Ingvar Dalhaug hedersmerke.

Styrets leder leste følgende begrunnelse:

«Han ble medlem i klubben i 1975. Han er både norgesmester og kretsmester. Har til sammen 258 kamper og scoret 94 mål. Han har også sine meritter som old boys. Og én A-landskamp.

Han har engasjert seg i ulike verv og vært medlem i valgkomiteen, styremedlem i Gamle Brann og engasjert i medlemsutvalget. Ingvar har vært til stede på alle hjemmekampene de siste ti årene og er en del av vaktene på kampdag gjennom Tirsdagsgjengen.

Den siste tiden har Ingvar vært en god ressurs i forbindelse med muligheter for en ny tribune. Han har satt seg godt inn i planene og kommet med gode innspill underveis. Under flyttingen har han vært en god ressurs for administrasjonen. Ingvar bryr seg om klubben i sitt hjerte. Han er alltid tilgjengelig og stiller opp om klubben skulle trenge ham. Ingvar vil fortsette med å spørre: «Hva kan jeg gjøre for klubben», og ikke hva klubben kan gjøre for meg.»

Vi gratulerer!

Se oversikt over innehaverne av hedersmerker

Annonse fra Eliteserien: