Slik er Brann-økonomien akkurat nå

Brann-konsernet hadde et overskudd på tre millioner kroner første halvår og rapporterer fortsatt i gul sone.

I dag ble tallene for første halvår 2018 lagt frem for samtlige klubber i de to øverste divisjonene, og Branns økonomiske situasjon er ytterlige forbedret fra sist.

Overskuddet på cirka tre millioner kroner første halvår er tilsvarende som i fjor. Da er Fjordkraft-prosjektet ikke inkludert. Det bidrar som planlagt med et regnskapsmessig overskudd på cirka 11,5 millioner kroner i første halvår.

- Dette investeres i den nye tribunen, men vil gi en god forbedring av egenkapitalen i klubben, påpeker daglig leder Vibeke Johannesen.

Halvårsresultatet viser et driftsresultat på nivå med rapportert halvårsresultat i fjor, det vil si bedre enn budsjett på grunn av høyere tabellplassering enn til sommeren 2017.

  • Omsetning er på samme nivå som i fjor. 
  • Billettinntektene er noe ned på grunn av mindre kapasitet og færre hjemmekamper.
  • Mediepengene gikk noe opp på grunn av bedre tabellplassering.
  • Gevinst ved salg av spillere gikk noe opp.
  • Det er noe høyere kostnader relatert til A-laget.

Tallene betyr altså at Brann rapporterer i gul sone for fjerde gang på rad. Før dette var klubben i kategori I (rød) og underlagt en NFF-styrt handlingsplan. Johannesen er tilfreds, selv om Brann fortsatt må drive meget stram kostnadskontroll og jobbe videre med tiltak som skal øke inntektene.

- Gjennom positive økonomiske resultater er målet vårt å bygge en buffer som gir klubben et større handlingsrom enn det vi historisk sett har hatt. Finansierings- og likviditetsmessig er situasjonen stram, men under kontroll, og det er på disse områdene vi har mest å hente med tanke på å oppnå en forbedret score hos NFF, sier den daglige lederen.

Brann-konsernet har budsjettert med et beskjedent overskudd ved årsslutt, og er per i dag i rute til å levere dette. Hvor stort overskuddet blir avhenger først og fremst av tabellplasseringen. 

Bakgrunn - Finansielt oppfølgingssystem (FOS):

• Som et av lisenskriteriene til NFF klassifiseres klubbenes finansielle situasjon i kategori I (rød), II (gul) eller III (grønn). Dette gjøres to ganger i året, ved regnskapsavslutning 30. juni og 31. desember.

• Systemet er basert på beregning av nøkkeltall med bakgrunn i innrapporterte regnskapstall. Nivået på nøkkeltallene gir igjen en poengsum, hvor totalsummen må overstige 65 poeng for å være i kategori II og 130 poeng for å være i kategori III.

• Siden innføringen av FOS versjon 2 har Brann blitt klassifisert syv ganger. Klubben har vært i kategori I (rød sone) ved tre rapporteringer og i kategori II (gul sone) ved fire rapporteringer.

Se hva fotball.no skriver om økonomien i norsk toppfotball her

Annonse fra Eliteserien: