Oppfordrer til digitalt ekstraordinært Fotballting

Styret i SK Brann oppfordrer Norges Fotballforbund til å avvikle det forestående ekstraordinære fotballtinget digitalt.

Annonse:

SK Brann er en medlemsstyrt klubb. Våre medlemmer er våre eiere. Derfor er det viktig for SK Brann å legge til rette for bred deltakelse på årsmøter og medlemsmøter. På samme måte er Norges Fotballforbunds eiere dets medlemmer, alle fotballklubbene i hele landet.

Det bør derfor være et enkelt valg for NFF å legge til rette for bred deltakelse i debatten og beslutninger som berører fotballfamilien. Spørsmålet om en eventuell boikott av VM i Qatar er åpenbart en slik sak.

Vi er dessuten fortsatt i en pandemi og vil være det også 20. juni. Det legger begrensninger på fysisk tilstedeværelse på et ekstraordinært ting.

I respekt for et av den norske fotballfamilienes adelsmerker, medlemsdemokratiet, oppfordrer Styret i SK Brann derfor NFF om at ekstraordinært fotballting 20. juni avholdes digitalt.

Annonse fra Obos-ligaen: