Oppdatering fra valgkomiteen angående årsmøte

Valgkomiteen i Brann har bestemt at det ikke blir et ekstraordinært årsmøte for å velge et nytt styre i Sportsklubben Brann.

Annonse:

De fire gjenværende styremedlemmene i Brann stilte sine plasser til disposisjon etter nedrykket i fjor, der flere av styremedlemmene valgte å trekke seg i etterkant. Valgkomiteen jobber nå med å finne kandidater til et nytt styre.

– Vi skal og må gjøre et grundig arbeid, og siden det ikke er så altfor lenge til det ordinære årsmøtet ser vi det ikke som formålstjenlig å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å velge nytt styre, sier leder i valgkomiteen, Bjørn Dahl.

Et ekstraordinært årsmøte må kalles inn til med minst 14 dagers varsel. Det ordinære årsmøtet i Brann er planlagt torsdag 3. mars, og innkalling til det vil komme i månedsskifte januar/februar.

– Når valgkomiteen har klar kandidatene til et nytt styre, vil vi kommunisere dette. Akkurat nå jobber vi videre med å finne de rette kandidatene, sier Dahl.

Annonse fra Obos-ligaen: