Ny milepæl for Idrettscampus Bergen

En ny og langsiktig avtale som sikrer videre arbeid med Idrettscampus Bergen er signert.

Annonse:

Det oppleves som en milepæl for de åtte organisasjonene som er involvert i satsingen. Avtalen gjelder for 2019 og 2020, med mål om å jobbe for en langsiktig satsing.

Idrettscampus Bergen ble lansert for to år siden og aktørene kan se tilbake på gode resultater. Flere viktige prosjekter er under arbeid og et styrket nettverk innenfor idrett, fysisk aktivitet og folkehelse er etablert.

Vi i Sportsklubben Brann er stolte av å være en del av dette samarbeidet og har i avtaleperioden sett flere synergier ved å kjenne hverandre bedre. Vi ser frem til videre utvikling av Idrettscampus Bergen og de mulighetene som ligger i dette.

Idrettscampus Bergen er et samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Høgskulen på Vestlandet, Haukeland universitetssjukehus, Hordaland idrettskrets, Olympiatoppen Vest, Sportsklubben Brann og Universitetet i Bergen.

Annonse fra Eliteserien: