Nå lanseres Kniksen-Akademiet

Fra 2022 starter Kniksen-Akademiet opp som et ekstratilbud til unge fotballspillere fra 11 til 15 år i Bergens-regionen. Målet er å styrke talentutviklingen, både i Brann og hele regionen.

Annonse:

– Vi ønsker å gi et ekstra tilbud til de spillerne i området som etterlyser det. På sikt er målet å få bedre fotballspillere til glede for hele regionen, også Brann. Som den største klubben i området ønsker vi å ta et ansvar for utvikling av fotballen i vår region, og vi vil samarbeide godt med klubbene rundt oss om talentutvikling, sier sportslig leder i Brann, Jimmi Nagel Jacobsen.

– Det er et uforløst potensial i Hordaland på spillerutvikling og for å få ut det er det viktig å samarbeide på tvers av klubbene. Med Kniksen-Akademiet vil vi skape en felles arena for de ivrigste, så de kan hjelpe hverandre å bli bedre. Målet er å gi et løft, både for Brann og hele fotballen i Hordaland. Det er vinn-vinn for hele fotballen, sier sportslig ansvarlig i Kniksen-Akademiet, Roy Wassberg.

Hva er Kniksen-Akademiet?

Det skal være en ekstra utviklingsarena for unge spillere i alderen 9-15 år. Det skal være et supplement til trening i egen klubb, for de spillerne som er ekstra ivrig, har gode holdninger og som vil bygge et bedre sportslig fundament.

Kniksen-Akademiet blir en del av den sportslige avdelingen i Brann.

Mye av tankegodset for Kniksen-Akademiet i Brann bygger på samme modell som Fyllingsdalen, Fana og Åsane hadde før koronapandemien.

I oppstarten var Kniksen-Akademiet bare et tilbud for gutter, men fra november 2022 er det likeverdig tilbud for jenter i samme aldersgruppe. 

Hvorfor Kniksen-Akademiet?

Med to treninger i uken gjennom året skal spillere få et ekstra tilbud, utover treninger i sine egne klubber. Blant annet vil trenere fra Brann lede treningene, sammen med andre trenere fra Bergens-området. (Antall treninger per uke varierer for de forskjellige aldersgruppene.). 

En målsetning er at flere spillere skal få en god utviklingsarena, i samarbeid med Brann og moderklubb. På sikt ønsker man at flere lokale spillere skal kunne ta steget opp på Branns A-lag, eller bidra til å styrke fotballen lokalt.

Totalt skal Kniksen-Akademiet ha plass til over 650 unge fotballspillere, fordelt på forskjellige aldersgrupper og treningsgrupper. For de fleste gruppene vil det også bli kamper utenom treningene, samt muligheter til å reise på turneringer i regi av Brann/Kniksen.

Påmelding og annen praktisk informasjon

Kniksen-Akademiet har ikke et økonomisk formål, og et eventuelt overskudd skal brukes på videre utvikling og drift av fotballaktiviteten. Det finansieres gjennom deltakeravgift, sponsorer og støtteordninger.

Det blir også laget en egen ordning for spillere som ikke har økonomi til å delta, slik at alle har like muligheter til å være med.

Kniksen-Akademiet har vært og vil fortsette å legge fram planene for mange av klubbene i regionen. Spillere vil bli rekruttert i samarbeid mellom Kniksen-Akademiet og klubbene.

Hvem jobber i Kniksen-Akademiet?

Ove Vindenes er administrativt ansvarlig i Kniksen-Akademiet, mens Roy Wassberg blir sportslig ansvarlig. Per-Ove Ludvigsen er prosjektleder fra Brann. Martin Eidsvik er nyansatt med hovedansvar for jentene i Kniksen-Akademiet. 

I tillegg vil det være trenere fra Brann-Akademiet, og fra andre lokale klubber. Kniksen-Akademiet vil senere søke etter flere trenere.

For mer informasjon, ta kontakt med Ove Vindenes på e-post.

Kontaktinformasjon: 

Ove Vindenes, administrativt ansvarlig

Tlf: 982 20 654

Epost: [email protected]

Roy Wassberg, sportslig ansvarlig

Tlf: 932 32 015

Epost: [email protected]

Annonse fra Eliteserien: