Husk ekstraordinært årsmøte i dag

Alle våre medlemmer inviteres til ekstraordinært årsmøte i Sportsklubben Brann.

Eneste sak på dagsorden: Byggeplanene for Fjordkraft-tribunen, der styret ber om medlemmenes tilslutning til planene.

  • Dato: Tirsdag 5. desember.
  • Tid: 18.00.
  • Sted: Brannbørsen.

Benytt inngang 9 i Sparebanken Vest-tribunen og gå til Brannbørsen i 3. etasje.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned.

Innkalling og dagsorden for møtet følger §17 i klubbens lover. I dette tilfellet skjer innkallingen etter vedtak i styret, som beskrevet i §17 1b.

Det ekstraordinære årsmøtet vil ha følgende agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle styrets forslag vedrørende utbygging av Fjordkraft-tribunen.         

Det vil bli en gjennomgang av prosjektet som er utredet av styret. Dette omfatter bygging av ny tribune, oppgradering av treningsfasiliteter og salg av del av eiendom til Studentsamskipnaden på Vestlandet. Prosjektet forutsetter en samlet gjennomføring.

Stemme over styrets innstilling om å godkjenne prosjektet i sin helhet.

Klikk på lenken under for å lese bakgrunnsmateriale.

>> Alt om byggeplanene

>> Les klubbens lover

>> Anbefaler studentboliger tilknyttet Stadion

Vel møtt!

Annonse fra Eliteserien: