8ukq7d059tl41xtonhfgtqi9f

Innkalling til årsmøte i Sportsklubben Brann – onsdag 6. mars

Årsmøtet blir onsdag 6. mars, og vil avholdes både fysisk og digitalt. Hvor den fysiske delen av møtet skal være og nøyaktig tidspunkt kommer senere, men datoen er satt.

Annonse:

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned. Det er tilstrekkelig at innmelding i klubben har skjedd senest 6. februar. Innmelding kan man gjøre her. Medlemskapet for 2024 må være betalt før møtestart.

Dagsorden blir i henhold til klubbens lover.

Påmelding til årsmøtet kan man gjøre allerede nå i dette skjemaet.

Det vil være mulig å komme med innlegg og avgi stemmer både fysisk og digitalt. Fristen for påmelding til digital deltakelse er tirsdag 5. mars klokken 10.00.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet, altså senest 20. februar. Benytt epostadresse [email protected] til daglig leder, Christian Kalvenes, dersom du ønsker å melde inn forslag til årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter, inkludert forslag til årsmøtet, blir gjort tilgjengelige for medlemmene på Brann.no senest én uke før årsmøtet.

Faktura for innbetaling av kontingent blir i disse dager sendt til alle medlemmer, på epost der dette er registrert. Ta gjerne kontakt med oss på [email protected] dersom du ikke har mottatt faktura innen slutten av februar. 

Annonse fra Eliteserien: