Årsmøtet 2016:

Informasjon om digitalt årsmøte

Her kommer litt praktisk informasjon om det digitale årsmøtet, tirsdag 9. mars klokken 18.00.

Annonse:
  • NB: Se uthevet punkt om innsending av forslag til årsmøtet litt lengre nede i artikkelen.

Styret har vurdert om årsmøte i Sportsklubben Brann skal utsettes, da NIF regelverk som følge av korona-krisen tillater at årsmøte kan utsettes til juni måned.

Da smittesituasjonen fortsatt er svært uavklart og man ikke har noen sikker tidshorisont for når man igjen kan innkalle til fysiske møter, traff styret følgende beslutning: Årsmøte i Sportsklubben Brann gjennomføres digitalt den 9 mars i 2021. Møtet gjennomføres i henhold til NIFs regelverk for digitale årsmøter. Vi vil legge til rette for fysisk deltakelse for det antallet vi har lov til innenfor smittevernreglene på møtetidspunktet. Informasjon om dette kommer når retningslinjer er avklart.

Alle medlemmer som vil delta må melde seg på via dette skjemaet. innen mandag 8. mars klokken 10.00. Etter dette tidspunktet vil lenker og annen praktisk informasjon om blant annet pålogging bli sendt ut på e-postadressen man har registrert seg med.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned.

Dagsorden blir i henhold til klubbens lover som du kan lese her.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet, altså innen 23. februar. Benytt epostadresse [email protected] til daglig leder Vibeke Johannesen dersom du ønsker å melde inn forslag til årsmøtet. Fristen er i henhold til klubbens lover, paragraf 14.

Fra NIFs retningslinjer om gjennomføring av digitale årsmøter, punkt om innsending av forslag:

Forslag, spørsmål, benkeforslag mv.  bør sendes inn på forhånd

Av hensyn til gjennomføringen bør styret i innkallingen henstille til at de medlemmer som har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene om å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Man kan ikke avskjære spørsmål eller alternative forslag under årsmøtet, men kjennskap til dette på forhånd vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

Det samme gjelder dersom det fremmes andre kandidater til tillitsverv enn de som fremgår av valgkomiteens innstilling (benkeforslag). NIFs retningslinjer ligger her.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter, inkludert forslag til årsmøtet, blir gjort tilgjengelige for medlemmene på Brann.no senest én uke før årsmøtet.

Faktura for innbetaling av kontingent blir i disse dager sendt til alle medlemmer, på epost der dette er registrert. Ta gjerne kontakt med oss på [email protected] dersom du ikke har mottatt faktura.

Annonse fra Eliteserien: