BB230520JE122

Historisk økonomisk Brann-år

Cupgull, spillersalg, fullsatte tribuner, Champions League, seriesølv og fantastiske gaver til anleggsløftet gjorde 2023 til et økonomisk rekordår for Brann. Men suksessen medførte også høye kostnader.

Annonse:

– Salget av næringsarealer og sletting av bankgjeld i 2022, gaver til anleggsløftet og sterke resultater i 2023 har gitt oss et solid økonomisk fundament å bygge videre på, sier økonomisjef Eirik Norvald Christensen.

Inkludert gavene til anleggsløftet ble Branns inntekter over 314,7 millioner kroner i 2023. Ekskludert gavene havnet omsetningen fra driften på 228,7 millioner kroner, som er høyere enn noen gang i klubbens historie. I gullåret 2007 var omsetningen på drøye 150 millioner kroner. 

Den generelle kostnadsøkningen i samfunnet, høy aktivitet i klubben, og to topplag som har konkurrert i Europa gav kostnader på knapt 200 millioner. Sluttsummen på kassalappen viser da et resultat før skatt på 32,9 millioner kroner. Inkludert gavene fra Trond Mohn og Sparebanken Vest til anleggsløftet endte overskuddet på 118,9 millioner kroner før skatt.

Regnskapsmessig vil 118,7 millioner kroner legges til klubbens egenkapital som pr. 31.12.23 dermed var på 267,4 millioner kroner. Brann har ingen langsiktig gjeld utover leasingforpliktelser og den totale balansen er på 339,8 millioner kroner. Det gir en egenkapitalandel på nesten 80 prosent.

– Vi jobber hardt for å bli en stabil toppklubb, og et kjennetegn med toppklubber er at de har solid økonomi. Det er derfor gledelig å rapportere for tredje gang på rad i grønn sone til Norges Fotballforbund, sier daglig leder Christian Kalvenes.

Slik blir 2024-budsjettet

I budsjettet for 2024, som skal opp på årsmøtet 6. mars, er det lagt opp til vekst i både inntekts- og kostnadssiden sammenlignet med budsjettet for 2023. Men tallene er lavere enn resultatet for 2023.

– Det kommer av at vi ønsker å ta steg mot toppen samtidig som vi ikke pådrar oss et kostnadsnivå som ikke er bærekraftig med sportslig motgang, sier Kalvenes.

På banen konkurrerer Brann helt i toppen, men økonomisk er det et stykke igjen opp til de beste i landet.

– Vi er utrolig takknemlig for engasjementet i Bergen. Det er unikt i Norge. Og vi håper at vi har omgivelsene med oss på at vi må ha litt tålmodighet i hvor fort vi kan ta igjen de beste lagene i Norge økonomisk, sier Kalvenes

I 2024 er det lagt opp til styrket sportslig satsing for begge A-lagene, ny spillerutviklingsmodell for kvinner og økte driftskostnader for de nye banene som kommer med anleggsløftet. Det budsjetteres med samlede inntekter på 184,5 millioner kroner og kostnader på 182,6 millioner kroner. Det budsjetteres med et driftsresultat før skatt på 1,5 millioner kroner som er på samme nivå som i 2023.

I 2023 brukte klubben det økonomiske handlingsrommet som sterke resultater gav, til å styrke satsingen løpende gjennom sesongen. Det samme vil gjøres i 2024 dersom det er anledning til det.

Regnskap og budsjett skal endelig godkjennes av medlemmene på årsmøtet 6. mars. 

Her kan du lese hele årsrapporten for 2023.

 

Praktisk informasjon før årsmøtet: 

  • Når: Onsdag 6. mars klokken 18.00. 
  • Hvor: Fysisk del på Høgskulen på Vestlandet, Kronstad. Årsmøtet blir i det nye bygget som heter K2, og som ligger nærmest bybanestoppet på Kronstad. Digital deltakelse via Zoom og stemming i Digdem som tidligere år. 
  • Påmelding: Alle som skal være med, fysisk og digitalt, må melde seg på i dette skjemaet. Fristen for påmelding til digital deltakelse er tirsdag 5. mars klokken 10.00.
  • Hvem kan møte: For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned. Alle har i disse dager fått faktura, og denne må være betalt før møtet starter for at man skal få stemmerett og tilgang til årsmøtet. Ta kontakt på [email protected] dersom du er medlem og ikke har mottatt faktura. 
Annonse fra Eliteserien: