Grevstad trekker seg som styreleder

Styret har i dag vært samlet for å evaluere sesongen 2021.

Annonse:

Under punktet om evaluering av styrets arbeid, ba styreleder Birger Grevstad om styrets tillit, noe flertallet av styret ikke hadde. Styreleder tok beslutningen til etterretning og valgte å fratre sitt verv umiddelbart.

Birger Grevstad har sittet i styret i SK Brann i syv sesonger, hvorav seks som nestleder og en som leder. I den perioden har Brann rykket opp og tatt to medaljer. Birger var helt sentral i arbeidet med å realisere den nye Fjordkraft-tribunen. SK Brann takker Birger Grevstad for innsatsen og arbeidet han uselvisk har lagt ned for klubben.

I tillegg har Geirmund Brendesæter i dag valgt å trekke seg fra sitt verv som styremedlem, grunnet habilitetsspørsmålet knyttet til hans jobb som trener for Bremnes ILs lag i 3. divisjon, som er i direkte konkurranse med Brann 2 i samme avdeling.

Nestleder Siv Skard rykker opp som ny styreleder. Madeleine Giske-Nesslin er konstituert som ny nestleder, Espen Brochmann rykker opp fra varamedlem til ordinært styremedlem. Dette styret sitter frem til årsmøtet i mars, hvor medlemmene skal velge nytt styre. Styret vil fungere som et tett kollegium i disse månedene.

Styret er ikke ferdig med sin evaluering av året og arbeidet fortsetter de nærmeste dagene.

Styret i SK Brann består av:

Siv Skard (leder)

Madeleine Giske-Nesslin (nestleder)

Krister Hoaas (medlem)

Per Arne Flatberg (medlem)

Espen Brochmann (medlem) 

Annonse fra Eliteserien: