Fortsatt god økonomisk kontroll

For første halvår av 2019 kan Brann rapportere om omsetning på samme nivå som fjoråret.

Annonse:

Brann leverer i disse dager inn økonomisk rapportering til NFF for første halvår. Tallene er i tråd med budsjettet og gir ingen overraskelser etter halvspilt sesong.

Hovedtrekkene i halvårsrapporten er som følger: 

  • Omsetningen er på samme nivå som i fjor. 
  • Billettinntektene har økt med den nye Fjordkrafttribunen på plass.
  • Som i 2018 bidrar Fjordkraft-prosjektet positivt til regnskapstallene og en ytterligere styrking av egenkapitalen i klubben.
  • Gevinst ved salg av spillere gikk noe opp.
  • Det er noe høyere kostnader relatert til A-laget.

De to siste årene (2017 og 2018) har driftsresultatet i første halvår vist et overskudd på rundt tre millioner kroner. Tilsvarende periode i 2019 viser et driftsunderskudd i underkant av en million kroner. Dette er i tråd med budsjett og det aktivitetsnivået som har vært første halvår.

Før sesongen ble det budsjettert med et tilskuersnitt på 12.400. Med fem hjemmekamper igjen av sesongen er snittet på 11.400. 

– Det er litt under det vi håpet på, men med to Vestlands-derby og tre topplag i de fem siste hjemmekampene håper vi publikum tar turen for å støtte laget. Vi går en spennende høst i møte, sier Vibeke Johannesen, daglig leder i Brann. 

Tallene betyr altså at Brann rapporterer i gul sone også denne perioden. Johannesen er tilfreds, selv om Brann fortsatt må drive meget stram kostnadskontroll og jobbe videre med tiltak som skal øke inntektene.

Bakgrunn - Finansielt oppfølgingssystem (FOS):

  • Som et av lisenskriteriene til NFF klassifiseres klubbenes finansielle situasjon i kategori I (rød), II (gul) eller III (grønn). Dette gjøres to ganger i året, ved regnskapsavslutning 30. juni og 31. desember.
  • Systemet er basert på beregning av nøkkeltall med bakgrunn i innrapporterte regnskapstall. Nivået på nøkkeltallene gir igjen en poengsum, hvor totalsummen må overstige 65 poeng for å være i kategori II og 130 poeng for å være i kategori III.
  • Siden innføringen av FOS versjon 2 har Brann blitt klassifisert ni ganger. Klubben har vært i kategori I (rød sone) ved tre rapporteringer og i kategori II (gul sone) ved seks rapporteringer.
Annonse fra Eliteserien: