Årsmøtet stemte for utbygging

Det var overveldende flertall for utbygging av Fjorkraft-tribunen blant klubbens medlemmer.

Annonse:

130 medlemmer stemte da det skulle avgjøres om Fjordkraft-tribunen skal utbygges eller ei.

126 medlemmer stemte for, mens kun fire stemte i mot. Dermed har det ekstraordinære årsmøtet vedtatt å godkjenne styrets forslag til utbygging av Fjordkraft-tribunen.

>> Les byggeplanene her

Birger Grevstad tok de fremmøte gjennom byggeplanene før salen kom med spørsmål og kommentarer.

Det ble reist spørsmål ved Branns risiko i prosjektet, om hvorfor ikke det var mulig for private aktører å bygge studentboliger og hvor partoutkortholdere på Fjordkraft-tribunen skulle gjøre av seg i byggeåret. 

Partoutkortholdere på Fjordkraft-tribunen vil få tilbud om å sitte på en av de andre tribunene under byggeåret.

Komplekse reguleringsplaner med hvor kommunen har gitt studentsamskipnaden dispensasjon fra vanlige byggekrav gjør at det er kun dem som er aktuelle som sammarbeidspartnere for studentboliger på Stadion under gjeldende reguleringsplaner.

Brann har sikret seg så godt som mulig i kontrakter med entreprenørene, men grunnforholdene er grundig sjekket på forhånd. 

Det ble fremmet forslag om å utsette avgjørelsen i tre måneder for å utrede saken videre, men dette forslaget fikk ingen støtte av årsmøtet.

Ved avstemningen viste opptellingen at 126 stemte for og kun fire stemte mot styrets forslag til bygging av Fjordkraft-tribunen.

Neste steg nå er at bystyret også godkjenner planene på sitt siste bystyre-møte før jul den 19. desember.

Annonse fra Eliteserien: