NTB_znZTbdHtfms (1)

Årsmøtet: Her er valgkomiteens innstilling til styre i Sportsklubben Brann

Valgkomiteen går inn for gjenvalg av styremedlemmene i Brann som er på valg i år. Her er innstillingen til styre, kontrollutvalg og valgkomite.

Annonse:
  • Foto: Paul S. Amundsen/NTB.

Årsmøtet i Brann avholdes som hybridmøte onsdag 6. mars klokken 18.00, og den fysiske delen er i K2-bygget på Høgskulen på Vestlandet på Kronstad. Husk at man må melde seg på i dette skjemaet for å delta.

Der skal det blant annet stemmes over følgende innstillinger. 

Valgkomiteens innstilling til styre, skrevet av Valgkomiteen:

Valgkomiteen har bestått av Gina Barstad (leder), Roger Harkestad, Madeleine Giske-Nesslin, Eivind Nævdal-Bolstad (fratrådte 30.10.2023), og Karl Johan Rolfsvaag (varamedlem, fast medlem fra 30.10.2023). Eivind Nævdal-Bolstad fratrådte av habilitetshensyn da han ble finansbyråd i Bergen kommune. Som følge av endringen ble Karl Johan Rolfsvaag fast medlem i komiteen.

Valgkomiteen har gjennomført ordinær prosess. Vi har deltatt på medlemsmøter, hatt egne møter med miljøer i klubben som har ønsket oss gi oss innspill, og intervjuet kandidater.  Tilbakemelding fra klubben er at styret leder klubben på en god måte, og besitter den kompetansen som trengs.

2023 var et eventyrlig år for klubben, med stor sportslig suksess og fremgang i mange saker som er viktige for oss, som landing av underlagsprosjektet, videreføring av fusjonen m.m. Det er ikke uvanlig at når det går godt for klubben, er det også liten oppmerksomhet rundt valgkomiteens arbeid. Det kunne kanskje være fristende å tenke at når alt går så greit, så må alt være greit. Det har vært viktig for valgkomiteen å gjennomføre en grundig prosess.

Valgkomiteens samlede vurdering er at vi i denne runden vektlegger behovet for kontinuitet i det gode arbeidet som er gjort, og vi har derfor innstilt følgende:

Styreleder: Aslak Sverdrup (velges for 2 år)

  • Aslak ble valgt som styreleder i 2022. Valgkomiteen har fått enormt mye positive tilbakemeldinger på hans arbeid med å lede styret, og vi er veldig glade for at han ønsker gjenvalg. Aslak er opptatt av å få alle delene av klubben til å virke sammen, kjenne på ansvaret og være bevisst på hvordan alle kan bidra til fellesskapet som er Sportsklubben Brann. Til vanlig er Aslak regionsdirektør i Innovasjon Norge.

Styremedlem: Siv Skard (velges for 2 år)

  • Siv ble valgt som styremedlem i 2018. Siv har bakgrunn som spiller i Arna-Bjørnar og har flere landskamper for Norge. Hun har et særlig hjerte for Branns kvinnesatsning og at jentefotballen skal tas på alvor. Til vanlig er Siv professor på NHH.

Styremedlem Håkon Opdal (velges for 2 år)

  • Håkon trenger knapt presentasjon for de som følger denne klubben. Håkon debuterte som Brann-spiller i 2001, og spilte 296 kamper for klubben før han la opp etter 2021 sesongen. Han ble valgt som styremedlem i 2022. Håkon sin lange og ferske erfaring som spiller i klubben er verdifull i styrearbeidet. Til vanlig arbeider Håkon som kommunikasjonsrådgiver i Form.

Styret ser da slik ut:

Leder: Aslak Sverdrup (velges for 2 år)

Nestleder: Arild Mjøs Andersen (ikke på valg)

Medlem: Siv Skard (velges for 2 år)

Medlem: Håkon Opdal (velges for 2 år)

Medlem: Synnøve Tverlid (ikke på valg)

Medlem: Per Arne Flatberg (ikke på valg)

Vara: Geir Austvik (ikke på valg)

Valgkomiteens innstilling til kontrollutvalg

Leder: Helge Kvamme (ikke på valg)

Medlemmer: Siren Preto (velges for 2 år)

Medlem: Jan Bjarte Svabø (velges for 2 år)

Varamedlem: Ingrid Marie Karlsen Spord (ikke på valg

Styrets innstilling til valgkomité:

Gina Barstad har vært valgkomiteen i en årrekke og har vært leder det siste året, men øsker ikke gjenvalg. Styret ønsker å takke henne for jobben hun har gjort gjennom sine år i valgkomiteen. 

Styret i Sportsklubben Brann innstiller kandidater til valgkomiteen, og i år er følgende innstilt:

Leder: Rune Bakervik – 2 år (ny)
Medlem: Madeleine Giske-Nesslin – 1 år (gjenvalg)
Medlem: Roger Harkestad – ikke på valg 
Medlem: Veslemøy Tvedt Fredriksen - 2 år (ny)
Vara: Karl Johan Rolfsvaag – 2 år (gjenvalg)

Praktisk informasjon: 

  • Når: Onsdag 6. mars klokken 18.00. 
  • Hvor: Fysisk del på Høgskulen på Vestlandet, Kronstad. Årsmøtet blir i det nye bygget som heter K2, og som ligger nærmest bybanestoppet på Kronstad. Digital deltakelse via Zoom og stemming i Digdem som tidligere år. 
  • Påmelding: Alle som skal være med, fysisk og digitalt, må melde seg på i dette skjemaet. Fristen for påmelding til digital deltakelse er tirsdag 5. mars klokken 10.00.
  • Hvem kan møte: For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned. Alle har i disse dager fått faktura, og denne må være betalt før møtet starter for at man skal få stemmerett og tilgang til årsmøtet. Ta kontakt på [email protected] dersom du er medlem og ikke har mottatt faktura. 
Annonse fra Eliteserien: