Om Brann-akademiet

Brann- Akademiet skal utdanne profesjonelle fotballspillere hovedsakelig til klubbens A-lag og/eller norske/utenlandske klubber.

Annonse:

Sportsklubben Brann har hatt en profesjonell Utviklingsavdeling med heltidsansatte trenere siden 2008. Sportsklubben Brann har i så måte vært en sentral pådriver for den profesjonaliseringen som har skjedd gjennom «Akademiklassifiseringsprosessene» i norsk toppfotball.

Siden 2005 har Bergen stort sett hatt et stabilt lag på nivå 2 i Norge, først med Løv-Ham og senere Åsane og Nest Sotra/ Øygarden FK. De fleste av de lokale spillerne som har tilhørt disse lagene har også en historikk i Branns ungdomssatsinger. Det samme gjelder flere bergensere i andre toppklubber i Norge. Det er ønskelig at flere spillere fra akademiet blir gode nok til Branns A-lag, samtidig som vi fremdeles styrker lokalfotballen med skolerte fotballspillere som er med å høyne nivået i lokale klubber.

Utviklingsarbeidet i Brann er strukturert og bygget opp på faglig kompetanse på flere områder, og det ligger et grundig planverk til grunn for aktiviteten som skjer hver dag.

Brann-Akademiet har som mål å være et av landets ledende akademier. Det er vi også, men som følge av at vi ikke har lyktes å løfte nok spillere helt inn i start-11éren på vårt eget A-lag de siste årene, scorer vi ikke høyt nok på de objektive nasjonale målingene.

Om 5 år ønsker vi at Sportsklubben Branns A-lag tar gull i Eliteserien med flere spillere i start-elleveren fra Brann-Akademiet. Vi ønsker også at vår satsing på skole, treningsfasiliteter, teknologi og kompetanse gjør at vi er et foregangsmiljø for spillerutvikling.

Fotballen er i stadig utvikling. Det eneste vi vet er at den også i fremtiden kommer til å være mer organisert, og det vil være mindre plass. Dette innebærer at det vil kreves tøffere press på ballfører og raskere defensiv forflytning som lag. For å bryte ned de defensive linjene, må spillere bli raskere og få et enda større repertoar. Da må også spillerne stimuleres fra ung alder, kanskje enda tidligere enn det har vært tradisjon for.

Det er en viktig nøkkel for Brann-Akademiet og hele satsingen på utvikling av spillere, at samarbeidet – «broen» - mellom A-laget og akademiet er kort. Vi ønsker at de unge blir stimulert og får prøve seg med førstelagets standarder, ikke bare når det gjelder ferdigheter og valg, men også når det gjelder det fysiske aspektet og ernæring. Teamet fra førstelaget må vise interesse og være med i planleggingen for hver enkelt spiller for å få dem opp på høyt nivå. Dette gjøres gjennom tydelighet i spillemodell for alle våre lag, noe som også gir klare rollekrav til de ulike posisjonene på banen. Noen spillere vil kunne gå fra vårt akademi og direkte til en A-stall, og noen vil behøve å gjøre dette via utlån til andre klubber. Vi trenger derfor et godt samarbeid med klubbene rundt oss.

Hvorfor velge Brann-akademiet?

Samarbeidet med klubbene rundt gjelder også med henblikk på spillerflyt til vårt akademi. Det er viktig å understreke at et samarbeid skal gå begge veier. Sportsklubben Brann og Brann-Akademiet ønsker å være og å bli sett som en ressurs for klubbene i Bergen og vår del av Vestland fylke.

To viktige stikkort i vårt arbeid er humankapital og konkurransefortrinn. Vi mener disse stikkordene henger sammen. Med de riktige menneskene involvert i klubben og akademiet, mener vi kan jakte beste praksis gjennom utviklingssult og ydmykhet. I Brann-Akademiet skal de som jobber tro på egne ferdigheter, men samtidig være ydmyke og ha respekt for andre. Vi skal ha selvtillit, ikke være selvgode. Med tro på oss selv, og ydmykhet, tror vi at vi er sultne på å jage beste praksis. Jo mer sultne vi er på kunnskap, jo større stiger sjansen for at vi kan skape oss selv konkurransefortrinn gjennom å være gode på noen prioriterte ting. Prioriteringer kan endres fra periode til periode, og fra trender vi leser i spillet. Vi skal sammen jakte marginer og et felles ansvar for at Brann-Akademiet til enhver tid er langt framme.

Målsetting for utviklingsarbeidet:

  • Brann- Akademiet skal utdanne profesjonelle fotballspillere hovedsakelig til klubbens A-lag og/eller norske/utenlandske klubber.
  • Vi skal utdanne spillere som kan bidra til å løfte andre deler av fotballen i Hordaland.
  • Vi skal være det selvsagte valget for unge og ambisiøse spillere i Bergen og området rundt.
  • Vi skal bidra til at alle spillere utvikler seg og tar ut hele sitt potensial.
  • Vi vil være konkurransedyktige mot de beste lagene i Skandinavia.

Denne siden er fremdeles under arbeid, og mer informasjon kommer. 

Annonse fra Eliteserien: