Dette er Kniksen-Akademiet

Fra 2022 starter Kniksen-Akademiet opp som et ekstratilbud til unge fotballspillere fra 11 til 15 år i Bergens-regionen. Målet er å styrke talentutviklingen, både i Brann og hele regionen.

Annonse:
  • Les ofte stilte spørsmål og svar nederst i artikkelen.

– Vi ønsker å gi et ekstra tilbud til de spillerne i området som etterlyser det. På sikt er målet å få bedre fotballspillere til glede for hele regionen, også Brann. Som den største klubben i området ønsker vi å ta et ansvar for utvikling av fotballen i vår region, og vi vil samarbeide godt med klubbene rundt oss om talentutvikling, sier sportslig leder i Brann, Jimmi Nagel Jacobsen.

– Det er et uforløst potensial i Hordaland på spillerutvikling og for å få ut det er det viktig å samarbeide på tvers av klubbene. Med Kniksen-Akademiet vil vi skape en felles arena for de ivrigste, så de kan hjelpe hverandre å bli bedre. Målet er å gi et løft, både for Brann og hele fotballen i Hordaland. Det er vinn-vinn for hele fotballen, sier sportslig ansvarlig i Kniksen-Akademiet, Roy Wassberg.

Hva er Kniksen-Akademiet?

Det skal være en ekstra utviklingsarena for unge spillere i alderen 11-15 år. Det skal være et supplement til trening i egen klubb, for de spillerne som er ekstra ivrig, har gode holdninger og som vil bygge et bedre sportslig fundament.

Kniksen-Akademiet blir en del av den sportslige avdelingen i Brann.

Mye av tankegodset for Kniksen-Akademiet i Brann bygger på samme modell som Fyllingsdalen, Fana og Åsane hadde før koronapandemien.

Hvorfor Kniksen-Akademiet?

Med to treninger i uken gjennom året skal spillere få et ekstra tilbud, utover treninger i sine egne klubber. Blant annet vil trenere fra Brann lede treningene, sammen med andre trenere fra Bergens-området.

En målsetning er at flere spillere skal få en god utviklingsarena, i samarbeid med Brann og moderklubb. På sikt ønsker man at flere lokale spillere skal kunne ta steget opp på Branns A-lag, eller bidra til å styrke fotballen lokalt.

Totalt skal Kniksen-Akademiet ha plass til over 300 unge fotballspillere, fordelt på forskjellige aldersgrupper og treningsgrupper. For de fleste gruppene vil det også bli kamper utenom treningene, samt muligheter til å reise på turneringer i regi av Brann/Kniksen.

Påmelding og annen praktisk informasjon

Kniksen-Akademiet har ikke et økonomisk formål, og et eventuelt overskudd skal brukes på videre utvikling og drift av fotballaktiviteten. Det finansieres gjennom deltakeravgift, sponsorer og støtteordninger.

Det blir også laget en egen ordning for spillere som ikke har økonomi til å delta, slik at alle har like muligheter til å være med.

Kniksen-Akademiet har vært og vil fortsette å legge fram planene for mange av klubbene i regionen. Spillere vil bli rekruttert i samarbeid mellom Kniksen-Akademiet og klubbene.

Hvem jobber i Kniksen-Akademiet?

Ove Vindenes er administrativt ansvarlig i Kniksen-Akademiet, mens Roy Wassberg blir sportslig ansvarlig. Per-Ove Ludvigsen er prosjektleder fra Brann.

I tillegg vil det være trenere fra Brann-Akademiet, og fra andre lokale klubber. Kniksen-Akademiet vil senere søke etter flere trenere.

For mer informasjon, ta kontakt med Ove Vindenes på e-post.

Kontaktinformasjon: 

Ove Vindenes, administrativt ansvarlig

Tlf: 982 20 654

Epost: [email protected]

Roy Wassberg, sportslig ansvarlig

Tlf: 932 32 015

Epost: [email protected]

Spørsmål og svar:

Jeg har en 13-åring som jeg gjerne vil ha med i Kniksen-Akademiet. Hvordan gjør jeg det? 

Da må du ta kontakt med din egen klubb. Invitasjoner for 12-15-åringene skjer gjennom egen klubb, i samarbeid med Brann. For 11-åringer (født 2011) melder man seg på gjennom denne lenken. 

Hvem er Kniksen-Akademiet for? 

Det skal være et supplement til trening i egen klubb, for de spillerne som er ekstra ivrig, har gode holdninger og som vil bygge et bedre sportslig fundament. For 12-15 åringer må man ta kontakt med egen klubb for å få invitasjon, i samarbeid med Brann. For 11-åringer (født 2011) er det åpen påmelding. 

Hvordan velges spillere ut til Kniksen-Akademiet? 

Spillerne i aldersgruppen 12-15-år velges ut i samråd mellom Brann og spillerens egen klubb. Gjennom disse samtalene finner man ut hvem Kniksen-Akademiet passer for. 

Må min klubb ha en avtale med Kniksen-Akademiet for at mitt barn kan delta? 

Nei. Det jobbes med avtaler som er bra for både Brann og moderklubben, men det er ikke noe krav om at klubben alt har en avtale med Kniksen-Akademiet. 

Er ikke dette bare en måte for Brann å lure til seg alle de beste unge spillerne i Bergen, og ta fra breddeklubbene? 

Målet er å gi et løft for fotballen i hele regionen, og at spillerne skal både bli bedre og muligens kunne være lengre i sine klubber. Både klubbene og spillerne vil få nye referanser. Det vil også gi Brann bedre oversikt over kandidater til Brann-Akademiet, men i Kniksen-Akademiet vil det være over 300 spillere. De aller fleste av disse vil bli værende i sine klubber, samtidig som de får en enda bedre trenings- og utviklingshverdag. Målet er også at Kniksen-Akademiet skal være en møteplass for spillere, trenere, ledere og klubber i regionen.

Når er det treninger? 

Det er treninger fredag ettermiddag og søndag formiddag for 12-15-åringene. For 11-åringene er det treninger lørdag formiddag. For 11-åringene er alle treningene på Nymark, mens det vil variere for 12-15-åringene. 

Hva koster det? 

Det koster 890kr per måned for 12-15-åringene (to økter i uken). For 11-åringene koster det 590kr i måneden (én økt i uken). I samarbeid med klubbene vil vi også ha løsninger for dem ikke har økonomi til å delta. Det er heller ingen bindingstid når man er påmeldt Kniksen-Akademiet. 

Kan man som deltakere legge andre planer en helg det er treninger med Kniksen-Akademiet? 

Ja. Det føres ikke oppmøte, og om man i en enkelthelg ikke kan delta går det fint. Men for å få best mulig utbytte bør man være tilstede på så mange treninger som mulig. 

Min sønn trener allerede veldig mye. Blir det for stor belastning å delta på Kniksen-Akademiet i tillegg? 

Vi har dialog med klubbene, og følger opp spillerne individuelt. I aldersklassene Kniksen-Akademiet er for, vurderer vi treningsbelastning sjeldent et problem. 

Hvem er trenere i Kniksen-Akademiet? 

Det er trenere fra Brann-Akademiet, i tillegg til utvalgte dyktige lokale trenere.

Hvorfor er det bare for gutter? 

I denne omgang er det bare for gutter. Det jobbes med å utvide tilbudet til å også gjelder jenter på sikt. 

Annonse fra Obos-ligaen: