Dette er Kniksen-Akademiet

Kniksen-Akademiet er et ekstratilbud til unge fotballspillere fra 9 til 15 år i Bergens-regionen. Målet er å styrke talentutviklingen, både i Brann og hele regionen.

Annonse:

Hva er Kniksen-Akademiet?

Det skal være en ekstra utviklingsarena for unge spillere i alderen 9-15 år. Det skal være et supplement til trening i egen klubb, for de spillerne som er ekstra ivrig, har gode holdninger og som vil bygge et bedre sportslig fundament.

Kniksen-Akademiet blir en del av den sportslige avdelingen i Brann.

Mye av tankegodset for Kniksen-Akademiet i Brann bygger på samme modell som Fyllingsdalen, Fana og Åsane hadde før koronapandemien.

Fra starten av var Kniksen-Akademiet bare for gutter, men høsten 2022 startet Kniksen-Akademiet opp et likeverdig tilbud for jenter.

Hvorfor Kniksen-Akademiet?

Med to treninger i uken gjennom året skal spillere få et ekstra tilbud, utover treninger i sine egne klubber. Blant annet vil trenere fra Brann lede treningene, sammen med andre trenere fra Bergens-området. (NB: Antall treninger i uken varierer for de forskjellige aldersgruppene). 

En målsetning er at flere spillere skal få en god utviklingsarena, i samarbeid med Brann og moderklubb. På sikt ønsker man at flere lokale spillere skal kunne ta steget opp på Branns A-lag, eller bidra til å styrke fotballen lokalt.

Totalt skal Kniksen-Akademiet ha plass til over 1200 unge fotballspillere, fordelt på forskjellige aldersgrupper og treningsgrupper. For de fleste gruppene vil det også bli kamper utenom treningene, samt muligheter til å reise på turneringer i regi av Brann/Kniksen.

Påmelding og annen praktisk informasjon

Kniksen-Akademiet har ikke et økonomisk formål, og et eventuelt overskudd skal brukes på videre utvikling og drift av fotballaktiviteten. Det finansieres gjennom deltakeravgift, sponsorer og støtteordninger.

Det blir også laget en egen ordning for spillere som ikke har økonomi til å delta, slik at alle har like muligheter til å være med.

Kniksen-Akademiet har vært og vil fortsette å legge fram planene for mange av klubbene i regionen. Spillere vil bli rekruttert i samarbeid mellom Kniksen-Akademiet og klubbene.

Hvem jobber i Kniksen-Akademiet?

Kontaktinformasjon: 

Ove Vindenes, administrativt ansvarlig

Tlf: 982 20 654

Epost: [email protected]

Martin Eidsvik, sportslig ansvarlig, jenter

Tlf: 930 86 674

Epost: [email protected]

Påmelding: 

For de eldste klassene tar man kontakt med egen klubb for påmelding, eller Ove Vindenes på e-post [email protected].

For øvrige aldersklasser: 

Spørsmål og svar:

Jeg har en 13-åring som jeg gjerne vil ha med i Kniksen-Akademiet. Hvordan gjør jeg det? 

Da må du ta kontakt med din egen klubb. Invitasjoner for 12-15-åringene skjer gjennom egen klubb, i samarbeid med Brann. For de yngste (født 2011, 12, 13, 14 eller 15) melder man seg på gjennom denne lenken (gutter) eller her (jenter).

Hvem er Kniksen-Akademiet for? 

Det skal være et supplement til trening i egen klubb, for de spillerne som er ekstra ivrig, har gode holdninger og som vil bygge et bedre sportslig fundament. Tilbudet gjelder både gutter og jenter. For 12-15 åringer må man ta kontakt med egen klubb for å få invitasjon, i samarbeid med Brann. For 9-11-åringer er det åpen påmelding. 

Hvordan velges spillere ut til Kniksen-Akademiet? 

Spillerne i aldersgruppen 12-15-år velges ut i samråd mellom Brann og spillerens egen klubb. Gjennom disse samtalene finner man ut hvem Kniksen-Akademiet passer for. 

Må min klubb ha en avtale med Kniksen-Akademiet for at mitt barn kan delta? 

Nei. Det jobbes med avtaler som er bra for både Brann og moderklubben, men det er ikke noe krav om at klubben alt har en avtale med Kniksen-Akademiet. Har ikke din klubb avtale, ta kontakt med Kniksen-Akademiet direkte. 

Er ikke dette bare en måte for Brann å lure til seg alle de beste unge spillerne i Bergen, og ta fra breddeklubbene? 

Målet er å gi et løft for fotballen i hele regionen, og at spillerne skal både bli bedre og muligens kunne være lengre i sine klubber. Både klubbene og spillerne vil få nye referanser. Det vil også gi Brann bedre oversikt over kandidater til Brann-Akademiet, men i Kniksen-Akademiet vil det være over 650 spillere av begge kjønn. De aller fleste av disse vil bli værende i sine klubber, samtidig som de får en enda bedre trenings- og utviklingshverdag. Målet er også at Kniksen-Akademiet skal være en møteplass for spillere, trenere, ledere og klubber i regionen.

Når er det treninger? 

Det er treninger fredag, lørdag og søndag. Når det er treninger vil variere mellom de forskjellige årsklassene. Nøyaktig tid står i skjemaet man fyller inn for å melde seg på, og eventuelle endringer blir varslet direkte til dem som er påmeldt. 

Hva koster det? 

Det koster 899kr per måned for aldersgruppene som har to treninger i uke. For de som har én trening koster det 599 per måned. I samarbeid med klubbene vil vi også ha løsninger for dem ikke har økonomi til å delta. Det er heller ingen bindingstid når man er påmeldt Kniksen-Akademiet. 

Kan man som deltakere legge andre planer en helg det er treninger med Kniksen-Akademiet? 

Ja. Det føres ikke oppmøte, og om man i en enkelthelg ikke kan delta går det fint. Men for å få best mulig utbytte bør man være tilstede på så mange treninger som mulig. 

Min sønn trener allerede veldig mye. Blir det for stor belastning å delta på Kniksen-Akademiet i tillegg? 

Vi har dialog med klubbene og spillerne som er med. I aldersklassene Kniksen-Akademiet er for, vurderer vi treningsbelastning sjeldent et problem. Spillerne kan også stå over en trening i ny og ne, om belastningen med fotball og hverdagslige ting gjør at man er ekstra sliten i en periode.

Hvem er trenere i Kniksen-Akademiet? 

Det er trenere fra Brann-Akademiet, i tillegg til utvalgte dyktige lokale trenere.

Tilbudet er for både gutter og jenter.

Annonse fra Eliteserien: