Tre av guttene fra Brannsjansen har fått i oppgave å blåse opp hele 300 Brann-ballonger før kick-off 2017.

Brannsjansen

Brannsjansen er et arbeidstreningsprogram for unge voksne i alderen 18-30 år, der målet er fast arbeid eller skole.

Annonse:

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NAV og Bergen kommune, som vi realiserer gjennom klubbnære relasjoner og muligheter. Fast oppstart to ganger i året og påmelding via NAV-kontoret i din bydel.

Oppstart vår semester: Siste onsdag i januar.
Oppstart høst semester: Andre onsdag i august.

Denne siden er bygget opp slik at du som bidragsyter, NAV-ansatt eller deltaker skal få den innsikten du trenger via svar på ofte stilte spørsmål.

Har du andre spørsmål utenom dette kan du kontakte:

Linn Hæreid, epost [email protected] og tlf. 975 18 648.

Hege Stunner Flyum , epost [email protected] og tlf. 945 04 038.

Hva er Brannsjansen?

Brannsjansen er et arbeidstreningsprogram i fem deler der målet er at alle våre kandidater skal ut i fast jobb eller fullføre skolegang når de er klar.

Rekruttering - Vi setter sammen et team på 10-15 personer som vi tror kan fungere godt sammen som et lag. Gruppen skal bestå av personer med ulike egenskaper og utfordringer.

Teori - De første fem ukene består av ulike kurs som vi mener kandidatene kan ha stor nytte av for personlig utvikling, selvinnsikt og tilegning av relevant kompetanse. I tillegg krydrer vi det hele med fysisk trening og individuell oppfølging.

Praksis på Stadion - Vi jobber med forefallende arbeid på Stadion. Sammen med banemester og vaktmestererne finner vi praktiske gjøremål der deltakere kan vise sine ferdigheter i daglig drift.

Praksis i ekstern bedrift - Når kandidatene er klare jobber vi for å finne relevante jobber og praksisplasser som passer hver enkelt deltaker.

Fast arbeid - Det skal være muligheter for fast jobb om arbeidsinnsatsen er god og det er en vinn-vinn-situasjon. Rundt 55 prosent av våre deltakere får fast jobb i løpet av perioden sammen med oss.

Når startet Brannsjansen?

Brannsjansen har eksistert siden november 2011, og het den gang Jobbsjansen som ble etablert etter modell fra Vålerenga Fotball. 

Hvilke kandidater er i målgruppen?

Brannsjansen er rettet mot unge, motiverte voksne i aldersgruppen 18 til og med 30 år som trenger litt ekstra oppfølging for å komme i jobb. Måler er 100 prosent jobb eller skole. Vi har begrenset kapasitet og tar inn rundt 13 kandidater i januar og august hvert år. Tiltaket er for  personer som er bosatt i Bergen kommune.

En klassisk kandidat hos oss har ikke fullført skole, har liten eller ingen erfaring fra arbeidslivet og har i tillegg gjerne en utfordring som språk, sjenerthet, ADHD, fysisk eller psykisk helse, mild rus, traumatiske opplevelser i sekken, vanskelig familiesituasjon, eller rett og slett bare hvert litt uheldig og havnet mellom barken og veden, for å nevne noe.

Jeg ønsker jobb, er i målgruppen og ønsker å bli en del av Brannsjansen. Hva gjør jeg?

Si det konkret til din NAV-veileder eller send mail til Hege Stunner Flyum, så kan vi etablere kontakt med rette vedkommende. Alle kandidater skal være tilknyttet et NAV-kontor.

Trinn 1: Hvordan rekrutteres kandidatene?

 • Kandidatene blir rekruttert via alle NAV-kontor i Bergen kommune. Det er veiledere ved de ulike NAV-kontorene som henviser kandidater direkte til Hege Stunner Flyum i januar og august hvert år. 
 • I januar og august sender Brann ut en påminnelse til alle NAV-kontor om at kandidater kan henvises.
 • Veileder ved NAV-kontor sender mail til Brann/Hege Stunner Flyum med potensielle kandidater som kan ha utbytte av Brannsjansen.
 • Aktuelle kandidater inviteres til samtale på Brann Stadion, slik at vi kan bli bedre kjent. Samtalen varer i cirka 60 minutter. Ta med CV om du har.
 • Vi velger ut 10-15 kandidater som inviteres til oppstart siste onsdagen i januar /august. Alle får tilbakemelding seneste siste fredag i aktuell måned. Opptaket baserer seg på motivasjon, hvem vi tror kan ha størst utbytte av å være hos oss og at kandidatene ikke er for like. Vi kan for eksempel ikke ta inn tolv personer med de samme utfordringene.
 • Kandidatene takker ja eller nei til tilbudet.
 • Oppstart er siste onsdag i januar og august.

Trinn 2: Hvilke tema er på timeplanen?

Siden 2011 har vi utviklet en kurspakke basert på faktiske behov og ønsker fra kandidater i prosjektet. Mye handler om personlig utvikling, selvinnsikt og tilegning av relevant kompetanse. I kursperioden på fem uker er oppmøte klokken 09.00-16.00.

Flere av våre samarbeidspartnere bidrar og holder kurs for kandidatene i Brannsjansen. Dette er blant annet MOT, Bemanningsbyraaet, Jussformidlingen, Sparebanken Vest, SATS, Frisklivsentralen, Fana Bikram Yoga, Røde Kors, Rafto, A2G og Høyt og Lavt Klatrepark.

I tillegg har vi obligatorisk trening som yoga, fotball, fjellturer, tabata, innebandy eller annet som måtte være av interesse i gruppen.

Her er timeplanen for kull 17.

Trinn 3: Hva gjør deltakerne når de har praksis på Stadion?

Vi jobber med forefallende arbeid på Stadion. Sammen med Branns driftsavdeling finner vi praktiske gjøremål der deltakerne kan vise sine ferdigheter i daglig drift.

Typiske oppgaver kan være å rydde tribuner, bistå med banearbeid, kantine, butikk, restaurant, media, servicemedarbeidere på kamp, renhold og generelt vedlikehold.

Målet med praksis på Stadion er å se hvordan den enkelte gjennomfører sin arbeidshverdag slik at vi kan være en reell referanse inn i neste jobb. Vi utfordrer svakheter og ønsker å legge til rette for en mestringsarena. Målet er å bli den beste utgaven av deg selv slik at en er godt rustet for arbeidslivet og neste steg.

Trinn 4: Praksis i ekstern bedrift

En av våre største fordeler er vårt store nettverk i Bergen. Når kandidatene er klare, forsøker vi å finne relevante jobber og praksisplasser som passer hver enkelt deltaker og starter med tre dager i ekstern bedrift og to dager på Stadion. Vi øker på dersom vi ser at praksisen fungerer.

Vi starter som regel med tre måneders praksis som kan sess på som en prøveperiode der arbeidsgiver ikke har økonomiske forpliktelser, men skal følge opp kandidat og oppgaver slik at læringskurven og utbytte blir så effektivt som mulig.

Det er viktig å avklare forventninger i forkant, både fra kandidat og bedrift.
Det blir behovstilpasset oppfølging fra vår side. Vi prøver og feiler og prøver igjen. Ingen avslutter så lenge vi ser fremgang.

Her er noen av de bedriftene vi samarbeider med:

BaRe, Berendsen, Bergen Caravan, Bergen Group, BIR, BKK, BOB, Clas Ohlson, De Historiske, Choice gruppen, Flex reklame, Grevstad, Hansa, Haukeland sykehus, Industrigulv, Jack&Jones, Kniksens plass barnehage, Mildeheimen, Molvik, Monsen, Montessori, Neumann, Norengros, Power, Rema 1000, Bunnpris, Kiwi, SAR, SatsElixia, Securitas, Seljelid, Solid Vedlikehold, STS, Victoria arbeidsklær, XXL, Leos Lekeland og Bemanningsbyraaet.

Jeg jobber i et selskap som ønsker å bidra. Hva kan vi gjøre?

Vi trenger alltid nye praksisplasser og muligheter til fast jobb for våre kandidater slik at vi kan legge til rette for god utvikling. Om vi får innsikt i mulige arbeidsoppgaver, arbeidskultur og ønsket personlige egenskaper, kan vi lettere se hvem som passer hvor.

Det er en enorm styrke å ha flere kjente bransjer og muligheter, for da øker muligheten for å lykkes betraktelig.

Ønsker du å bli en del av Brann-familien og bidra til økt sysselsetting av unge voksne, ta kontakt med [email protected].

Trinn 5: Fast jobb

Godt over 50 prosent av våre deltakere får fast jobb etter hvert. Vi har mange kandidater som har en fantastisk utvikling og som viser mange sterke egenskaper.

Flere gjør en svært god jobb i eksterne bedrifter, noe som bidrar til fast jobb etter hvert. Dette er vi svært stolte av. Få arbeidsgivere kan love 100 prosent fast stilling, men det må være målet.

Hvorfor lykkes vi i så mange tilfeller og når målene våre?

 • Skreddersøm og godt samarbeid med våre partnere, både offentlige og private. Ved å være tett på kan vi justere og tilpasse.
 • Vi jobber i kulissene og prøver å finne de egentlige årsakene til ledighet. Hva stjeler energien til våre kandidater? Har kandidaten brikker i sitt liv som trenger oppfølging?
 • Vi har rusmiddelkontroll og tror at det er uforenlig å stå godt i jobb og samtidig ruse seg på ulovlige rusmiddel. Hvorfor ruser du deg? Alle våre kandidater må signere en rusmiddelkontroll som gir samtykke til å bli testet ved behov. Ingen av våre kandidater får ekstern praksis med positive prøver. Vi tester THC, kokain, amfetamin, MDMA og benzoater.
 • Vi har kompetansegivende kurs som vi mener er bra for personlig utvikling og kompetanse inn i arbeidslivet.
 • Vi har et sosialt aspekt, en gruppefølelse gjennom kurset siden vi har felles oppstart to ganger i året. Mange får gode venner i løpet av denne perioden.
 • Vi har noe kortere arbeidsuke og gradvis tilvenning til 40 timers uke. 
 • Alle blir en del av Brann-familien, og for mange gir dette indre motivasjon og stolthet.

Hvorfor er det så viktig å bidra til økt sysselsetting?

 • Det er først og fremst viktig for den det gjelder.
 • Det er samfunnsøkonomisk i aller største grad.
 • Vi må alle være med å løfte samfunnet, ellers blir oppgaven for stor. Mange trenger god arbeidskraft.
 • Det er positivt for ditt omdømme og intern stolthet. Vi bidrar til en forskjell. 

Hvem er ansvarlig for Brannsjansen?

Vi er fire personer som alle er ansatt i Sportsklubben Brann, og som har ulike roller i Brannsjansen. Vi komplementerer hverandre på en god måte.

Linn Hæreid: Ansvarlig for samfunnsprosjekter i Brann og Brannsjansen. Bidrar til strategisk utvikling og er et viktig bindeledd inn i klubb, mot både ansatte og samarbeidspartnere. Med på alle aktiviteter innledningsvis, holder noen treninger, har enkeltsamtaler og fellesoppfølging.

Hege Stunner Flyum: Hege jobber 100 prosent med Brannsjansen og er en viktig link mellom det offentlige og Sportsklubben Brann. Hun følger opp både gruppen som helhet fra A til Å og er vårt bindeledd mellom kandidat og bedrift. Hege er utdannet sosionom og ansatt i NAV Bergen kommune, men har arbeidssted på Stadion. Hun har lang erfaring med veiledning og personlig oppfølging.

Knut Iversen: Med sine 36 år som utøvende politimann og nåværende sikkerhetssjef på Brann Stadion har Knut lang erfaring med mennesker og situasjoner som krever handling og konfrontasjon. Han har et stort nettverk og bruker også sin erfaring og kunnskap til det beste for teamet og enkeltpersoner. En stor trygghet.

Håkon Hordvik: Banemester og en av to vaktmestere på Stadion. Har ansvar for koordinering og praktisk tilrettelegging når de skal gjennomføres praksisperiode på Stadion. Kjenner hver krok av anlegget og finner passende arbeidsoppgaver til den enkelte.

Hvor er oppmøte til intervju og arbeidshverdag på Stadion?

Vi går inn på Stadion ved inngang 9 rett ved butikken på kortsiden mot Kniksen-statuen.

Kan vi parkere på Stadion?

Dere kan parkere, men det er soneparkering. Vi anbefaler å ta kollektiv transport til Stadion da det er lett tilkomst både via Bybanen og buss. I enkelte tilfeller kan vi legge til rette for gratis parkering i arbeidstiden.

Hvem støtter prosjektet økonomisk?

Brannsjansen er et samarbeid mellom Bergen kommune og Sportsklubben Brann, med tillegg av økonomisk støtte fra BUFDIR. Bergen kommune bevilger årlige midler via sine budsjetter til NAV-stillingen på Stadion, de finansierer anbudspakken av kurs i motivasjon, endring og mestring levert av A2G, samt arbeidstøy og treningsklær til deltakerne.

Annonse fra Eliteserien: