Tre av guttene fra Brannsjansen har fått i oppgave å blåse opp hele 300 Brann-ballonger før kick-off 2017.

Brannsjansen

Brannsjansen er et arbeidstreningsprogram for unge voksne i alderen 18-30 år, der målet er fast arbeid eller skole.

Annonse:

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NAV og Bergen kommune, som vi realiserer gjennom klubbnære relasjoner og muligheter. Fast oppstart to ganger i året og påmelding via NAV-kontoret i din bydel.

Oppstart vår semester: Siste onsdag i januar.
Oppstart høst semester: Midten av september.

Denne siden er bygget opp slik at du som bidragsyter, NAV-ansatt eller deltaker skal få den innsikten du trenger via svar på ofte stilte spørsmål.

Har du andre spørsmål utenom dette kan du kontakte:

Kjersti Meyer-Moe, e-post [email protected] og tlf. 928 86 068.

Gina Nævdal , epost [email protected] og tlf. 945 04 038.

Ofte stilte spørsmål:

Hva er Brannsjansen?

Brannsjansen er et arbeidstreningsprogram i fem deler der målet er at alle våre kandidater skal ut i fast jobb eller fullføre skolegang når de er klar.

Rekruttering - Vi setter sammen et team på 10-15 personer som vi tror kan fungere godt sammen som et lag. Gruppen skal bestå av personer med ulike egenskaper og utfordringer.

Teori - De første fem ukene består av ulike kurs som vi mener kandidatene kan ha stor nytte av for personlig utvikling, selvinnsikt og tilegning av relevant kompetanse. I tillegg krydrer vi det hele med fysisk trening og individuell oppfølging.

Praksis på Stadion - Vi jobber med forefallende arbeid på Stadion. Sammen med banemester og vaktmestererne finner vi praktiske gjøremål der deltakere kan vise sine ferdigheter i daglig drift.

Praksis i ekstern bedrift - Når kandidatene er klare jobber vi for å finne relevante praksisplasser og jobber som passer hver enkelt deltaker.

Fast arbeid – Målet er alltid fast arbeid, slik at vi kan legge til rette for varig endring for våre deltakere. Det skal derfor alltid være en reel muligheter for fast jobb om arbeidsinnsatsen er god, med mindre annet er avtalt på forhånd. Vi ønsker å oppnå en vinn-vinn situasjon der både deltaker og arbeidsgiver er fornøyde med utfallet. Rundt 55 prosent av våre deltakere får fast jobb i løpet av perioden sammen med oss.

Når startet Brannsjansen?

Brannsjansen har eksistert siden november 2011, og het den gang Jobbsjansen som ble etablert etter modell fra Vålerenga Fotball. Siden da har vi bidratt til at godt over 120 personer g har fått fast jobb eller fullført skole eller studier.

Hvilke kandidater er i målgruppen?

Brannsjansen er rettet mot unge, motiverte voksne i aldersgruppen 18 til og med 30 år som trenger litt ekstra oppfølging for å komme i videre i livet. Målet er 100 prosent fast jobb eller skole. Vi har begrenset kapasitet og tar inn mellom 10-15 kandidater i januar og september hvert år. Tiltaket er for  personer som er bosatt i Bergen kommune.

En klassisk kandidat hos oss har ikke fullført skole, har liten eller ingen erfaring fra arbeidslivet og manglende nettverk. Noen har gjerne en tillegsutfordring som språkvansker, usikkerhet og liten tiltro til egne ferdigheter, søvnvansker, ADHD, fysisk eller psykisk helse, mild rus, belastende livserfaringer, eller vanskelige familiesituasjoner for å nevne noe.

Jeg ønsker jobb, er i målgruppen og ønsker å bli en del av Brannsjansen. Hva gjør jeg?

Si det konkret til din NAV-veileder eller send mail til Gina Nævdal, så kan vi etablere kontakt med rette vedkommende. Alle kandidater skal være tilknyttet et NAV-kontor.

Trinn 1: Hvordan rekrutteres kandidatene?

 • Kandidatene blir rekruttert via alle NAV-kontor i Bergen kommune. Det er veiledere ved de ulike NAV-kontorene som henviser kandidater direkte til Hege Stunner i januar og august hvert år. 
 • I januar og august sender Brann ut en påminnelse til alle NAV-kontor om at kandidater kan henvises.
 • Veileder ved NAV-kontor sender mail til Brann/Hege Stunner Flyum med potensielle kandidater som kan ha utbytte av Brannsjansen.
 • Aktuelle kandidater inviteres til samtale på Brann Stadion, slik at vi kan bli bedre kjent. Samtalen varer i cirka 60 minutter. Ta med CV om du har.
 • Vi velger ut 10-15 kandidater som inviteres til oppstart siste onsdagen i januar /midten av september. Alle får tilbakemelding seneste siste fredag i aktuell måned. Opptaket baserer seg på motivasjon, hvem vi tror kan ha størst utbytte av å være hos oss og at kandidatene ikke er for like. Målet er å sette sammen en gruppe som skal utfylle hverandre og gjøre hverandre gode.
 • Kandidatene takker ja eller nei til tilbudet.
 • Oppstart er siste onsdag i januar og august.

Trinn 2: Hvilke tema er på timeplanen?

Siden 2011 har vi utviklet en kurspakke basert på erfaringer, faktiske behov og ønsker fra kandidater i prosjektet. Mye handler om personlig utvikling, selvinnsikt og tilegning av relevant kompetanse. I kursperioden på fem uker er oppmøte klokken 09.00-16.00.

Flere av våre samarbeidspartnere bidrar og holder kurs for kandidatene i Brannsjansen. Dette er blant annet MOT, Bemanningsbyraaet, Jussformidlingen, Sparebanken Vest, SATS, Frisklivsentralen, Yogahuset Fana, Ole Konrad Fjelstad Iversen, Røde Kors, Rafto, A2G og Høyt og Lavt Klatrepark, Folkeuniversitetet, ROS og eller andre relevante arbeidsgivere

I tillegg har vi obligatorisk trening som yoga, trening på SATS med personlig trener, fotball, fjellturer, tabata, innebandy eller annet som måtte være av interesse i gruppen.

Her er timeplanen for kull 18.

Trinn 3: Hva gjør deltakerne når de har praksis på Stadion?

Vi jobber med forefallende arbeid på Stadion. Sammen med Branns driftsavdeling finner vi praktiske gjøremål der deltakerne kan vise sine ferdigheter i daglig drift.

Typiske oppgaver kan være å rydde tribuner, bistå med banearbeid, kantine, butikk, restaurant, media, servicemedarbeidere på kamp, renhold og generelt vedlikehold.

Målet med praksis på Stadion er å se hvordan den enkelte gjennomfører sin arbeidshverdag slik at vi kan være en reell referanse inn i neste jobb. Vi utfordrer svakheter og ønsker å legge til rette for en mestringsarena. Målet er å bli den beste utgaven av deg selv slik at en er godt rustet for arbeidslivet og neste steg.

Trinn 4: Praksis i ekstern bedrift

En av våre største fordeler er vårt store nettverk i Bergen, vi har Kjennskap til arbeidsgiverne og deres behov, samt kjenner deltakernes styrker. Målet er å finne en god match. Når kandidatene er klare, forsøker vi å finne relevante praksisplasser og jobber. For å skape en god overgang til arbeidslivet starter deltakerne med tre dager i uken i ekstern bedrift og to dager i uken på Stadion. Når deltaker og arbeidsgiver er klar økes det suksessivt full uke i ekstern bedrift.

Vi starter som regel med tre måneders praksis som kan sess på som en prøveperiode der arbeidsgiver ikke har økonomiske forpliktelser, men skal følge opp kandidat og oppgaver slik at læringskurven og utbytte blir så effektivt som mulig.

Det er viktig å avklare forventninger i forkant, både fra kandidat og bedrift, og oppfølgingen fra Brannsjansen er behovstilpasset.

Det blir behovstilpasset oppfølging fra vår side og arbeidsgiver skal aldri føle at de står alene med ansvaret. Ingen avsluttes så lenge vi ser fremgang og deltaker har motivasjon.

Her er noen av de bedriftene vi samarbeider med:

CC-Group, Alier-gruppen, Mc Donalds, BaRe, EGON, Berendsen, Bergen Caravan, Bergen Group, BIR, BKK, BOB, Clas Ohlson, De Historiske, Choice gruppen, Flex reklame, Folkeuniversitetet, Grevstad, Hansa, Haukeland sykehus, Industrigulv, Jack&Jones, Kniksens plass barnehage, Mildeheimen, Molvik, Monsen, DaVinci, Montessori, Neumann, Norengros, Power, Rema 1000, Bunnpris, Kiwi, SAR, Sats, Securitas, Seljelid, Solid Vedlikehold, STS, XXL, Leos Lekeland og Bemanningsbyraaet.

Jeg jobber i et selskap som ønsker å bidra. Hva kan vi gjøre?

Vi trenger alltid nye praksisplasser og muligheter til fast jobb for våre kandidater slik at vi kan legge til rette for god utvikling. Om vi får innsikt i mulige arbeidsoppgaver, arbeidskultur og ønsket personlige egenskaper, kan vi lettere se hvem som passer hvor.

Det er en enorm styrke å ha flere kjente bransjer og muligheter, for da øker muligheten for å lykkes betraktelig.

Ønsker du å bli en del av Brann-familien og bidra til økt sysselsetting av unge voksne, ta kontakt med [email protected] .

Trinn 5: Fast jobb

Godt over 50 prosent av våre deltakere får fast jobb etter hvert. Vi har mange kandidater som har en fantastisk utvikling og som viser mange sterke egenskaper.

Flere gjør en svært god jobb i eksterne bedrifter, noe som bidrar til fast jobb etter hvert. Dette er vi svært stolte av. Få arbeidsgivere kan love 100 prosent fast stilling, men det må være målet.

Hvorfor lykkes vi i så mange tilfeller og når målene våre?

 • Skreddersøm og godt samarbeid med våre partnere, både offentlige og private. Ved å være tett på kan vi justere og tilpasse underveis.
 • Vi jobber for å finne de bakenforliggende årsakene til ledighet. Hva forårsaker energilekkasjen hos våre kandidater. Finnes det utfordringer utover arbeidsledighet som trenger oppfølging før kandidaten er klar for jobb? Har kandidaten utfordringer i sitt liv som trenger oppfølging?
 • Vi tror det er uforenlig å stå godt i jobb og samtidig ruse seg på ulovlige rusmiddel, og tester våre kandidater ved mistanke om rus. Alle våre kandidater må signere samtykke til å avlegge rusmiddeltest ved behov. En rusmiddelkontroll som gir samtykke til å bli testet ved behov. Ingen av våre kandidater får ekstern praksis dersom testen er positiv. med positive prøver. Vi tester THC, kokain, amfetamin, MDMA og benzoater.
 • Vi har kompetansegivende kurs som vi mener er bra for personlig utvikling og nødvendig kunnskap inn i arbeidslivet.
 • Vi jobber med deltakerne både i gruppe og tett individuell oppfølging, en kombinasjon som syntes å være effektiv.
 • Vi har et sosialt aspekt, en gruppefølelse gjennom kurset siden vi har felles oppstart to ganger i året. Mange får gode venner i løpet av denne perioden.
 • Vi har noe kortere arbeidsuke på Stadion og gradvis tilvenning til 40 timers uke i ekstern bedrift. 
 • Vi har et sosialt aspekt. Alle blir en del av Brann-familien, og for mange gir dette indre motivasjon og stolthet. Felles oppstart to ganger i året gir en god følelse av samhold. Mange får gode venner i løpet av denne perioden.

Hvorfor er det så viktig å bidra til økt sysselsetting?

 • Det er først og fremst viktig for den enkelte som ikke har arbeid.
 • Det er samfunnsøkonomisk at flest mulig er i lønnet arbeid.
 • Vi må alle være med å løfte samfunnet, slik at oppgaven ikke blir for stor. Mange trenger god arbeidskraft og i samarbeid med Brannsjansen og NAV har arbeidsgiver mulighet til å utvikle lojale, gode arbeidstakere som kan være nyttig for bedriften i mange år. 
 • Det er positivt for ditt omdømme og vil skape intern stolthet i bedriften. Sammen bidrar vi til å gjøre en forskjell. 

Hvem er ansvarlig for Brannsjansen?

Vi er fire personer som alle er ansatt i Sportsklubben Brann, og som har ulike roller i Brannsjansen. Vi komplementerer hverandre på en god måte.

Kjersti Meyer-Moe: Ansvarlig for bærekraftsprosjekter i Brann, deriblant Brannsjansen. Bidrar til strategisk utvikling og er et viktig bindeledd inn i klubb, mot både ansatte og samarbeidspartnere. Med på alle aktiviteter innledningsvis, holder noen treninger, har enkeltsamtaler og fellesoppfølging.

Hege Stunner: Hege jobber 100% med Brannsjansen og er en viktig link mellom det offentlige og Sportsklubben Brann. Hun følger opp både gruppen som helhet fra A til Å og er vårt bindeledd mellom kandidat og bedrift. Hege er utdannet sosionom og ansatt i NAV Bergen kommune, men har arbeidssted på Stadion. Hun har lang erfaring med veiledning og personlig oppfølging.

Knut Iversen: Med sine 40 år som utøvende politimann og nåværende sikkerhetssjef på Brann Stadion har Knut lang erfaring med mennesker og situasjoner som krever handling og konfrontasjon. Han har et stort nettverk og bruker også sin erfaring og kunnskap til det beste for teamet og enkeltpersoner. En stor trygghet.

Steinar Aase: Tidligere proff fotballspiller og mangeårig ansatt i Sportsklubben Brann, koordinerer og legger til rette for praktiske oppgaver på Stadion. Han har tett dialog med øvrige ansatte for å finne relevante oppgaver.

Hvor er oppmøte til intervju og arbeidshverdag på Stadion?

Vi går inn på Stadion ved inngang 9. Hovedinngangen som er midt på SPV tribunen, på langsiden ned mot byen.

Kan vi parkere på Stadion?

Dere kan parkere, men det er soneparkering. Vi anbefaler å ta kollektiv transport til Stadion da det er lett tilkomst både via Bybanen og buss. I enkelte tilfeller kan vi legge til rette for gratis parkering i arbeidstiden.

Hvem støtter prosjektet økonomisk?

Brannsjansen er et samarbeid mellom Bergen kommune og Sportsklubben Brann, med tillegg av økonomisk støtte fra SR-Bank, IMDI og både SPV og SPV Stiftelsen, Bergen kommune bevilger årlige midler via sine budsjetter til NAV-stillingen på Stadion, de finansierer anbudspakken av kurs i motivasjon, endring og mestring levert av A2G, samt arbeidstøy og treningsklær til deltakerne.

Disse bedriftene støtter oss slik at vi kan gjennomføre prosjektet:

 • Bergen kommune
 • Sparebankstiftelsen SR bank
 • IMDi Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest
 • Sparebanken Vest – Allmennyttige midler
   
  270116_logo2_258015a

   

  Sparebankstiftelsen-1

   

   
  IMDiRespHor

   

  sparebankenvest_borgermester

   

   

   

Annonse fra Eliteserien: