MOT

MOT - Gode rollermodeller for de unge.

Annonse:

Brann er mangeårig MOT-klubb og stolte ambassadører Det innebærer blant annet at vi spiller med MOT-logoen på draktene våre.

MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom. MOTs mål er å bidra til robuste ungdommer som inkluderer alle. Vi jobber sammen for et mer inkluderende og robust samfunn og har således et godt felles fundament å jobbe videre med.

Vi tenker MOT i mye av det vi gjør, spesielt inn i våre samfunnsprosjekter og måten vi også ønsker å fremstå på.

Vi handler om å ha:

  • MOT til å bry seg
  • MOT til å leve
  • MOT til å si nei

MOT gjør en strålende innsats for barn og unge, og vi hjelper dem med å få oppmerksomhet rundt det viktige budskapet. Blant annet er vi med på skolebesøk, og vi har laget film der våre spillere er gode rollemodeller for unge. MOT er også til stede på mange av våre arrangementer og sprer sitt gode budskap både på familiedager og kick-off.

Se MOT sine videoer her:

https://www.facebook.com/motnorge/videos/1878556138827548/ 

Les mer om Brann og MOT på MOT sin nettside: https://www.mot.no/ 

Annonse fra Eliteserien: