Folkehelse

Vi ønsker å være med å påvirke og motivere våre supportere til en bedre livsstil.

Annonse:

Vi ønsker å bidra til at flere får en kropp som fungerer til det livet du ønsker å leve. Folkehelse skal være et aspekt i alle våre prosjekter og noe vi skal ha med oss i alt vi gjør.

Fire av fem nordmenn er ikke i tilstrekkelig fysisk aktivitet for å oppnå positive helseeffekter. Fysisk inaktivitet er en av de viktigste risikofaktorene for utvikling av kroniske sykdommer slik som hjerte- og karsykdom og diabetes type 2, og er en av hovedårsakene til tidlige dødsfall i verden.

Vi mener det er naturlig at en toppklubb som Brann å ta tak i denne utfordringen. 

EuroFIT - European Fans In Training

EuroFIT er et Europeisk forskningsprosjekt der målet er at alle deltakerne skal sitte mindre, være mer i aktivitet og spiser litt sunnere. En varig livsstilsendring blant våre supportere- 

Dette er et supporter-tilpasset konsept som også leveres i andre storklubber som Porto, Benfica, PSV, Manchester City, Arsenal og Everton. Fellesnevnere for deltakerne i prosjektet er deres kjærlighet og trofasthet til klubben. Hensikten er at lidenskapen skal gjøre det mer motiverende å jobbe med egen helse, når prosjektet organiseres på innsiden av klubben.

Vi i Brann kjørte vår første runde med 20 deltakere høsten 2017. Under ledelse av klubblegendene Azar Karadas og Erlend Hanstveit, samt personlig trener fra SATS, Preben Juvik. En fantastisk motiverende gruppe, som imponerte fra uke til uke.  

Målgruppe. Inaktive, motiverte menn over 35 år, med en BMI på 27 eller mer som ønsker en livsstilsendring.

EuroFIT er et forskningsprosjekt og det er studien som setter kriteriene. Brann er kjent med at det jobbes med å utvikle tilsvarende også for kvinner. Det finnes mange tilbud for kvinner og all erfaring viser at å skille kjønnene gir bedre resultater. En miks fungerer rett og slett ikke like bra.

Deltakerne må også samtykke til å gjennomføre studiets måleprosedyrer knyttet til vekt, høyde, blodtrykk, livvidde og besvare ulike spørreskjema. Alle personlige opplysninger vil bli behandlet konfidensielt.

Gjennomføring: Programmet varer i 12+1 uker og består av trening, gruppediskusjoner og veiledning på Stadion to timer ukentlig.

Første økt består av målinger og generell informasjon om prosjektet. De øvrige øktene har følgende innhold, med forbehold om noen lokale tilpasninger. 

Atferdspsykologien er bygget på kjente prinsipper som feedback, sosial støtte, mestring, enkle treningslæreprinsipper, som det å sette seg SMARTE mål og velrenomerte teorier som selvbestemmelsesteorien og måloppnåelsesteorien. Alt i klubbnære omgivelser.

Resultater: Alt tyder på at deltakerne i prosjektet ikke bare øker aktivitetsnivået og bedrer sin helse rett etter at programmet er ferdig, men at de også har skapt varige endringer, der det å være fysisk aktiv føles naturlig og enkelt.

Ny runde i 2018:

Vårt mål er å starte opp ny runde med EuroFIT i løpet av høsten/vinteren 2018/2019. Mer info kommer. 

Les relaterte saker om prosjektet her:

Skal få supporterne i form 

Slik tar Brann supporterne opp av sofaen

Erik bestemte seg for å la snopeposen ligge og heller trene med Brann 

Annonse fra Eliteserien: