Brann G16 nasjonal

Branns G16 lag i Nasjonal Serie og består av spillere fra det ordinære G16 laget i tillegg til en del hospitanter. Dette laget deltar også i eliteturneringer i Norge og utenlands.

Spillerstall G16