Brann G16

Branns G16 lag i Nasjonal Serie og består av spillere fra det ordinære G16 laget i tillegg til en del hospitanter. Dette laget deltar også i eliteturneringer i Norge og utenlands.

NB: Bilde og info er fra 2019-sesongen. Oppdaterte bilder, spillerstaller og kampoppsett kommer i månedsskifte mars/april 2020. 

Spillerstall G16