Ansatte, styre, komitéer og utvalg

Kontaktinformasjon til ansatte, klubbens styre, valgkomité, kontrollkomité og medlemsutvalg.

Styre:

 

Leder: Eivind Lunde

Nestleder: Henrik Lie-Nielsen

Medlemmer: Åshild Samnøy, Morten Kolseth, Siren Preto og Birger Grevstad

Vara: Krister Hoaas

 

Ledergruppe:

 

Vibeke Johannesen, daglig leder

Tlf: 411 40 333

epost: vj@brann.no

Gorm Natlandsmyr, mediesjef

Tlf: 902 68 296 

epost: gn@brann.no

Rune Soltvedt, sportssjef

Tlf: 944 70 200

epost: rune.soltvedt@brann.no

Truls Nesslin, økonomisjef

Tlf: 926 15 420

epost: truls.nesslin@brann.no 

Camilla Schutz, kommersiell leder 

Tlf: 408 56 328

epost: camilla.schutz@brann.no

 

Økonomi/regnskap:

 

Truls Nesslin, økonomisjef

Tlf: 926 15 420

epost: truls.nesslin@brann.no

Kari H. Sundsøy, administrasjonssekretær

Tlf: 55 59 85 00

epost: kari@brann.no

Elisabeth Bruksjord, regnskapsmedarbeider (i permisjon)

Tlf: 55 59 85 00

epost: elisabeth@brann.no

 

Salg, marked, sikkerhet og samfunnsansvar:

 

Camilla Schutz, kommersiell leder

Tlf: 408 56 328

epost: camilla.schutz@brann.no

Lars Petter Mongstad, salgssjef bedriftsmarkedet

Tlf: 474 14 884

epost: lpm@brann.no 

Daniel Garrido Thunestvedt, key account manager

Tlf: 936 30 500

epost: dgt@brann.no

Steinar Aase, key account manager - b2b

Tlf: 908 25 570

epost: steinar.aase@brann.no

Mats Thorbjørnsen, salgssjef privatmarkedet

Tlf: 958 44 992

epost: mats@brann.no 

Monica Haugen, sentralbord, billetter, partoutkort og medlemskap

Tlf: 55 59 85 00

epost: post@brann.no

Linn Beathe Hæreid Espeland, leder samfunnsansvar 

Tlf: 975 18 648

epost: linn.espeland@brann.no

Knut Iversen, sikkerhet og samfunnsansvar

Tlf: 957 53 179

epost: ki@brann.no 

Media og kommunikasjon:

Gorm Natlandsmyr, mediesjef

Tlf: 902 68 296

epost: gn@brann.no

Stadion Event AS:

Aashild Lone, kurs- og restaurantsjef

Tlf: 926 43 106

epost: aashild@brann.no

Brann Stadion AS:

Håkon Hordvik, drift/vedlikehold

Tlf: 474 47 338

epost: hakon@brann.no

Kjell Herdlevær, drift/vedlikehold

Tlf: 474 47 388

epost: kjell@brann.no

Avdeling Sport:

Rune Soltvedt, sportssjef

Tlf: 944 70 200

epost: rune.soltvedt@brann.no

Lars Arne Nilsen, hovedtrener

Tlf: 55 59 85 00

epost: post@brann.no

Robert Hauge, assistenttrener

Tlf: 926 10 001

epost: hauge@brann.no 

Helge Haugen, fysisk trener

Tlf: 934 45 006

epost: helge.haugen@brann.no

Manu Torres, fysisk trener

Tlf: 970 42 729

epost: manu.torres@brann.no

Dan Riisnes, keepertrener

Tlf: 907 33 913

epost: dr@brann.no

Raymond Sanden, materialforvalter

Tlf: 412 19 728

epost: rs@brann.no

Steinar Rasmussen, vedlikehold

Tlf: 402 00 841

epost: steinar.rasmussen@brann.no

Utviklingsavdelingen:

Magni Fannberg, leder utviklingavdelingen

Tlf: 450 13 320

epost: magni@brann.no 

Morten Kalvenes, hovedtrener U-gruppen

Tlf: 952 73 899

epost: morten.kalvenes@brann.no

Kristian Andersen, trener U-gruppen

Tlf: 901 93 141

epost: kristian@brann.no

Stein Arve Lone, spillerutvikler

Tlf: 976 14 045

epost: sal@brann.no

Carl-Erik Torp, trener G16

Tlf: 977 37 090

epost: calle@brann.no

Tarjei Mork Øren, trener G14

Tlf: 905 59 188

epost: tarjei@brann.no 

Valgkomité 

Leder: Atle Bønes
Epost: atle@bonesvirik.no
Tlf: 928 89 420

Medlem: Gina Barstad
Epost: ginabarstad@gmail.com
Tlf: 976 55 132

Medlem: Ragnhild Janbu Fresvik
Epost: ragnhild.fresvik@spv.no
Tlf: 959 28 038

Medlem: Tor Raaheim-Olsen
Epost: tor.raaheim-olsen@emerson.com
Tlf: 922 16 610

Vara: Geir Berge 

Kontrollkomité 

Leder: Evy Greve.
Medlemmer: Veline Høyland, Helge Kvamme og Jan Bjarte Svabø.

Medlemsutvalg

Leder: Erlend Vågane.

Medlemmer: Thomas André Madsen, Heine Polden, Ina Søvig Johannesen, Carl Christie, Ole-Christian Bordvik, Ingvar Dalhaug, Einar Skjervheim.

Annonse: